Skatebaan voor jongeren

Onlangs verscheen een artikel in de lokale ‘krant’ over het initiatief van enkele betrokken Soesterbergers, Piet Stevens en Max Bresser, om in Soesterberg een skatepark van de grond te krijgen. “Wij kunnen als jongeren nergens in het dorp rustig onze gang gaan” zo gaf Max Bressens aan.

Naar aanleiding van dit artikel voelde Jos Dijkmans van het CDA zich afgelopen week geroepen om het huidige college van B & W hierover schriftelijk kritische vragen te stellen, want volgens hem is van groot belang dat jongeren in Soesterberg een eigen plek krijgen. “Als zij dan zelf met een idee komen om dat te realiseren, verdient zo’n plan extra veel aandacht en zou, wat het CDA betreft, vooral gekeken moeten worden hoe het plan voor een skatepark werkelijkheid kan worden” aldus de fractievertegenwoordiger Dijkmans.

In het artikel wordt nadrukkelijk aangegeven dat het College van Soest niet afwijzend tegenover het plan staat en dat gesprekken erover moeten worden voortgezet. Voor Jos Dijkmans de directe aanleiding om het College van B & W nogmaals naar deze ontwikkeling en voortzetting te vragen. Wat vindt het college van de inhoud van dit artikel en wat zijn de uitkomsten van die voorgenomen gesprekken? Een reactie op deze vragen volgt nog.

Dijkmans is van mening dat deze initiatieven vanuit de samenleving moeten worden bezien vanuit de houding: “kijken hoe we dit mogelijk maken”. De skatende jeugd van Soesterberg heeft op dit moment geen enkele voorziening meer, want ook het evenemententerrein is door het College van B & W afgenomen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here