Rapport Copijn over Oude Tempel

Rapport Copijn over Oude Tempel
Foto: Johan Pell - Actiecomité wil Landgoed De Oude Tempel behouden

Volgens het Actiecomité Landgoed Oude Tempel heeft Sonne Copijn (bij- en boomdeskundige) samen met haar vader – de bekende boomspecialist Jørn Copijn- zeer recent een nieuw rapport geschreven over de bomen in het Oude Tempelbos.

De actievoerders Helen le Roy en Rob de Kuijer kwamen op 14 maart met deze informatie naar buiten tijdens hun laatste video op Facebook, waarin ze vooral bekend staan als zogenaamd wethouder Kundic en Burgemeester Metz. Volgens de actievoerders was er een opmerkelijk hoofdstuk in het rapport opgenomen over de bodemopbouw van het Landgoed Oude Tempel. “De aanwezige bomen zijn door de bijzondere (oeroude) bodemstructuur gedwongen dusdanig hoog te wortelen, dat zelfs wandelaars de historische bomen zouden kunnen beschadigen” zegt Rob de Kuijer.

Hele le Roy en Rob de Kuijer

Wanneer de plannen voor woningbouw doorgaan binnen het Oude Tempel, dan zullen volgens het actiecomité de historische bomen het bij voorbaat niet overleven bij het aanleggen van toekomstige wegen. “Er kan eigenlijk helemaal niet gebouwd worden” zegt Helen le Roy nadrukkelijk. Ook is het niet wenselijk om met veel mensen het bos te betreden, want volgens De Kuijer kunnen we tijdens het wandelen de wortelen beschadigen. “Het is ook oppassen dat honden niet gaan trekken aan de wortelen, want dat is schadelijk voor deze oeroude bomen” zegt De Kuijer in een vergelijkbare strekking op Facebook. Het actiecomité komt daarmee wederom met een onderbouwde reden om het toekomstig bouwen tegen te gaan op het Landgoed de Oude Tempel.

Daarnaast zou het rapport Copijn mogelijk ook aantonen dat het Landgoed Oude Tempel uit een zeer vitaal en heel bijzonder bos bestaat, dat uniek is in Nederland en eigenlijk aangemerkt zou moeten worden als ‘erfgoed’ volgens Yolande Gastelaars van Democraten Soest Natuurlijk. De enige overgebleven onverharde Sortie 12 van ons land (Korndorfferlaan) is mede om die reden aangemerkt als ‘erfgoed’. Voor Gastelaars van de politieke partij “Democraten Soest Natuurlijk” is dit aanleiding om het college schriftelijk te vragen naar het bestaan en de resultaten van het rapport dat volgens Gastelaars al ruim drie maanden bij het college zou moeten liggen en tot op heden nog steeds niet inzichtelijk is voor de leden van het actiecomité.

Gastelaars vraagt zich allereerst af of het rapport openbaar is (ook voor het actiecomité) of slechts toegankelijk voor de gemeenteraad, maar ook of het klopt dat er daadwerkelijk onderzoek is gedaan door Copijn. “Is het juist dat u een nieuwe ‘Boomtechnische studie’ heeft laten opstellen door genoemde bomendeskundigen Copijn en wat zijn de stappen van het college als blijkt dat de Oude Tempel als ‘erfgoed’ kan worden aangemerkt?” aldus Gastelaar in het schriftelijk verzoek van Democraten Soest Natuurlijk aan het college van Soest. Kan er dan wel of niet gebouwd worden op het Landgoed.

Het actiecomité, de gemeente Soest, maar ook de bezwaarmakers van de Oude Tempel wachten nog steeds op de uitspraak van de Raad van State over het ‘verbeterde’ bestemmingsplan, maar of dit soort aanvullende rapporten effect hebben op de lopende bezwaarprocedure en de toekomstige bouw binnen de Oude Tempel zal moeten blijken.

Volgens deskundigen kunnen we de uitspraak van de raad van State medio april-mei verwachten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here