Spannende dagen Oude Tempel

Spannende dagen Oude Tempel
Spannende dagen Oude Tempel

Op 7 oktober 2021 vond de zitting van de Raad van State plaats over het bestemmingsplan Oude Tempel. Ruim een maand later, op 16 november 2021, werd de beslissingstermijn met 6 weken verlengd. Inmiddels (30-12) is het termijn wederom met zes weken verlengd.

Veel kranten hebben erover geschreven en de sociale kanalen staan inmiddels bol van de reacties over de voorgenomen plannen van de gemeente Soest om van het Oude Tempel bosgebied in Soesterberg een woonwijk te maken. Omwonenden en diverse actiegroepen protesteerden tegen de ontwikkelplannen en gingen naar de bestuursrechter in Den Haag.

Reactie uit Den Haag

De spanning is om te snijden, wachten op de beslissing van de Raad van State. Op Donderdag 30 december kwam eindelijk een reactie uit Den Haag, De beslissing laat wederom 6 weken op zich wachten. De Raad van State heeft meer tijd nodig voor het dossier. Maar hoe gaat het proces verder? We hebben de gevolgen van de uitspraak op een rijtje gezet.

Vernietiging van het bestemmingsplan

Als de Raad van State de beroepen gegrond verklaart, wordt het vastgestelde bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent dat de nieuwe bestemming ‘wonen’ op Oude Tempel komt te vervallen.

Het maken van een bosrijk woongebied op Oude Tempel valt binnen de afspraken die de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht eerder maakten in een samenwerkingsovereenkomst binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Doel daarvan is het maken van een sterk en aaneengesloten natuurgebied. In ruil daarvoor krijgt woningbouw ruimte in meer versnipperd groen. Oude Tempel is destijds aangewezen als gebied met versnipperd groen waar deze uitruil kan plaatsvinden.

Bij de uitspraak van de Raad van State waarbij het bestemmingsplan wordt vernietigd, betekent het dan ook dat er overlegd moet worden wat de scenario’s en (on)mogelijkheden zijn, in relatie tot de samenwerkingsovereenkomst, met de stuurgroep Hart van de Heuvelrug. Dat zijn de Provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist.

Tussenuitspraak (ook wel bestuurlijke lus genoemd)

Bij een tussenuitspraak wordt de opdracht gegeven voor nader onderzoek en/of het wijzigen van specifieke onderdelen van het bestemmingsplan. Tijdens de zitting op 7 oktober 2021 werden er verschillende vragen gesteld over onder andere verkeer, geluid, landschap en cultuurhistorische waarde.

Als er op één of meerdere van deze onderdelen opdracht wordt gegeven om deze te optimaliseren in het bestemmingsplan, dan doet de gemeente Soest dat “volgens de opgestelde visie voor Oude Tempel”, aldus de gemeente Soest. Hierbij wordt uitgegaan van het realiseren van een natuur inclusief woongebied voor zowel de huidige als nieuwe bewoners van Soesterberg. Het aangepaste onderdeel moet dan opnieuw door de gemeenteraad van Soest worden vastgesteld, waarna er beroep bij de Raad van State mogelijk is.

Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk vastgesteld

Dit betekent dat het project Oude Tempel qua bestemmingsplan voortgezet kan worden en het mogelijk is om hier een bosrijk en natuur inclusief woongebied te ontwikkelen. De vervolgstap is dan het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (Wnb). Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen. Hierna kunnen de plannen voor de ontwikkeling verder uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar en de woningbouwcoöperatie. Bij de verdere uitwerking worden zowel omwonenden als toekomstige bewoners betrokken met een participatietraject.

Het zal de komende weken spannend blijven. Gaat het historische bosgebied op de schop of blijft Soesterberg genieten van het natuurgebied aan de grens van het vliegdorp? Over enkele weken weten we het.

3 COMMENTS

  1. Allemachtig……als ik dit zie….schieten de tranen in mijn ogen.
    Héél het prachtige oude Bos is VERDWENEN….😡😡
    Ik hoop écht dat de Raad van Staten tégen het plan is…..

  2. Kleine bosgebieden zijn net zo belangrijk dan grote. Ik heb begrepen dat niet alleen de bomen waardevol zijn voor het gebied, maar vooral ook de bodem. Het zou een misdaad zijn hier te gaan bouwen.
    .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here