Stelling 4 en standpunten

Soesterberg.NU daagt alle politieke partijen publiekelijk/openlijk wederom uit om online te reageren op de “vierde stelling” die vanuit het maatschappelijk middenveld Soesterberg is opgesteld.

Ben je ook zo benieuwd naar de standpunten?

De volksvertegenwoordigers en/of fractievoorzitters van de Gemeente Soest krijgen tot vrijdag 31 mei aanstaande de tijd om als fractie “exclusief” te reageren op de stelling hieronder aan de hand van een eenmalige persoonlijke partijcode, die onze redactie heeft toegezonden naar alle fractievoorzitters van de Gemeente Soest! De standpunten hebben we beperkt tot 70 woorden, dus wees creatief!

Blijven de standpunten uit of in dit geval leeg, dan is de boodschap richting Soesterberg helder! Laten we beginnen met de eerste stelling, we zijn allemaal erg benieuwd.

De vierde stelling voor ‘onze’ volksvertegenwoordigers:

“Het openbaar vervoer is goed geregeld van en naar Soesterberg”

 

Wil je overigens als inwoner van Soesterberg reageren op de bovenstaande stelling of op één van de politieke standpunten, dan ben je van harte welkom. Onderaan de pagina kun je vrijblijvend reageren in onze gebruikelijke commentaar velden.

Gezamenlijk doel: Na de reeks stellingen ben je weer helemaal up2date over diverse issues in Soesterberg en weet je glashelder welke volksvertegenwoordigers wel/niet betrokken zijn bij het dorp!

2 COMMENTS

 1. Voor een dorpje is 2x per uur naar een grote stad prima. Maar Soest heeft ambities voor Soesterberg die groter zijn dan een dorpje!

  Als ons dorpje moet groeien, en we willen geen 2 auto’s per nieuwe woning, dan is er een betere verbinding met Utrecht CS nodig.

 2. Een bericht namens D66:

  We hadden een bericht klaar staan, alleen ik (Dennis) ben vergeten deze op de website te zetten. Daarom toch via deze weg:

  De verbinding tussen Soesterberg en Utrecht/Amersfoort lijkt goed. Bus 52, 72 en 56 rijden 4 keer binnen een uur van Soesterberg naar Amersfoort. Binnen een half uur staat een passagier dus op Amersfoort CS. Met bus 52 kom je ook makkelijk op Utrecht centraal, al zijn er voor Utrecht vele anderen opties

  Het ov is geen directe taak van de gemeente, maar wij moeten zeker wel in de gaten houden of we de busverbindingen vooral tussen Soesterberg en Soest kunnen versterken. Al moeten we ook eerlijk zijn, de behoefte van Soesterbergers om naar Soest te komen is niet bijster groot. Daarom blijft de verbinding met Amersfoort en Utrecht belangrijker.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..

 • Als we praten over de OV-lijnen van Soesterberg naar Amersfoort/Utrecht, dan denken wij dat dit, voor nu na behoren is. Het blijft de aandacht vragen. De verbinding tussen Soesterberg en Soest laat wel te wensen over. De inzet van “kleinere” busjes is een verbetering maar de frequentie van de te rijden routes blijft een zorgenkindje. Wij blijven dit benoemen bij de provincie Utrecht, die over de inzet van de buslijnen gaat.

 • Het OV in en rond Soesterberg kent problemen wat betreft bijv frequentie. oV is e . Ter een zaak van de provincie en de gemeente kan alleen zaken aangeven. Het CDA heeft dit in het verleden ook wel aangekaart bij het provincieel CDA. De frequentie van routes blijft een een probleem. Soesterberg is in omvang misschien te klein voor volledig rendabele buslijnen, maar de Soesterbergers mogen daar niet de dupe van worden. OV is ook een kwestie van solidaire en rechtvaardige verdeling. CDA zal de verbinding met Soesterberg blijven aankaarten.

 • Dat kan beter. Ja, het openbaar vervoer is des provincies. Ja, wij als raad kunnen hierin niet beslissen. Wat we wel kunnen is bij voortduring bij de provincie aangeven dat ook Soesterberg met het OV frequent te bereiken moet zijn. En dan niet alleen vanuit Amersfoort of Utrecht, maar ook Soest en Den Dolder. Het terugdringen van autogebruik begint bij een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig OV

 • De provincie gaat over de invulling van het OV de invloed van de gemeente is beperkt tot alleen aangeven welke verbetering wenselijk is. Verbeteringen (c.q. veranderingen) die zijn doorgevoerd op het Openbaar Vervoer blijken niet altijd het gewenste effect te hebben. Onze fractie zal zeker alle aandacht blijven vragen voor een verbinding tussen Soesterberg en Soest.

 • Openbaar vervoer in Nederland en dus ook in Soesterberg verdient veel meer investering. GroenLinks wil dat het OV overal een volwaardig alternatief is voor de auto. Daarbij moet het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

 • Het openbaar vervoer in Soesterberg is een probleem. Zo krijgen we regelmatig klachten, bijvoorbeeld ook over bussen die niet opdagen. Dat kaarten wij ook aan. Daarnaast blijft het raar dat er geen deugdelijke verbinding is met Soest of station Den Dolder. We blijven erbovenop zitten en hebben in een motie het college gevraagd om actie te nemen. De gemeente kan echter niet meer dan druk uitoefenen; de provincie gaat hierover. ​

 • Het Openbaar Vervoer (OV) van en naar Soesterberg is als jaren een punt van zorg. Het is mij zeer bekend dat er frequent gesprekken zijn gevoerd met de provincie. Het is nl de provincie die over het OV gaat. Er zijn verbeteringen geweest, denk daarbij aan het inzetten van kleine busjes, maar de VVD houdt de vinger aan de pols daar waar het gaat om bedoeld OV.