Ondanks beloftes toch AZC

Ondanks beloftes AZC
Ondanks beloftes AZC

De gemeenteraad van Zeist heeft vanavond 25 januari ingestemd met de komst van het asielzoekerscentrum aan de Richelleweg in Soesterberg, gemeentegrond van Zeist.

Dit betekent dat vanaf morgen contact gezocht kan worden met het COA, voor zover dit niet al was gedaan, voor verdere invulling van het asielzoekercentrum op Kamp van Zeist.

Aan het begin van de gemeenteraadsverkiezing was er nog ruimte voor Tanja van der Heijden die namens bijna duizend ondertekenaars, veelal Soesterbergers, een petitie aanbood tegen de komst van het AZC aan de Richelleweg. Deze petitie startte slechts vijf dagen terug. Ze benoemde dat de lasten alleen bij Soesterberg zou komen te liggen, dat volgens haar al eerder slechte ervaringen had met het AZC en ook sprak zij uit eigen ervaring over haar werkzaamheden bij het AZC en de daarbij horende misstanden.

Maar ook de ingestuurde brief van de gemeenteraad van Soest bleek niet voldoende om de gemeenteraad van Zeist op andere gedachten te brengen. In de brief werd gerefereerd aan de insprekers tijdens de inspreekavond door de gemeenteraad van Soest vorige week, maar ook aan de belofte van zowel de huidige burgemeester van Zeist Koos Jansen als de huidige burgemeester van gemeente Soest Rob Metz dat er op het Kamp van Zeist na het vorige asielzoekerscentrum niet weer een nieuw asielzoekerscentrum gebouwd zou worden.

Achteraf blijkt die belofte toch anders te liggen, aangezien de gemeenteraad van Zeist niet gevoelig was voor de inbreng voor de meerderheid van Soesterbergse insprekers, de inhoudelijke input, de belofte richting Hart van de Heuvelrug en de brief van de gemeenteraad bij monde van Burgemeester Rob Metz. Wel werd het College van Zeist door de gemeenteraadsleden van Zeist gevraagd het aantal asielzoekers kleiner en de duur van de opvang korter te maken dan allereerst in planning. Er zal nog een gesprek plaatsvinden met het COA over het aantal en de duur, maar de gemeenteraad van Zeist kon zich deze avond in ieder geval vinden in een maximale opvang van 400 vluchtelingen.

“Politiek is debatteren” zei een gemeenteraadslid nog aan het begin van de start van de gemeenteraad over een ander onderwerp tijdens het verzetten van een agendapunt. Maar de debatavond was kort samengevat voor veel inwoners uit Soesterberg behoorlijk teleurstellend. Kamp van Zeist zal het voorjaar weer vluchtelingen opnemen.

De onderhandelingen zullen binnenkort gestart worden met het COA over de invulling van het asielzoekerscentrum. Het zou kunnen zijn dat één en ander nog door deze onderhandelingen een praktische invulling zal krijgen, zoals het gebrek aan faciliteiten en voorzieningen. Daarnaast zal ook de gemeente Soest, via de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid ook de nodige inspanningen moeten leveren.

27 COMMENTS

 1. Teleurstellend inderdaad, maar ik had niets anders verwacht.
  Ik heb raad en B&W Zeist alvast in een persoonlijke reactie medegedeeld dat ik geen enkele medewerking zal verlenen aan opvang in ons dorp maar dat ik elk (bewoners)initiatief zal steunen dat de toekomstige bewoners van het AZC buiten ons dorp gaat houden en de overlast zal doen verplaatsen naar de bebouwde kom van Zeist; verder dat ik de gemeente Zeist aansprakelijk stel voor elke schade die veroorzaakt gaat worden door AZC bewoners.
  Misschien een idee voor meer Sosterbergers? Laat Zeist vooral weten dat we deze keer niet lijdzaam alles zullen gaan slikken.

  • Niets anders verwacht. Zeist krijgt alle lof maar de lasten zijn voor Soesterberg. Ik had gehoopt dat Burgemeester Jansen integer zou handelen, zijn beloftes waar komen. Helaas, hij verplaatste zich van Soest naar Zeist en zijn verleden is hij vergeten. Ik had persoonlijk hele nare ervaringen bij de vorige plaatsing van asielzoekers. Ik wens de bewoners van Soesterberg enorm veel sterkte toe

 2. We maken een plattegrond voor de nieuwkomers, waar alle belangrijke punten en voorzieningen in Zeist op staan. Dan kunnen ze daar hun weg naar toe vinden.

