Oude Tempel; locatie nieuwbouw

In december jl. heeft de gemeenteraad na een inspraakronde het bestemmingsplan m.b.t. de “Oude Tempel” vastgesteld. Met het definitief vaststellen van dit bestemmingsplan komt (volgen de Gemeente Soest) een eind aan het actievoeren door omwonenden, want de Gemeenteraad kiest ervoor uitvoering te geven aan de verkleuring van dit gebied naar woningbouw (rood) zoals gepresenteerd in het masterplan “Hart van de Heuvelrug” anno 2005.

De bosrijke achtertuin, een prachtige locatie groen moet wijken voor nieuwbouw(rood), omdat in 2005 deze locatie werd opgenomen in het masterplan “Hart voor de Heuvelrug”. De “Oude Tempel- ingesloten door woningen en drukke wegen- is, net als het Kontakt der Kontinenten, één van de locaties waar woningen moeten komen. Omwonenden, die sinds de openstelling van de achtertuin van het landgoed twee jaar geleden hier hun ommetje maken, moeten straks iets verder van huis. Voor de dieren en natuur levert het programma “Hart voor de Heuvelrug” alleen maar winst op, aldus de Gemeente Soest en het programmabureau van de provincie.

Er is een enorm tekort aan woningen en om te zorgen dat Soesterberg voldoende inwoners krijgen om het voorzieningsniveau op peil te krijgen moeten er locaties vrij gemaakt worden, aldus de gemeente Soest. Het is echter wel vreemd dat inwoners en actievoerders pas in de laatste fase protest aantekenen in 2017, terwijl het masterplan al ruim 12 jaar op tafel ligt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here