Noodopvang verloopt rustig

Foto: Johan Pel - Noodopvang Kamp van Zeist
Foto: Johan Pel - Noodopvang Kamp van Zeist

De tijdelijk opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist verloopt rustig, dat is de conclusie van het onlangs gehouden omwonenden-overleg.

Bij de vluchtelingenopvang in Ter Apel staat het water al lange tijd aan de lippen, maar in Soesterberg gaat het binnen de tijdelijke noodopvang op Kamp van Zeist er blijkbaar rustig aan toe. Eind april opende de tijdelijk opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist en veel inwoners uit Soesterberg waren huiverig, maar tot op heden valt de overlast volgens het omwonenden-overleg enorm mee.

Eerste week was onrustig

De eerste week op Kamp van Zeist was het met name onrustig omdat bewoners ontevreden waren over de privacy en het sanitair. Ook de sociale kanalen werden overspoeld door uiteenlopende meldingen van overlast in de buurt. Politie en Ambulance reden volgens berichten de deur plat bij de tijdelijke opvang en omwonenden hadden volgens deze zelfde berichten een enorme overlast van lawaai en zwerfafval. Maar uit omwonenden-overleg blijkt het allemaal reuze mee te vallen.

Omwonenden periodiek in overleg

Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten van omwonenden plaatsgevonden. De eerste was in de week voordat de tijdelijke noodopvang opende. Omwonenden kregen toen op de locatie een rondleiding van het COA en konden hun vragen en zorgen delen. Tijdens het tweede omwonenden-overleg van 17 mei werd gesproken over de samenstelling van de groep en de extra vertegenwoordiging uit de verschillende wijken. Ook beide Burgemeesters waren aanwezig tijdens dit omwonenden-overleg.

Uitkomst laatste overleg

Afgelopen 28 juni kwamen de omwonenden wederom bij elkaar om samen met het COA terug te blikken op de afgelopen periode. “Bewoners zijn aardig thuisgeraakt in hun nieuwe woonomgeving en nemen actief deel aan verschillende soorten activiteiten, zoals taallessen en sport en spel” aldus deelnemers aan het overleg. Verteld werd wat er zoal wordt georganiseerd door vrijwilligers zoals boswandelingen en sportactiviteiten.  

Fietsen nog niet zo vanzelfsprekend

Maar ook werd gesproken over signalen uit de buurt. Zo werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en het volgen van de verkeersregels bij het fietsen door bewoners. Er doen zich zo nu en dan gevaarlijke situaties voor. De vrijwilligerscoördinator zegde toe daar extra op toe te zien bij fietslessen. Daarnaast zal de gemeente een aantal verbeteringen aanbrengen in de omgeving van het terrein, zoals duidelijkere bebording, het opnieuw schilderen van haaientanden op het wegdek en het snoeien van beplanting voor beter overzicht op de weg.

Opbouw asielzoekerscentrum vermoedelijk december

Afsluitend liet het COA weten dat de opbouw van het ‘grote’ asielzoekerscentrum op de locatie van Kamp van Zeist, dat gepland stond aankomend september, is vertraagd en de opening vermoedelijk in december pas zal plaatsvinden.

1 COMMENT

  1. Sorry hoor maar een overvloed aan alcohol drinkende asielzoekers voor en rondom de plus vraag me af hoe lang dat nog goed gaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here