Omgevingsvisie ter inzage

Omgevingsvisie ter inzage
Foto: Gemeente Soest - Omgevingsvisie ter inzage

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp omgevingsvisie. Deze ontwerpvisie is van 2 september t/m 13 oktober 2021 in te zien.

Het college van Soest nodigt vanaf morgen iedereen uit te reageren op deze ontwerpvisie. Die reacties worden namelijk meegenomen in het maken van de definitieve omgevingsvisie voor onze gemeente. 

In het ontwerp omgevingsvisie geeft de gemeente een toekomstbeeld op hoofdlijnen. Hoe moeten Soest en Soesterberg zich ontwikkelen richting 2040. Deze ambitieuze visie heeft de gemeente Soest samen met de samenleving gemaakt. Volgens een kritische inwoner een opmerkelijke omgevingsvisie met enkele kanttekeningen: “Er staan complete (nieuwe) wijken niet eens op de kaart. En ook heb ik moeite met de verwachte voorzieningen in Soesterberg, want een levendige Rademakerstraat met winkels, horeca en andere publiekstrekkers zie ik nog niet direct gebeuren. In de loop der jaren zijn deze voorzieningen alleen maar minder geworden”, aldus een eerste kritische noot op het eerste ontwerp. Daarmee staat de eerste zienswijze blijkbaar al in de steigers.

Het ambitieus ontwerp ligt vanaf vandaag ter inzage en de gemeente neemt alle binnengekomen zienswijzen mee in de besluitvorming over de definitieve omgevingsvisie. Na de terinzagelegging beantwoorden de planmakers alle zienswijzen in een zogenaamde Nota van beantwoording. Deze Nota wordt betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de gemeenteraad. Dit vindt naar verwachting plaats in december 2021.

Je kunt reageren op het ontwerp omgevingsvisie door middel van een zienswijze. Een zienswijze is een officiële reactie op het ontwerp. Reageren is mogelijk van aankomende donderdag 2 september tot en met woensdag 13 oktober 2021.

De ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg vindt u onder meer op de projectwebsite: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Algemeen/Documenten

Hier vindt u een digitale samenvatting: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Portals/25/ontwerp_omgevingsvisie/index.html

Een papieren versie ligt bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. Om deze te bekijken kun je een afspraak maken met dhr. R. de Goede. Bel hiervoor het algemene nummer 035-6093411, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur.

Indienen zienswijzen:

  • Per post: a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest, of
  • Per mail: omgevingsvisie@soest.nl, onder vermelding van: zienswijze omgevingsvisie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here