Onderzoek naar windmolens langs de A28 en Vlasakkers gestart

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Eerste stap naar windturbines
Eerste stap naar windturbines

Om de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie is veel duurzame stroom nodig. Die willen we zoveel mogelijk lokaal opwekken met zon en wind. De gemeenteraad van Soest stelde hiervoor zoekgebieden vast. Dat zijn gebieden waar we onderzoeken óf en hoe windmolens en zonnepanelen mogelijk zijn. Voor twee van deze zoekgebieden is een onderzoek gestart. Het gaat om het gebied langs de A28 en een gebied langs het spoor ter hoogte van de Vlasakkers. We onderzoeken de effecten van zonnepanelen en windmolens op de omgeving. Inwoners kunnen meedenken over de onderzoeksvraag.

Verkenning en onderzoek

Het project bevindt zich in de verkennende fase. Dat betekent dat we nog een beslissing moeten nemen of we windmolens gaan plaatsen. Om dat besluit te kunnen nemen verzamelen onafhankelijke specialisten eerst informatie over gevolgen voor natuur en gezondheid, bijvoorbeeld door geluid of slagschaduw. Met deze informatie maken we de afweging óf en op welke manier windmolens en zonnepanelen op deze plekken mogelijk zijn. Het project heet ‘OER A28 Amersfoort-Utrecht’. Het is een samenwerkingsproject en onderdeel van het programma OER (Opwek van Energie op Rijksgrond). Rijkswaterstaat is projectleider en de gemeenten Soest, Utrecht, De Bilt, Zeist, Amersfoort, Leusden, RVO, Defensie, ProRail zijn betrokken. Het zoekgebied loopt van knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht tot aan knooppunt Hoevelaken. Het defensieterrein Vlasakkers en de Leusderheide horen er ook bij.

Meedenken over de onderzoeksvraag

We betrekken inwoners in de verschillende fases van het project op verschillende manieren. Tijdens deze verkennende fase voeren we gesprekken met belangengroepen en sleutelfiguren over het onderzoek. De keuzes van de technieken (zonne- en windenergie) en de beide locaties zijn in 2021 door de gemeenteraad in de RES vastgesteld en daarmee geen onderwerp van gesprek. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2024. Daarna besluiten alle deelnemende partijen of en hoe ze verder willen met het project.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat we onderzoeken, met welk doel en wat we met de resultaten van het onderzoek doen? Kijk dan op de projectwebsite van het zoekgebied. Daar vindt u ook een kaart met het zoekgebied en de mogelijkheid om contact op te nemen om inbreng te geven op de vraag: “Welke onderwerpen zou u graag in het onderzoek terug willen zien?” De projectwebsite vindt u op www.energieoprijksgrond.nl/A28.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here