Reacties op energieplannen

Reacties op energieplannen
Ga je voor windturbines of zonneparken??

De afgelopen periode heb je de plannen van de gemeente Soest over zon en windenergie kunnen lezen. In het kader van de energietransitie gaat de gemeente op 8 juli een besluit nemen over de definitieve invulling hiervan in onze gemeente.

Een aantal weken geleden heeft de gemeente een communiqué de deur uitgedaan waarin een aantal locaties voor zon- en windenergie in Soest en Soesterberg wordt besproken en gevraagd wordt om de mening van inwoners. Samenvattend zijn in Soest windturbines van 250 meter hoog voorzien in de polder.

Reacties op energieplannen

In Soesterberg zijn deze windturbines ook voorzien op de Vlasakkers en langs de A28. Qua zonneparken is er in Soest sprake van wederom de polder en in de zogenaamde spoordriehoek. Voor Soesterberg zou het gaan om zonneparken langs de A28, en opvallend, in de gehele lengte van het asfalt van de landingsbaan. Kortom: ingrijpende plekken waar eenieder een bepaald belang of mening bij heeft. Zo komen belangenorganisaties in diverse media steeds naar voren met een mening over deze of gene locatie, bijvoorbeeld over de polder in Soest.

Maar wat is de mening van de burger eigenlijk? Wij doken in de reacties op de website van de gemeente Soest over de locaties in Soesterberg:

Zonnepark langs de A28: De meeste respondenten vinden de locatie langs de A28 een redelijk initiatief. Hoewel de gemeente er zelf bij zegt dat de opbrengst gering is voor de gemeente Soest, vind men dit een logische locatie. Meerdere respondenten vragen zich wel af wat het effect is op de geluiddemping dat het talud momenteel biedt, wanneer zonnepanelen hier geplaatst worden. 

Zonneveld op landingsbaan: Het zonneveld op de landingsbaan is een gevoelig punt. Van de mensen die een reactie plus een woonplaats hebben achtergelaten zoals de gemeente vroeg, zijn de meeste reacties van inwoners van Soesterberg veelal negatief. Positieve reacties over dit plan lijken op een enkeling na te komen van inwoners die niet Soesterberg als woonplaats aangeven of überhaupt geen woonplaats meegeven. Positieve reacties zijn voornamelijk gebaseerd op het feit dat er toch al asfalt ligt en daarmee een zonneveld op het asfalt een logische, niet invasieve plaats is. Negatieve reacties baseren zich voornamelijk op de natuur (‘veldleeuwerik’), het verlies van het vergezicht en ook het effect op het eveneens duurzame project Solar Runway.

Wat betreft de windturbines: Belangrijk om te vermelden is dat er geen onderscheid is gemaakt in projecten. De voorgestelde plaatsing van windturbines in de polder in Soest, en de Vlasakkers en langs de A28 in Soesterberg is gelijkgeschakeld. De reacties zijn vrijwel unaniem negatief en hier lijkt zeer weinig draagvlak voor te zijn. Zeker over de plek direct aan de woonwijk langs de A28 zien wij een groot aantal boze reacties. De plek langs de Vlasakkers is men ook unaniem negatief over: te dicht bij bewoond gebied, vernietiging van een unieke ecologie en een permanente beschadiging van het uitzicht.

Ja kan nog tot 15 april aanstaande je mening geven via www.denkmeeover.nl. Op deze website kun je overigens ook alle reacties nalezen en je reactie achterlaten over de locaties in Soesterberg en uiteraard ook over de voorgestelde locaties in de polder van Soest. Geef je mening, bezoek de website vóór 15 april aanstaande.

1 COMMENT

  1. Al eerder aangegeven, liever helemaal geen windturbines met veel lawaai en ook
    geen zonnepanelen…..vraagt véél plaats….en het is geeft geen mooi gezicht voor de natuur.
    Ik sta open voor een goede beveiligde en moderne kerncentrale, het is schoon en geeft
    het driedubbele energie dan het bovenstaande attributen…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here