Wijkkantoor Portaal onbemand

Het aantal beschikbare koop- en huurwoningen in Soesterberg blijft zeer beperkt, maar ook de hoge koop- en huurprijzen bevorderen de doorstroming geenszins. Het is voor veel inwoners van Soesterberg dan ook nog steeds niet te bevatten dat een vergunning is afgegeven om een sociale woning aan de van Angerenstraat Soesterberg te bestemmen als tijdelijke kantoorruimte voor “6 jaar” door woningcorporatie Portaal.

“Het gaat om een tijdelijke betrekking, slechts een paar jaar” liet Stefan Gradisen van Portaal eind oktober 2018 weten. Volgens Gradisen is van 80% leegstand geen sprake, maar volgens omwonenden is het de laatste weken weinig drukte te bekennen.

In een brief aan het college lieten PvdA en POS onlangs weten enorm teleurgesteld te zijn. Beide partijen stelde kritische vragen aan het college over de huidige stand van zaken, want er is met name een groot tekort aan betaalbare huurwoningen en er zijn behoorlijk lange wachtlijsten om in aanmerking te komen voor woonruimte in Soesterberg.

“Elke woning is er één” stellen beide partijen in een brief aan het college over het onterecht onttrekken van deze sociale woning uit een schaarse huizenmarkt. Op het informatiebord aan de woning van Portaal kunnen we opmaken dat er slechts 2 uur/per week iemand aanwezig is. PvdA en POS stelden daarom voor aan het college om het spreekuur te verhuizen naar dorpshuis De Linde. “De Linde verkeerd in financiële problemen en kunnen wel wat extra uren gebruiken” laten beide partijen weten aan het college.

“Is het college bereid om in overleg te treden met Portaal om alsnog te onderzoeken of er andere mogelijkheid is om spreek- en kantoorruimte in Soesterberg te realiseren, bijvoorbeeld in De Linde, zonder een woning hiervoor te onttrekken?“, aldus de slotconclusie van PvdA en POS aan het college.

Het wachten is nog steeds op een reactie vanuit het college, maar ook een goed gesprek tussen Portaal en Dorpshuis De Linde heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. “Beide partijen kunnen daar toch alleen maar van profiteren; Portaal blijft haar huurders bedienen vanuit de buurt en De Linde krijgt meer inloop en extra huurpenningen” aldus een bewoner aan de van Angerenstraat.

4 COMMENTS

  1. Of een leegstaand pand aan de Rademakerstraat of Buys Ballotlaan.
    Er zijn genoeg betere keuzes dan een sociale huurwoning.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here