Rondweg gereed

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor het verdiept aanleggen van de Amersfoortsestraat N237 in Soesterberg, ook wel bekend als het project ‘Verdiepte Ligging N237 Soesterberg’.

Het verdiept aanleggen van de N237 heeft tot gevolg dat de huidige (directe) ontsluitingen van Soesterberg-Noord op de N237 komen te vervallen. Door het verdiept aanleggen van de N237 is het niet langer mogelijk om af te slaan vanaf N237 naar de Montgomeryweg en vice versa. Tevens komt de aansluiting op de parallelweg Amersfoortsestraat te vervallen. Daar staat tegenover dat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, zodat Soesterberg-Noord verbonden blijft met het dorpshart en dat de parallelweg direct wordt ontsloten op de Veldmaarschalk Montgomeryweg.

Voor de aanpassingen op en rondom de huidige aansluiting met de Veldmaarschalk Montgomeryweg – zowel tijdens de werkzaamheden als voor de definitieve situatie – is een verkeersbesluit nodig. Zowel de gemeente Soest als de provincie Utrecht moeten zorgdragen voor een verkeersbesluit. De provinciale weg N237 valt onder beheer van de provincie Utrecht.

Voor het opheffen van het kruispunt Amersfoortsestraat / Veldm. Montgomeryweg en de aansluiting tussen de Amersfoortsestraat en de Parallelweg (inclusief het verwijderen van bebording en markering) neemt de provincie Utrecht een verkeersbesluit. Daarnaast vinden er enkele aanpassingen plaats die alleen onder beheer van de gemeente Soest vallen en waarvoor de gemeente een verkeersbesluit neemt.

Het gemeentelijke en het provinciale verkeersbesluit zijn onlangs gepubliceerd op de website van de Staatscourant, www.officielebekendmakingen.nl. Het gemeentelijke verkeersbesluit ligt vanaf 10 juni 2015 zes weken ter inzage, met de mogelijkheid voor belanghebbenden om een bezwaarschrift in te dienen. Het provinciale verkeersbesluit ligt vanaf 11 juni 2015 ter inzage, eveneens voor een periode van zes weken.

Deel uw mening op Soesterberg.NU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here