Oude Tempel biedt plek aan 40 tot 60 betaalbare woningen

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Beeldkwaliteitsplan Oude Tempel
Beeldkwaliteitsplan Oude Tempel

Oude Tempel biedt plek aan 40 tot 60 betaalbare woningen

Het concept beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe natuur inclusieve woongebied Oude Tempel is inmiddels gereed. Gemeente Soest zet daarom nu de volgende stappen om de ontwikkeling van Oude Tempel te gunnen aan een marktpartij én aan een woningbouwcorporatie voor de sociale huurwoningen. Met een mix van 10% sociale huurwoningen en 10% betaalbare koopwoningen biedt Oude Tempel straks plek aan 40 tot 60 betaalbare woningen.

In 2020 is gestart met het proces om de grond van Oude Tempel te gunnen aan een marktpartij én aan een woningbouwcorporatie. Eerst zijn daarvoor drie marktpartijen geselecteerd op basis van hun ingebrachte visies, referentieprojecten en toelichting op communicatie en samenwerking. Gemeente Soest vraagt de drie geselecteerde marktpartijen nu een aanbieding te doen voor de koop van de grond. Gelijktijdig met de gunning van de grond aan deze marktpartijen, worden de woningbouwcorporaties De Alliantie en Portaal uitgenodigd om het gunningstraject te doorlopen voor de grondverkoop voor de sociale huurwoningen.

20 tot 30 koopwoningen tot 250.000 Euro
De marktpartijen wordt gevraagd de 80% midden en dure woningen aan te bieden en de helft van de betaalbare woningen. Bij deze 20 tot 30 betaalbare woningen gaat het om een vrij op naam prijs tot 250.000 Euro.

20 tot 30 sociale huurwoningen
De overige 10% betaalbare woningen wordt gereserveerd voor sociale huurwoningen. Ook hierbij gaat het om 20 tot 30 woningen.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal 300 woningen. Op basis van de visies van de geselecteerde marktpartijen, marktconsultatie en gesprekken met de Soesterbergse samenleving tijdens het participatieproces, is de verwachting dat er minder dan 300 woningen passen in het gebied. Daarom wordt uitgegaan van minimaal 20 tot 30 sociale huurwoningen. Indien er in Oude Tempel meer sociale woningen ontwikkeld kunnen worden, dan is dat op voorhand niet uitgesloten.

Gunning op basis van kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur
De balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur is essentieel in de gunning. De gunningsdocumenten voor de marktpartijen en de woningcorporaties zijn te vinden op www.oudetempel.nl/documenten .

Vervolgproces en procedures
Uiteraard vindt gunning plaats onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas als die uitspraak er is, weten we of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is. Deze uitspraak hopen we in het voorjaar van 2021 tegemoet te zien. Daarnaast bestaat ook het voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing Wet Natuurbescherming.

Uiteindelijk beslist de Stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiële kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de heuvelrug 2015.

Alle informatie over het nieuwe natuur inclusieve woongebied Oude Tempel in Soesterberg is te vinden op www.oudetempel.nl.

1 COMMENT

  1. Laat het Bos van de Oude Tempellaan met RUST……
    Er worden al genoeg huizen in de omgeving gebouwd !!!
    Méér huizen hoeven wij als Sioesterbergers niet mee te hebben, het is genoeg voor onze
    Jeugd en Ouderen…….Huizen en villa’s bouwen voor mensen afkomstig buiten
    ons Dorp mogen van mij wegblijven !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here