 3. Het blijkt maar weer, beloftes in de politiek zijn geen stuiver waard. Geen wonder dat burgers geen vertrouwen hebben in de politiek(bestuurders). Het wordt de burgerbevolking gewoon door de strot geduwd wat ze in de gemeentehuizen bedenken en beloftes worden gebroken.

 4. Zo gemeente Zeist, contractje met het COA binnen, Soesterberg zoek het maar uit. Zeist heeft nul inbreng wie hier geplaatst gaat worden. Ongeveer 400 is in de praktijk 700. Wie gaat dat controleren?. Jammer dat andere gemeenten wel de ballen hebben om NEE te zeggen. In het Gooi hebben ze geweigerd omdat het een ontwikkelgebied is. Kamp van Zeist ook. Dat ligt al vast in een bestemmingsplan. Dit kan toch niet!!

  • Leuk voor de inwoners van Soesterberg… zelf heb ik een nieuwbouwwoning in De Groene Hoogte .. na de aankondiging van het mogeijk plaatsen van windturbines zo ver mogelijk weg van de woonkernen van Zeist, Leusden en Soest nu dit weer.. wéér een gebroken belofte.. walgelijk.

 5. In 2015 onderzoek geweest in gemeente Soest. Door B&W was er geen draagvlak voor een AZC in de gemeente Soest op 4 mogelijke locaties. 1 in het dorp(vliegveld lees prestigeproject) en 3 in Soest. De rest te dichtbij in Soest uiteraard.
  Anno 2022?. Handjeklap met Zeist en COA, zodat we niet hetzelfde vraagstuk voor de gemeente Soest krijgen? Althans, ik neem aan dat Soest zelf niets opneemt.

 6. Toch wel fijn zo’n onbetrouwbare overheid die de afspraken niet nakomt.
  Gemeente Zeist denkt: lekker ver van ons bed.
  Lak aan de Soesterbergers.

 7. Toch wel fijn zo’n onbetrouwbare overheid die de afspraken niet nakomt.
  Gemeente Zeist denkt: lekker ver van ons bed.
  Lak aan de Soesterbergers.
  Ook voor gemeente Soest is het lekker ver weg.

 8. Wat een *** dorp is Soesterberg! Ik heb er ook een nieuwbouwwoning gekocht en je wordt hier direct aan alle kanten genaaid. Wat heb ik een spijt dat ik hier ooit ben komen wonen. Duidelijk geen plek om kinderen groot te brengen. In andere gemeenten heb ik dit nog nooit meegemaakt. Dat de inwoners dit allemaal pikken.

  • Collectief allemaal bezwaar maken tegen onze WOZ-waarden. Soesterberg wordt voor 0 euro aangezien door geliefde B&W Zeist en Soest. Dan zien we dat graag terug in de verrekening van onze belastingen.

 9. Nou dat wordt weer een voorraad pepperspray bestellen. Bewapend het bos in terwijl ik de hond uitlaat. Misschien kunnen we voor de asielzoekers een leuke speurtocht uitzetten ********* in Zeist. Bij elk huis ontvangt u 5 euro, wel aanbellen.

 10. Heb er geen woorden voor, politiek Zeist luistert niet naar de inwoners van Soesterberg 😡😡😡😡😡😡.
  Ingestemd met 400 asielzoekers, meer dan er eerst waren in het vorige AZC !
  Vandaag weer in het nieuws, AZC Budel , steek incidenten en geweld !
  Kunnen we geen procedure aanspannen tegen de Gemeente Zeist qua vergunningen en dat dit gebied terug gegeven zou worden aan de natuur ?
  Wie heeft hiervoor de kennis in huis ?
  Voor alle schade inderdaad Zeist aansprakelijk stellen.
  Ik weet nog goed dat er vorige keer zelfs een avondklok ingesteld werd vanwege problemen met asielzoekers (de goudzoekers).
  Ohhh wee als ze aan mijn kinderen komen ………
  Ik stel voor dat er iedere dag een bus vanuit Zeist komt zodat de asielzoekers lekker bij de Aldi of Little in Zeist in boodschappen kunnen doen. Ook kunnen ze een mooi verblijf in Zeist gaan inrichten voor hun tijdverdrijf.
  Voor de rest is er voor deze mensen toch niets te doen in Soesterberg.

