Samenleven in en met het bos in Soesterberg

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het gaat om een mix van woningen, zorgvuldig ingepast in het groen. Een plek waar je kan wonen en leven in én met het bos. Directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest tekenden woensdag 5 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. Woensdag 10 mei is een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. De bouw start naar verwachting in 2025.

Samenleven in én met het bos
Wethouder Osman Suna: “De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos.

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop
De woningen komen in een groene structuur van beukenlanen en bospaden te staan. Het gaat om maximaal 300 woningen in een mix van woningtypen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Genieten van bosrijke omgeving
Het woongebied is straks niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er komen wandel- en fietspaden zodat iedereen ook na de bouw van woningen kan genieten van de bosrijke omgeving. Onderdeel van het plan is de Boshut, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Natuurwaarden centraal
In het concept-plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Inloopbijeenkomst woensdag 10 mei 2023
Geïnteresseerden kunnen het concept-plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei. Daar kunnen ook vragen worden gesteld aan Ter Steege en de gemeente Soest. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in Kontakt der Kontinenten, aan de Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Aanmelden kan via www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen
Ook tijdens het bouwproces zijn circulariteit en verduurzaming belangrijk. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door geprefabriceerde elementen te gebruiken, wordt de bouwtijd verkort en de omgeving zo min mogelijk belast.

Ecologisch onderzoek
Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

Omwonenden kunnen helpen
Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Meedenken
Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 mei wordt verder toegelicht op welke momenten en manieren bewoners kunnen meedenken.

Hart van de Heuvelrug
Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Kijk voor meer informatie op www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl

 

10 COMMENTS

 1. Het is en blijft het vernietigen van een oud stuk Bos……
  In héél Soesterberg en Soesterberg worden al vele woningen gebouwd !!
  Zie ook op de Banningstraat, Moerbessenberg, van Angerenstraat, straks de
  Plesmanstraat….Ook het Casino wordt gebouwd ….
  Dus wáárom wordt in onze prachtige Bos gebouwd…..laat dáár de Natuur met rust!!
  Vecht eerder voor Kamp Zeist als die asielzoekers eindelijk weggaan om daar een mooi
  huizen c.q. appartementen te bouwen…..

 2. Dit kan toch niet waar zijn!!!! IN DEZE TIJD HET BOS VERNIETIGEN voor woningbouw. Misschien eerst is met Defensie overleggen. Die hebben in de omgeving v Soesterberg oude loodsen en grond waar niets mee wordt gedaan. Daar bouwen? Blijf van het landgoed af

 3. Stikstof hier CO2 Daar …maar een oeroud bis m
  MOET gekapt..echt te bizar voor woorden.

 4. Kunnen wij inwoners van de gemeente Soest het vertrouwen opzeggen in ons bestuur. Bestuur wat betaald wordt door de inwoners en in dienst moet handelen van zijn inwoners. Iets wat landelijk ook al is bepleit door Mevrouw van der Plas. ( en dat heeft haar stemmen opgeleverd ). De inwoners van Soesterberg hebben duidelijk te kennen gegeven dat er genoeg alternatieven zijn voor de nieuw bouw, maar dat we willen dat de natuur in het landgoed de oude tempel met rust gelaten moet worden.

 5. Het bos met zijn beschutte struiken en bomen, de geur van mos, paddenstoelen en bladeren. Hier kan een
  Mens zijn dromen dromen en ten diepste de natuur benaderen.
  De wind streelt langs de lange bospaden, als een parfum geurt zij, verdrijft zij al het kwade. Een vredig, rustig gevoel vervult mij. De grond weerspiegelt de voorbije seizoenen. Het bladertapijt kleurt jong groen en bruin oranje. Oude takken zijn door mos aan het vergroenen. Het bos, waarachtig mooi, eerlijk en zonder franje.
  Ik huppel, dans en fantaseer. Het bos wat zal zij mij nog meer onthullen. Nieuwsgierig kijk ik rond, ik fotografeer…
  Een verlaten burcht voor Dassen die moeten wijken. Gevangen genomen, verbannen van hun vrije leven. Slechts omdat hier mooie huizen moeten prijken. Het bos, de natuur het is de politiek om het even.
  Verderop een jongen zittend op een boomstam, zijn hoofd voorover gebogen. Ik passeer, trotseer hij kijkt mij aan met betraande ogen.
  De vrouw met de hond, de man met de hond, het kind…. het waarom tekent hun gezichten. Het bos waarin mens en dier geborgenheid kent, niets kan de nieuwe wetenschap verlichten.
  In de nacht als het bos bedekt is met een zwarte deken, het gehoehoe van de uilen, het geritsel van de muizen de nacht musiceert. Loeit de wind door de paden en lijkt zij zich te wreken als de werkelijkheid van morgen zich manifesteert.

 6. Een idyllisch plaatje. De werkelijkheid is anders. Oude bomen verdwijnen en de biotoop voor de dieren ook. Burgers hebben niets in te brengen. Vastgoed en gemeente is een goede combinatie. Beiden ruiken ze geld. Wonen en natuurbehoud gaat niet samen. En dat in deze tijd met het grote Co2 probleem. Schandalig.

 7. Het mooiste dat héél Soesterberg in optocht naar Soest of door ons dorp loopt met spandoeken om het Oude Tempellaan Bos te beschermen en ons ongenoegen
  te laten zien !! Het moet Nú gebeuren voordat de tractors het bos omploegen en bomen weg gaat halen…..Wie heeft de tijd ervoor en wil het doen om het behoud van onze Bos…zoniet, dan houdt de Gemeente niets tegen om het bos te vernietigend..
  .!! 😥😥😥

 8. Het verhaal is dubbel. Dit plan ligt er al vele jaren en heeft inmiddels een onherroepelijk bestemmingsplan. Hier is niet veel meer tegenin te brengen. De plek is ook niet onlogisch met een stukje bos tussen al reeds bestaande bebouwing.

  Aan de andere kant wordt het verkocht als natuurinclusief wat het natuurlijk niet is. De beukenlanen gaan het niet volhouden als het andere groen bebouwd wordt en bij nieuwbouwprojecten gaat altijd meer groen verloren dan de plaatjes tonen, zie Groene Hoogte.

 9. Weet je….het besluit staat vast…. en er kan Niet aan getornd worden !!
  Heeft ook géén zin om 10 mei te komen, ze zijn ziende blind en horende doof voor
  onze meningen. Soesterberg Noord heeft vele leegstaande panden die je met grond
  gelijk kan maken en herbouwen met appartementen en huizen, zelfs op de Amersfoortseweg Garage Plekkepoel met die verschrikkelijke bewoning van krakers , BDU en ook Jack Point en rondom leegstaande gebouwen. Doe dáár iets mee…..en nogmaals laat het Bos in de Oude Tempel met RUST….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here