Stelling 3 en standpunten

Soesterberg.NU daagt alle politieke partijen publiekelijk/openlijk wederom uit om online te reageren op de “derde stelling” die vanuit het maatschappelijk middenveld Soesterberg is opgesteld.

Ben je ook zo benieuwd naar de standpunten?

De volksvertegenwoordigers en/of fractievoorzitters van de Gemeente Soest krijgen tot 15 april aanstaande de tijd om als fractie “exclusief” te reageren op de stelling hieronder aan de hand van een eenmalige persoonlijke partijcode, die onze redactie heeft toegezonden naar alle fractievoorzitters van de Gemeente Soest! De standpunten hebben we beperkt tot 70 woorden, dus wees creatief!

Blijven de standpunten uit of in dit geval leeg, dan is de boodschap richting Soesterberg helder! Laten we beginnen met de eerste stelling, we zijn allemaal erg benieuwd.

De derde stelling voor ‘onze’ volksvertegenwoordigers:

“ER ONTSTAAN ONVEILIGE SITUATIES DOOR PARKEEROVERLAST IN HET DORP”

 

Wil je overigens als inwoner van Soesterberg reageren op de bovenstaande stelling of op één van de politieke standpunten, dan ben je van harte welkom. Onderaan de pagina kun je vrijblijvend reageren in onze gebruikelijke commentaar velden.

Gezamenlijk doel: Na de reeks stellingen ben je weer helemaal up2date over diverse issues in Soesterberg en weet je glashelder welke volksvertegenwoordigers wel/niet betrokken zijn bij het dorp!

2 COMMENTS

 1. Ik sta achter het bericht van Partij POS….kwestie van tijd wanneer daar een
  ernstig ongeluk gaat gebeuren…..

 2. Meer Boa’s zal zeker er voor kunnen zorgen dat de verkeerd parkeerders beter worden aangepakt. Verkeerd parkeerders zijn voor een groot gedeelte de veroorzakers van onveilige situaties. Parkeeroverlast is een woord dat aangeeft dat er teveel parkeerders van voertuigen zijn. Ik geloof niet helemaal dat zij alleen de de veroorzakers zijn van onveilige situaties. Deze situatie ontstaan door foutparkeerders en in mijn ogen verkeerder indelingen van de parkeervakken. Verkeersbeweging kunnen een onveilige situatie laten ontstaan maar dan op andere vlakken dan parkeren toch? Aanpassingen van de wegen structuur, Snelheidsbeperkende maatregelen zorgen voor veiliger situaties. Ook zal er veel meer aandacht moeten worden geschonken aan de voertuigen bij de scholen. Ouders zullen er veel beter aan doen hun kinderen op de fiets of lopend te brengen. Als inwoner van Soesterberg vind ik dat we niet alles bij de gemeente moeten neer leggen maar ook eens zelf in de spiegel kijken wat kan ik doen aan verbetering van de verkeersveiligheid. Laat ik helder zijn De Radermakersstaat is nu niet een optimaal voorbeeld van zo zouden de voertuigen geparkeerd moeten worden dit geeft zeker bij het uit en inrijden mogelijk onveilige situatie. Klopt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..

 • Parkeeroverlast of parkeerprobleem? Wij denken het laatste, door een tekort aan voldoende parkeerplaatsen ontstaan deze, onveilige situaties. Deze situaties worden voornamelijk veroorzaakt door de bestuurders zelf. Zij willen immers zo dicht mogelijk bij hun bestemming parkeren. Wel zal de gemeente meer moeten doen met het herkennen van onveilige situaties. Denk hierbij aan de Rademakerstraat. Snelheidsbeperkende maatregelen kunnen misschien helpen. Foutparkeerders moeten vaker bestraft worden. Handhaving!

 • Komt het door te weinig plek of verkeerd gedrag? Er komen steeds meer autos en het aantal parkeerplekken blijft achter. We zien echter ook te vaak "niet netjes"parkeergedrag; parkeren opd e stoep op de hoek. Wat meer aandacht moet krijgen is een goede inrichting van de parkeerplekken. Dt kan bijv. in de Rademakerstraat wel beter. Belangrijk is dat er in ieder geval gehandhaafd wordt zodat foutparkeerders de consequenties ervaren van verkeerd gedrag. Dat haalt ook veel ergernis weg

 • Recent zagen we nog dat onveilige situaties ook door gebruikers ontstaan. Daarom zijn wij een voorstander van Handhaving, duidelijke verkeersborden en voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast voldoende en stevige fietsrekken om fietsgebruik te stimuleren wanneer je niet voor de wekelijkse boodschappen naar de winkels komt.

 • Als er onveilige situaties ontstaan moet er goed onderzocht worden waardoor dit ontstaat. Pas als we weten waardoor het komt kun je gericht maatregelen treffen. GGS is voorstander om te activeren dat inwoners, voor vooral korte afstanden, meer de fiets te gaan gebruiken. Hierdoor zal het eventuele parkeeroverlast in ieder geval verminderen.

 • Vooral parkeerGEDRAG leidt tot onveilige situaties. In de inrichting van de openbare ruimte kan duidelijker gemaakt worden waar parkeren wel en waar niet is toegestaan. Wat GroenLinks betreft gaan fietsers en voetgangers voor. Dat betekent genoeg fietsparkeerplaatsen en maximale veilige ruimte voor voetgangers, winkelend publiek, spelende kinderen, mensen met rollator of in rolstoel.

 • Zeker aan de Rademakerstraat ontstaan soms onveilige situaties. Bij de uitrit van de Plus en de parkeerplaatsen voor winkels in de Rademakerstraat is het soms gevaarlijk en onoverzichtelijk. Zeker met achteruit uitrijden. Denk ook aan parkeerproblematiek rond de Linde. Met de stijging van het inwonertal en daarmee het aantal auto’s, zullen gevaarlijke parkeer- en verkeerssituaties toenemen (Oude Tempellaan: groei naar 5500 verkeersbewegingen per dag); een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.

 • Bij het parkeerterrein voor de Plus zou het veiliger zijn om daar eenrichtingsverkeer te hanteren. In de Rademakerstraat is doorgaans voldoende parkeerruimte. Parkeeroverlast is moeilijk te voorkomen; soms zijn in één gezin drie auto’s voor één openbare parkeerplek.

 • Het klopt dat er sprake is van overlast, maar het verkeerd parkeren in vele straten speelt ook een rol. Meer toezicht en handhaving door politie/ BOAs is essentieel.