Onderhoud Oude Tempel

Afgesloten voor onderhoud
Afgesloten voor onderhoud

In afwachting van de bouw van het woongebied Oude Tempel in Soesterberg kunnen Soesterbergers nog steeds gebruik maken van het bosgebied, maar sommige delen van het bos worden de aankomende weken voor onderhoud heel even afgesloten.

De oude Tempel was voorheen privé eigendom en afgesloten voor publiek. De gemeente heeft dit gebied aangekocht voor de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug (gestart in 2005) en is daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebied.

Los van de toekomstige groene inrichting van het verwachte woongebied is onderhoud nodig in het bosgebied achter Oude Tempel. Een rondgang van deskundigen in het gebied laat zien dat veel bomen in slecht staat zijn. Ook bewoners hebben gevraagd om onderhoud en herstel. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, vindt er de komende tijd nader onderzoek en onderhoud plaats. Waar nodig kunnen delen van het bos tijdelijk worden afgesloten. Afhankelijk van de toekomstige inrichting van de geplande woonwijk wordt een herstelplan gemaakt voor de cultuurhistorische bomenlanen op het landgoed.

Mede op basis van meedenken van bewoners uit Soesterberg wil het college van B&W het te bouwen woongebied Oude Tempel een groen, natuurlijk karakter geven. Zodra er duidelijkheid is over het nieuwe bestemmingsplan, zal het college samen met deskundigen, omwonenden en toekomstige bewoners die groene inrichting verder uitwerken. Vervolgens zal een nieuw rapport worden opgesteld over het effect op de bestaande bomen in het plangebied. Het oude, nu opgevraagde, concept rapport heeft daarom eigenlijk geen waarde voor de planvorming meer.

Het toekomstige groene woongebied bij Oude Tempel is onderdeel van het regionale samenwerkingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit programma zijn ecoducten aangelegd en bebouwde gebieden terug gegeven aan de natuur. Daardoor is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan. In ruil daarvoor komt er nieuwe bebouwing op plekken waar versnipperde natuur minder goede overlevingskansen heeft. De natuurwaarden in de omgeving van Soesterberg en Zeist is sinds de start van het programma Hart van de Heuvelrug enorm toegenomen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here