Oude Tempel terug naar af?

Wethouder Kundic wil graag in gesprek
Wethouder Kundic wil graag in gesprek

Het is alweer tien jaar geleden dat Bureau Riek Bakker het Masterplan Soesterberg ontwikkelde. Dit voortvarend plan werd in 2009 unaniem door de gemeenteraad van Soest aangenomen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van Soesterberg.

Voor de ontwikkeling van dit masterplan is gebruik gemaakt van verschillende maatschappelijke informatiebronnen, zoals de ‘Toekomstvisie Soesterberg’, het rapport “Wat doen we met Soesterberg?” (een gemeenschappelijke visie van bedrijven en bewoners uit de directe omgeving van de vliegbasis) en de resultaten van een enquête door ‘Hart voor Soesterberg’ (oktober 2008).

Er zijn daarin verschillende verplichte procesonderdelen gevolgd, zowel maatschappelijk als gemeentelijk. In dit geval zijn dat: burgerparticipatie, ondernemersbelangen, samenwerking tussen overheden, besluitvormingsprocessen, onderzoeken, bespreken, brainstormen, financiën regelen, ideeën tekenen en ideeën berekenen.

Als we vandaag de dag, zo’n tien jaar later, deze beslissingen van het masterplan tegen het licht houden en inzoomen op het omstreden bosgebied de Oude Tempel, dan is voor veel inwoners de huidige maatschappelijke weerstand eigenlijk verrassend te noemen. Het masterplan werd namelijk bij aanvang breed gedragen door de samenleving van Soesterberg en op 18 november 2010 stemde de gemeenteraad van Soest unaniem in met het verder uitrollen van dit voortvarend masterplan van Riek Bakker. Het uitrollen betekende ook dat de bestemming van bepaalde locaties tussentijds konden wijzigen, zo ook de bestemming van het bosgebied de Oude Tempel.

Er moest weliswaar rekening gehouden worden met de hoeveelheden (bijv. wonen) die per deelgebied werden aangegeven en gelezen als ‘indicatie’. De daadwerkelijke aantallen (of verhouding tussen bijvoorbeeld woningtypes) konden in de toekomst uiteindelijk anders uitvallen als gevolg van dan actuele aspecten als beleid, regelgeving, ruimterestricties, etc.

“Maar een bestemmingsplan dat tussentijds aangepast kan worden in het belang van het masterplan kan dus ook met alle gemak teruggedraaid worden naar de oorspronkelijke bestemming. Zeg maar; Terug naar AF, maar je moet natuurlijk wel willen.” zegt Maaike uit Soesterberg die graag het bosgebied de Oude Tempel wil behouden.

Volgens politieke bronnen “onomkeerbaar, want de toekomstige bestemming voor het plangebied Oude Tempel is juist in het masterplan bepaald als ontwikkelingsgebied voor woningbouw. Volgens documentatie zijn inwoners van Soesterberg bij aanvang uitvoerig over de besluitvorming geïnformeerd, ook met uitgebreide inspraakprocedures voorafgegaan”.

Wanneer we mensen spreken in het vliegdorp zijn er vreemd genoeg te weinig inwoners uit Soesterberg die begrijpen waar het allemaal over gaat. Waarom is dat bosgebied juist bestemd voor woningbouw en waarom is er geen “terug naar af” voor dit bestemmingsplan Oude Tempel? Er zijn nog heel vragen waar Soesterberg tot op heden mee worstelt.

Volgens inwoners, omwonende en actievoerders van de Oude Tempel kunnen tijden en inzichten na tien jaar behoorlijk veranderen.

Na de zomer gaat wethouder Kundic wederom met de omwonende van de Oude Tempel praten over haar nieuwe bestemmingsplan. Of er alternatieven mogelijk zijn is nog maar de vraag, want wethouder Kundic is nog steeds voornemens door te gaan met haar nieuwe (verbeterde) bestemmingsplan.

2 COMMENTS

  1. Hoewel Oude Tempel sec genomen geen onderdeel is van het Masterplan. Dat is een, niet onbelangrijke, nuance die niet in het artikel staat. Hoewel het Masterplan en Hart van de Heuvelrug een relatie hebben met elkaar en in verband worden gebracht met elkaar zijn het in feite twee afzonderlijke projecten. Dat maakt de gehele discussie er overigens niet eenvoudiger op.

  2. @Gerben, De Oude Tempel en het Masterplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle argumenten (voorzieningen voor het dorp op peil, stedenbouwkundig enz. enz.) die van toepassing zijn op het Masterplan zijn ook van toepassing op Oude Tempel.
    De plannen bij het opstellen van het masterplan waren nog niet zo concreet, maar er wordt wel benoemd dat het het gewenste woningbouwproject is voor Soesterberg .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here