POS wil aanpassing OZB-verhoging

POS wil verhogingen schrappen
POS wil verhogingen schrappen

De partij van Gerben Stormbroek (POS) is van plan om tijdens de behandeling van de gemeentebegroting met aanpassingsvoorstellen te komen om de OZB-verhoging, de voorgenomen bezuiniging op natuur- en milieueducatie in 2021, de bezuinigingen voor Balans en de SWOS vanaf 2021, en de voorgenomen verhoging van de tarieven voor de binnensport voor 2020 te schrappen.

Volgens de Partij OnsSoesterberg (POS) zijn de maatregelen niet noodzakelijk om toch tot een sluitende gemeentebegroting te komen ondanks de forse tekorten.

De gemeente Soest stevent momenteel af op een tekort van 1,8 miljoen over 2019. Dit tekort en het verwachte tekort voor 2020 wordt mede veroorzaakt door een lagere bijdrage van het Rijk. Daarom heeft de fractie van POS voor het zomerreces het voortouw genomen om met een, overigens unaniem aangenomen motie, het Rijk te verzoeken om meer geld voor de gemeentes.

De vraag reist echter of het college niet had moeten voorzien dat deze kans bestond. De fractie van POS had vorig jaar al gewaarschuwd voor financiële tegenvallers in combinatie met het hoge ambitieniveau van het college. Als enige partij had de fractie POS daarom niet ingestemd met de begroting.

Voor 2020 wordt een tekort van 3,3 miljoen verwacht, voor een gedeelte veroorzaakt door een verwachte lagere bijdrage van het Rijk, maar ook omdat het college meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Waarom doet Soest dat? Dat heeft in belangrijke mate te maken met keuzes. “Het college kiest ondanks de financiële tegenwind koste wat het kost voor uitvoering van haar coalitieakkoord”, aldus de fractie van POS. 

Waarom legt het college de rekening bij de inwoners neer door een extra verhoging van de OZB? Waarom wordt ervoor gekozen om subsidies te verlagen? Waarom moeten de binnensportverenigingen opdraaien voor een nieuwe sporthal, waar ze lang niet allemaal terecht kunnen?

Wat betreft de fractie van POS gaan betreffende maatregelen van tafel. “Dat niet alleen, door anders met het beschikbare geld is om te gaan, is het mogelijk om een sluitende begroting te krijgen zonder de rekening bij anderen te leggen” laat de fractie ons weten. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here