Soest zoekt leden participatieraad

Doe meer in de Participatieraad
Doe meer in de Participatieraad

De Gemeente Soest zoekt enthousiaste leden voor de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein, dé onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de gemeente.

De samen te stellen participatieraad is uniek en innovatief in haar vorm. Zo vervullen de leden een actieve netwerkrol en helpen ze mee met het verbinden van de verschillende inwonersgroepen uit Soest en Soesterberg aan de ambtenaren werkzaam binnen het sociaal domein.

De rol van de participatieraad is het ophalen en inbrengen van signalen van inwoners en het agenderen van maatschappelijk actuele thema’s. Soms spelen er maatschappelijke kwesties die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Doel is het bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.

Het is de bedoeling dat de participatieraad juist niet uit deskundigen bestaat die vanuit hun kennis uit het sociaal domein beleidsadviezen opstellen, maar vooral uit personen die in staat zijn binnen de diverse inwonersgroepen van Soest en Soesterberg de juiste contactpersonen te koppelen aan beleidsambtenaren van de Gemeente Soest. Dat maakt de participatieraad uniek ten opzichte van de eerdere participatieraden sociaal domein.

De Gemeente Soest zoekt enthousiaste en maatschappelijk betrokken inwoners uit Soest of Soesterberg met een actief netwerk of die een netwerk op willen bouwen rondom het sociaal domein.

Het takenpakket bestaat onder andere uit het organiseren van gesprekken tussen ambtenaren en inwoners in samenwerking met de andere leden. Een lid van de participatieraad laat zich informeren door ambtenaren werkzaam binnen het sociaal domein en neemt deel aan relevante deskundigheidsbevordering. De leden volgen de ontwikkelingen van beleid en uitvoering van het betreffende beleidsdomein en zijn in staat om zo nodig initiatief te nemen tot een ongevraagd advies.

Wil je meer weten over de nieuwe participatieraad van Soest, kijk dan op de website:
https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/participatieraad-sociaal-domein (of zoek in de zoekbalk op ‘participatieraad sociaal domein’).

Heb je aanvullende vragen, dan kun je contacten met Meindert Schmidt en Wiebe Broekema via sociaaldomein@participatieraadsoest.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here