Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen – 15 maart 2023

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Volgende week, woensdag 15 maart, zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 15 maart mag u naar de stembus. U kunt stemmen tussen 7.30 – 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
U mag stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente Soest. De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op soest.nl/verkiezingen staat een overzicht van alle stembureaus in Soest en Soesterberg.

Wat neemt u mee als je gaat stemmen?
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Dit keer zijn dat er twee. Een stempas voor de provinciale staten én een stempas voor het waterschap. Sommige kiezers zijn alleen kiesgerechtigd voor het waterschap. Deze kiezers hebben één stempas ontvangen. (meer info: www.kiesraad.nl/verkiezingen)

Naast de stempassen moet u ook een identiteitsbewijs meenemen. Dit kan uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn.

Geen stempas?
Als het goed is heeft u de stempas(sen) al in uw brievenbus gevonden. Heeft u ze niet ontvangen of bent u ze kwijt? Vraag uiterlijk 10 maart vóór 17.00 uur digitaal een nieuwe stempas aan bij de gemeente. U kunt ook mondeling een nieuwe stempas aanvragen in het gemeentehuis. Dat kan tot uiterlijk 14 maart 2023 tot 12.00 uur. Bij het aanvragen moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs tonen.

Op wie kunt u stemmen?
Bij de provinciale staten én het Waterschap Vallei en Veluwe kunt u kijken welke partij het meest in de buurt komt van uw eigen mening. Op een aantal onderwerpen kunt u aangeven hoe u hierover denkt. De provincie Utrecht heeft hiervoor een Kieskompas: www.kiesjouwutrecht.nl/kieskompas. De stemhulp van de waterschappen is te bereiken via de button op: www.waterschapsverkiezingen.nl

Kunt u niet zelf stemmen?
Dan kan iemand anders voor u stemmen. Vul hiervoor de achterkant van uw stempas in en geef deze mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Vergeet niet om ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten per verkiezingssoort aannemen.

Let op, als gemachtigde moet u:

  • In dezelfde gemeente wonen als de volmachtgever
  • De volmachtstem tegelijk uitbrengen met u eigen stem
  • Een kopie meenemen van het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt

Meer informatie over de verkiezingen in de gemeente Soest? Kijk op www.soest.nl/verkiezingen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here