Onevenredig aantal windturbines

Onevenredig aantal windturbines
Onevenredig aantal windturbines

Nederland ontkomt niet aan de gevolgen van de klimaatcrisis. De gaswinning in het noorden zorgt voor toenemende problemen door bodemdaling en aardschokken.

De onvermijdelijke conclusie; er komt een einde aan het gebruik van aardgas in Nederland. De alternatieven zijn beperkt, maar zonnepanelen en windturbines voor stroom, restwarmte van industrie gekoppeld aan warmtenetten en het gebruik van warmtepompen zullen de duurzame alternatieven worden voor de toekomst.

Vanuit de overheid worden inmiddels forse stappen gezet op het vermenigvuldigen van het aantal zonnevelden en windturbines. Het laatste is voor veel inwoners in onze gemeente Soest zeker niet een populair alternatief, door de geluidsoverlast en de zeer dominante aanblik. Een bedreiging voor de vele beschermde vogelsoorten, maar nog meer vanwege de verstoring van het onbelemmerde uitzicht in het bijzondere landschap.

Onrust over “drie” windturbines

In Soesterberg is het de laatste weken behoorlijk onrustig vanwege de mogelijke komst van één of meer windturbines van zo’n 240 meter hoog. De gemeente Soest heeft op haar eigen grondgebied enkele locaties aangewezen waaronder nabij de dorpsgrens van Soesterberg (Detentiecentrum) en dat stuit de laatste dagen op behoorlijk veel weerstand. Daarnaast heeft de gemeente Amersfoort, die eveneens onderdeel uitmaakt van de RES regio en voornemens is om zoveel mogelijk windmolens te klusteren, een onderzoekslocatie aangewezen op de Vlasakkers richting Soesterberg. Maar bovenop deze twee ‘grote jongens’ is de gemeente Zeist inmiddels ook voornemens het Kamp van Zeist en een locatie ter hoogte van de Kozakkenput aan te wijzen als onderzoekslocatie voor windturbines. Kort samengevat zijn er mogelijk drie of vier windturbines die het vliegdorp Soesterberg zullen kenmerken als energielocatie Midden Nederland.


Gemeenteraad op scherp

“Het heeft er alle schijn van dat ‘opnieuw’ veel hinder en overlast richting Soesterberg wordt gemanoeuvreerd” zegt Rob Tuizenga als voormalig voorzitter van het Ondernemersnetwerk in een schrijven aan de gemeenteraad van Soest. Hij richt zich direct tot de gemeenteraad van Soest, want die gaat aankomende dagen besluiten of de aangewezen locatie voor windturbines op ‘Soesterberg’ grondgebied (Detentiecentrum) door mag gaan als onderzoekslocatie. Tuizenga is van mening dat het een onevenredige toedeling is van locaties en vreest een groot aantal windturbines nabij de gemeentegrens van Soesterberg.

Er is nog niets besloten voor wat betreft de plaatsing van windmolens, maar toch zien veel inwoners het als een eerste begin van een grote trein die in beweging komt. Zal de skyline van Soesterberg, gekenmerkt door de vele historische vliegtuigen op sokkels, de komende jaren gaan veranderen? Volgens de mening van Tuizenga is het Masterplan een Disasterplan aan het worden met grote windmolens aan de grenzen van Soesterberg, met een nokhoogte van 240 meter.

Volgende week zal de gemeenteraad definitief besluiten over de onderzoekslocatie in Soesterberg, een belangrijk besluit voor alle inwoners van het vliegdorp.

4 COMMENTS

  1. Gaat lekker worden bij laagstaande zon… Overal bewegende schaduwen van die molens ten zuiden van Soesterberg!

  2. Ik hoop oprecht dat alle gemeenten afzien van de locatie A28 langs Soesterberg. Hopelijk kan POS Soesterberg een vuist maken in onze gemeente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here