Ontwikkelaar aan de slag met Oude Tempel

Ontwikkelaar aan de slag met Oude Tempel
Bron: www.oudetempel.nl

Gemeente Soest werkte de afgelopen maanden aan het vervolg van het selectie- en gunningsproces van de ontwikkeling van Oude Tempel aan een marktpartij.

Na de selectiefase van de privaatrechtelijke aanbesteding voor de marktpartijen in 2020, werd afgelopen vrijdag na een zorgvuldige beoordeling de puntenverdeling bekend gemaakt aan de drie over gebleven marktpartijen. De samenwerkende bedrijven Ter Steege Bouw Vastgoed en Kruyssen Project & Procesmanagement BV hadden de meeste punten behaald voor hun ontwikkelplan voor het nieuwe woongebied Oude tempel in Soesterberg.

De selectiefase voor de ingeschreven ontwikkelaars van de ‘natuur inclusieve woonwijk Oude Tempel’ vond plaats in 2020. Uit deze selectiefase werden drie marktpartijen als beste beoordeeld op hun ingebrachte visie, referentieprojecten en toelichting op de communicatie en samenwerking.

Ontwikkelaar aan de slag met Oude Tempel

Na afronding van het participatieproces, dat volgens het persbericht van de gemeente afgelopen periode werd doorlopen met betrokkenen en omwonenden, vroeg de gemeente Soest de drie geselecteerde marktpartijen een aanbieding te doen en hun visie te geven in een uitgewerkt plan voor de toekomstige woonwijk. De puntentelling vond plaats op basis van kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur. De balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur was volgens de gemeente Soest essentieel in de verdeling van de punten onder de drie overgebleven marktpartijen. Uiteindelijk kwam Ter Steege Bouw Vastgoed en Kruyssen project & Procesmanagement het beste uit de bus.


Definitieve gunning na uitspraak

Overigens zal de definitieve gunning aan de ontwikkelaar pas plaatsvinden na het besluit door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug en onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas als die uitspraak er is, weet de gemeente Soest of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is. Volgens de gemeente Soest wordt de uitspraak van de Raad van State pas in het najaar van 2021 verwacht.

Maar buiten deze belangrijke uitspraak bestaat er ook nog het voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing Wet Natuurbescherming. Uiteindelijk beslist de stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiële kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug 2015.

Na al deze genoemde helderheden kan de gemeente Soest pas overgaan tot definitieve gunning en worden afspraken met de geselecteerde marktpartij geconcretiseerd in een koopovereenkomst. In deze fase worden ook afspraken gemaakt over hoe de marktpartij de omgeving en inwoners van Soesterberg blijft betrekken bij de verdere uitwerking van de ontwikkelplannen; het zogenaamd definitief Beeldkwaliteitplan Oude Tempel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here