Ringslangen

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Een grote ringslang in zijn leefgebied; a large grass snake in its habitat

Op verschillende plekken in de gemeente Soest komen ringslangen voor. Deze volledig onschuldige slang houdt van warme plekken en water. Organisaties als IVN Eemland en stichting RAVON zetten zich samen met inwoners in voor de ringslang. De gemeente doet van alles om dit te ondersteunen.

Ideale leefomgeving

Warme plekken vlakbij water maken een ideale leefomgeving voor ringslangen. Ze zonnen vaak op dijkjes of stenen en planten zich voort in composthopen of bladhopen. Zogenaamde broeihopen kunnen natuurlijk ontstaan, maar tegenwoordig leggen we ze vaak ook zelf aan. Dit zijn hopen van (paarden)mest of compost. Het aanleggen hiervan is niet alleen goed voor de voortplanting van de ringslang, maar ook nuttig voor allerlei andere dieren. Hier leggen ringslangen eieren en kunnen ze overwinteren. In het najaar zijn de ringslangen uitgebroed en dan worden de hopen opgeruimd of in het voorjaar weer aangevuld met nieuw natuurlijk materiaal. Wilt u meer weten over broeihopen? Kijk dan op www.ravon.nl of www.broeihopen.nl.

In de gemeente Soest zijn onder andere op de ijsbaan, ecoduct Op Hees, de Paltz en in het slangenbosjes ringslangen aanwezig. Ringslangen zijn niet giftig en dus ongevaarlijk voor mens en dier. Ze schrikken wel snel. Als ze mensen voelen aankomen, vluchten ze direct. Probeer dus voorzichtig te lopen en een stukje vooruit te kijken als je er een wilt zien.

Wilt u zich ook inzetten voor de ringslang?

Ringslangen hebben op de Rode Lijst (signalering van de rijksoverheid hoe het gaat met een bepaalde diersoort) de status ‘kwetsbaar’. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming.

Binnen de gemeente heeft het beschermen van de ringslang zeker de aandacht. Zo wordt bij het opruimen van poelen of maaien altijd gekeken hoe de leefomgeving van de slang behouden kan worden. Ook worden er regelmatig nieuwe broeihopen gemaakt.

IVN Eemland organiseert veel activiteiten in de natuur van Soest en Soesterberg. Ook hebben zij werkgroepen die zich bezig houden met het monitoren van reptielen en het maken van broeihopen. Wilt u mee weten hierover? Kijk dan op www.ivn.nl.

1 COMMENT

  1. Ach, zolang Gemeente Soest een oerbos wil vernietigen… moeten we ons dan nog druk maken om de ringslang??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here