Soesterberg, een rijzende ster

weddingpages.nl
weddingpages.nl

“Soesterberg is al behoorlijk verandert, maar we zijn er nog niet”, dat is de conclusie van de Ondernemersvereniging ONS-Netwerk. De bedrijfsvereniging keek afgelopen donderdagavond 13 december, tijdens de ledenvergadering in Restaurant De Stoeterij, terug op 10 jaar (ver)bouwen in Soesterberg.

Soesterberg, toeristisch startpunt
Projectleiders van het eerste uur Mustafa Hamurcu en Reinier Kalt van de Gemeente Soest zoemde als gastsprekers in op de 10 jaar (ver)bouwen in- en om Soesterberg. Diverse projecten die onderdeel uitmaakte van “Hart van de Heuvelrug”, vanaf 2008 tot aan de huidige bouw in Soesterberg Noord, kwamen tijdens een luchtige presentatie in vogelvlucht voorbij. “Soesterberg heeft de potentie om een prachtige leefomgeving te worden en de natuur rondom het dorp is veel mooier dan het gebied rondom het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe.”, laat Reinier Kalt met enige trots weten.

De Gemeente Soest had nog wel een zorgelijk puntje over de doorgroei aan de rand van de vliegbasis in Soesterberg Noord, want over de gemeentegrens in de Gemeente Zeist zijn de ‘concrete’ plannen nog niet zover om de woonwijk verder door te ontwikkelen. “Als de Gemeente Zeist de woonwijk in Soesterberg-Noord niet gaat uitrollen heeft dat in ruimtelijke zin wel de nodige gevolgen voor Soesterberg, ook voor de middenstand”, aldus enkele leden van het netwerk.

Winkeliers blijven weg
De opkomst bij Restaurant De Stoeterij was redelijk, echter was de vertegenwoordiging vanuit de Soesterbergse winkeliers bedroevend laag. Slechts één enthousiaste winkelier hebben we deze avond kunnen tellen en dat voor een netwerkvereniging of zakenkring die de laatste jaren zo enorm veel voor haar winkeliers heeft betekent.

Een nieuwe naam, nieuwe website, een eigen huis-aan-huis ‘advertentie-magazine’ en een apart logo voor de winkeliers lijkt op een beginnend afscheid of een apart eiland, maar dat spreekt Evert ten Kate van ONS netwerk absoluut tegen. “In Soest hebben we ook aparte namen en diverse zelfstandige promoties terwijl de winkeliers gewoon lid zijn van de Soester Zakenkring”, aldus voorzitter Evert ten Kate.

Maar moeten we het dorp Soesterberg zien als een enorme metropool met meerdere winkelgebieden waar bezoekers uit kunnen kiezen? Nee, voor een enkeling voelt het als een “terug naar af”. Enkele jaren geleden hadden we de Verenigde Ondernemers Soesterberg (VOS) en een aparte winkeliersvereniging die los van elkaar voor de zelfde belangen op kwamen. “We hebben toch een zakenvereniging met een eigen gezicht, website en logo, waaronder ook de winkeliers zich kunnen profileren of krijgen we straks in het ‘grote’ Soesterberg allemaal van dit soort eilandjes met allemaal specifieke eigen wensen?”, aldus één van de leden van het netwerk.

Positiviteit, daar zitten we om verlegen
De presentatie tijdens de bijeenkomst door ONS Netwerk was zeer positief en de toeristische mogelijkheden van Soesterberg werden afgelopen donderdagavond ook zeer optimistisch uitvergroot. “Soesterberg heeft enorm veel potentie, alleen we moeten het wel samen doen en positief de toekomst tegemoet zien. Maak gebruik van de aangereikte mogelijkheden door bijvoorbeeld de Gemeente Soest, de Provincie Utrecht of het Utrechts Landschap”, aldus voorzitter Evert ten Kate.

Rijzende ster op de Heuvelrug
Na de verhelderende presentatie door de werkgroep “toerisme” over de aantrekkelijkheid van ons dorp kon de netwerkborrel beginnen met als pakkende afsluiter met een kleine knipoog naar de komende kerstdagen; “Soesterberg is de rijzende ster op de Heuvelrug”.

Het bestuur van ONS Netwerk bestaat uit: Evert ten Kate, Jan-Marcel van Riet, Stan Uyland, Carin van Amerongen, Gisela Putman, Marc Bouckaert, Endre Banki en Jorgen Putman.

1 COMMENT

  1. …slechts één winkelier. Wellicht de juiste afspiegeling van het enthousiasme over het ONS onder de Soesterbergse ondernemers. Zou toch te denken moeten geven voor het bestuur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here