Terugverdienen aan OZB

Burgemeester onder vuur
Burgemeester onder vuur

De nieuwe kadernota Soest is goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de Soesterbergse partij POS een teleurstelling, want die hadden tegen de nieuwe kadernota van het college gestemd.

De kadernota geeft kortgezegd aan welke plannen het college het komende jaar wil gaan uitvoeren. Die moeten uiteindelijk vertaald worden in de begroting die in november wordt behandeld. Er is volgens POS een tekort ontstaan van bijna drie miljoen euro en dat tekort moet worden gedicht door de uitvoering van de nieuwe kadernota.

“Er hangen te grote financiële tegenvallers in de lucht en de oplossingen die daarvoor door het college worden aangedragen zijn er niet, of op zijn minst nog onduidelijk.” zegt POS. Het huidige college heeft aangegeven graag haar eigen ambities te willen uitvoeren. Die liggen voor een deel in duurzaamheid en het sociaal domein, maar ook in de zeer kostbare ‘Dalwegvisie’ in Soest. 

Om het tekort weg te kunnen werken wil het college van B & W kijken of er bespaard kan worden binnen het sociaal domein. Maar ook verwacht het college een behoorlijke ‘inkomsten verhoging’ op de OZB; want volgens het huidige college moet vijftig procent van het tekort worden terugverdiend middels het verhogen van de OZB.

Volgens POS is de verhoging van de OZB en minder zorg voor onze inwoners die het echt nodig hebben een veel te dure ambitie van het college. De partij van Gerben Stormbroek heeft buiten deze zorgen ook nog een motie ingediend om meer druk uit te oefenen op de regering en de landelijke politiek.

“Het rijk heeft zo’n anderhalf miljoen minder aan de Gemeente Soest gegeven dan beloofd en dat lijkt ons niet correct. Maar er moet ook meer duidelijkheid komen waarop het college wil gaan bezuinigen.” aldus door Nederlandse Vereniging van Raadsleden uitgeroepen ‘raadslid van de week’ Gerben Stormbroek tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De gemeenteraad ging akkoord met de ingediende motie en wacht het antwoord van het college af in september, na het zomerreces.

1 COMMENT

  1. Misschien aardig om dit bericht aan te vullen. Er zij meer partijen dan POS. Niet alleen POS stemde tegen, maar alle oppositiepartijen stemden tegen, op LAS na.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here