 11. Zoals ik al in een eerdere reactie heb voorgesteld:
  Zicht- en hoorbare protestacties (voor de gemeentehuizen, in de buurt van het AZC). Buurtwachten bij de bruggen, die vriendelijk maar beslist plattegronden uitreiken van Zeist (goed voorstel @plattegrond!)
  Cursussen zelfverdedigingstechnieken voor vrouwen en meisjes (kent iemand en goede trainer?)
  X-marker op zak en consequent gebruiken in noodsituaties (die veelvuldig zullen voorkomen omdat BOA’s en politie onderbezet zijn) zodat overlastplegers goed te identificeren zijn. En frequent de pers benaderen zodat incidenten betrouwbaar vastgelegd worden

 12. Laat ik ze het voordeel van de twijfel geven. Maar kom niet aan mijn spullen en laat ik het niet merken dat ze in het bos kinderen/vrouwen, of wie dan ook, lastig vallen want dan zijn ze aan de beurt.

 13. VVD wethouder Sander Jansen verlaat maart 2022 het college. Je ziet maar weer dat de politiek, zelfs de lokale zogenaamde volksvertegenwoordigers, volledig zijn  losgezongen  van de maatschappij Democratisch Zeist daarentegen is m.i. uitzondering op de regel. Hoe kun je je ogen sluiten voor uitkomsten van een eerder ac. Cijfers die jullie voor je snuffert hebben en je oordeel comfortabel op baseren zeggen iets over jullie bestuurlijke capaciteiten. Blind voor jullie zogenaamde grondhouding om asielzoekers op te vangen en burgers de rug toe te keren. Laat me duidelijk zijn, mensen die geen veilige omgeving hebben moete we helpen. Deze helpende hand van de belastingbetaler daar spugen jullie in en zeggen tegelijkertijd dat je dit zonder kwalijke bedoelingen en in het algemene belang doen. 

  Evalueren doen jullie het liefst op the point of no return. 3 jaar. Hahaaa wat een lachertje.  Stel je voor dat je fouten inziet en hier op terug moet komen.  VVD/ Groenlinks / CU SGP / D66. Politiek teleur teloorgang….

  Soesterberg zal jullie rol, daar ga ik mij voor inzetten, als gemeente Zeist deze keer iets prominenter maken door asielzoekers die in dit dorp in sociale isolatie worden gezet vertier in de kern van Zeist te bieden. Hoe gaan we dit aanpakken? Openbaar vervoer 2-wekelijks ter beschikking stellen. Mensen kunnen dan de markt en de goedkopere supermarkten van Zeist bezoeken. Daarnaast is het belangrijk dat een ieder in staat gesteld wordt zijn of haar geloof te belijden. Soesterberg kan hier helaas niet volledig in voorzien. Debateren doen jullie waarschijnlijk in de kroeg of ergens in een achterkamertje.  In ieder geval niet en plein public. Blijkbaar ook meer voor rood en toch stiekem niet voor groen. Doe maar weer jullie best om de komende verkiezingen de bovenliggende partij te zijn ben benieuwd hoe jullie dit weer ongezien bij elkaar gelogen krijgen. Wat gaan jullie de burger deze keer weer beloven?

 14. Veel van de asielzoekers zijn mensen die in hun land van herkomst niet meer veilig zijn.

  Misschien wordt het tijd dat mijn gezin ook maar in een ander land asiel gaat aanvragen…

 15. Sander, nieuwe inwoner van Soesterberg dat ***dorp.
  Zet gauw je huis te koop! Genoeg die het willen hebben! Je hebt je duidelijk nog niet ingeleefd hier onder de bewoners!

 16. En maar vol blijven houden dat er weinig problemen waren…

  Meisjes lastig vallen, gevechten met messen, criminele activiteiten, verkrachtingen, aanrandingen en nog meer agressie.

  Dit soort mensen kunnen we niet in het dorp gebruiken!

 17. Dat gesteggel hier. Vergeet de achtergronden van de asielzoekers niet. Ze zijn niet voor niks vluchtelingen. Mijn vriendin geeft al heel lang les aan Syriers, Afghanen, Ethiopiers etc Dat er soms problemen zijn snap ik als reiziger heel goed, maar ja er is ook iemand geweest uit Den Dolder met Nederlandse roots die Laura heeft vermoord dus ja mag dat dan wel. Bericht over asielzoekers zoals in de Telegraaf of social media worden gedeeld zijn vaak zo opgeklopt en ga met ze in contact ipv ze al meteen van tevoren te haten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here