Parkeerdruk en overlast neemt toe

Foto: Johan Pel - Parkeerdruk en overlast neemt toe
Foto: Johan Pel - Parkeerdruk en overlast neemt toe

Veel bewoners irriteren zich aan de wijze van parkeren, maar ook aan te weinig parkeerplaatsen in het dorp. De parkeerdruk en overlast in Soesterberg neemt fors toe!

Woningbouw in Soesterberg kan niet uitblijven, het enorm woningentekort is lokaal en landelijk een behoorlijke uitdaging aan het worden. Iedere vierkante meter grond ontsnapt niet aan het oog van de projectontwikkelaar en woningbouwcorporatie. In Soesterberg zien we in enkele straten nieuwe woningen als paddenstoelen uit de grond komen en dat is natuurlijk goed nieuws voor het woningtekort en voor de woningzoekende onder ons.

Ook op de Van Angerenstraat en Moerbessenberg timmeren woningcorporatie Portaal en Cocon Wonen letterlijk en figuurlijk aan de weg. Nieuwe energiezuinige huurwoningen met daarbij nog eens “honderd extra” nieuwe huurwoningen om het tekort aan woonruimte terug te dringen in onze gemeente en dat is natuurlijk goed nieuws.

Parkeerdruk neemt fors toe

Maar de parkeerdruk in Soesterberg zal door deze ambitieuze nieuwbouw zeker toenemen, want buiten de Van Angerenstraat en Moerbessenberg staat ook nieuwbouw gepland op Noord, de Montgomeryweg, Banningstraat en Oude Tempel. Binnen de kom van het dorp zien we de parkeerdruk inmiddels het hoogtepunt bereiken, veel parkeerplaatsen zijn bezet en voertuigen die lukraak op de stoep parkeren is het tegenwoordige straatbeeld geworden. Bewoners rondom het Dorpsplein voorzien in de nabije toekomst een nog groter probleem door de toename van honderd gezinnen bovenop het huidige aantal bewoners die zullen terugkeren, die mogelijk allemaal hun auto willen parkeren voor de deur.

Parkeren op eigen terrein

Om dit probleem voor te zijn heeft de gemeente Soest ten aanzien van de Moerbessenberg en Van Angerenstraat met Portaal duidelijke afspraken gemaakt. De toename van het aantal woningen in de wijk mag niet leiden tot een grotere parkeerdruk in de openbare ruimte. De gemeente heeft vanaf het begin richting Portaal aangegeven dat ze de parkeervraag op eigen terrein zal moeten oplossen, conform gemeentelijk beleid. Indien dat niet (volledig) lukt, “dan zal Portaal daarover in gesprek gaan met de gemeente over deze ruimtelijke oplossingen”, aldus de gemeente Soest.

300-400 voertuigen per etmaal

Vooruitlopend op een gedetailleerdere analyse over de toename en druk van de automobiliteit en de effecten op de ontsluitingswegen in Soesterberg, die volgens wethouder Osman Suna (PvdA) pas eind 2023 zal worden gepresenteerd, gaat men in de nabije toekomst binnen de kom van Soesterberg uit van een eigen autobezit van 0.6 auto per woning. Elke auto genereerd 3-4 verplaatsingen per etmaal per richting op de ontsluitingswegen. De toename van het aantal voertuigen op deze wegen is hiermee 300-400 voertuigen per etmaal per richting. In dit geval praten we volgens het onderzoek van Bureau Royal HaskoningDHV enkel over de kom van Soesterberg.

Enorme uitdaging automobiliteit

De automobiliteit in Soesterberg zal volgens critici nog een behoorlijke uitdaging worden, dat bemerken we inmiddels ook op de Rademakerstraat waar regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Volgens wethouder Suna zijn de knelpunten in Soesterberg bekend en opgenomen in het mobiliteitsplan van Soest dat eind 2023 gemeente breed aan de orde zal komen.

In de tussentijd blijft de parkeerdruk of overlast in het dorp toenemen. Volgens critici lijkt het een vreemde volgorde; “eerst bouwen en dan pas de aanpak van onze mobiliteit”. Maar volgens wethouder Suna maakt Soesterberg onderdeel uit van het ‘grote’ mobiliteitsplan van Soest en dat zal eind volgend jaar definitief worden afgerond.

We gaan nog een behoorlijke uitdaging tegemoet zien met veel nieuwbouw en meer inwoners binnen de beperkte openbare ruimte van Soesterberg.

7 COMMENTS

 1. Vraag me dan weer af waarom met 0,6 wordt gerekend.
  Landelijk is het gemiddelde 1,0 en in Gem Soest 1,1. Dus rekenen met 0,6 zal zeker gaan zorgen voor parkeer problemen en tekorten.
  En ja die problemen zien we natuurlijk in stoep parkeerders, maar toch ook in hele straten waar de 1e auto op eigen terrein staat en de bij velen aanwezige 2e auto op de straat staat die daardoor een soort van 1-richtings straat wordt.

 2. 0,6 per woning in een dorp wat eigenlijk nauwelijks is aangesloten op (goede) OV voorzieningen.
  Dat is uitlokken van problemen en irritatie.

 3. Kan de Gemeente Soest door iemand die boven deze Gemeente staat (als dat bestaat) gecorrigeerd worden op deze plannen? Ze doen dingen waarmee wij mensen die in Soesterberg wonen straks allemaal een heel kort lontje krijgen en het niet peer fijn wonen is in Soesterberg!!

 4. Ik heb dit al diverse keren gemeld bij de gemeente, want het grootste gedeelte van die auto’s komen via N237, langs de RK kerk het dorp in. Wij merken dagelijks aan den lijve hoe de druk hier is toegenomen.
  Ook wordt hier niet gehandhaafd op de geldende 30 km. Een kliko buitenzetten, bijvoorbeeld, is elke keer weer een levensgevaarlijk avontuur.

 5. Toch niets nieuws? In Soest kan alles, alles perfect geregeld. Soesterberg? We hangen er nog steeds bij. Dat zal echt nooit veranderen mensen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here