Transformatie Soesterberg Noord

Natuurpark als hangplek
Natuurpark als hangplek

In nauw overleg met de indieners van beroepschriften heeft de Gemeente Soest het bestemmingsplan Soesterberg-Noord aangepast. Op 24 april jl. heeft de Raad van State uitgesproken dat dit helemaal correct is gedaan. Daarmee staat het licht op groen voor de transformatie van het woon-werkgebied.

De transformatie start met de sloop van diverse bedrijfspanden aan de Postweg, Batenburgweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. Na de sloop worden de percelen bebouwd met appartementen en woningen. Dit zijn hoofdzakelijk huurwoningen in het middensegment. Aan dat type huurwoningen is nu een gebrek in en rondom Soesterberg.

Na drie intensieve jaren van overleg, experimenteren, invullen en aanpassen ligt er nu een gedegen juridische basis. Er komt een nieuwe woonwijk langs de Veldmaarschalk Montgomeryweg en Postweg. Deze woonwijk verbindt het toekomstige nieuwe dorpshart, via het Vliegdekpark met de Pleisterplaats, het Park Vliegbasis en het Nationaal Militair Museum.

De transformatie van Soesterberg-Noord is een wens uit het Masterplan. Daarnaast komt met dit bestemmingsplan ook het bouwen van woningen op de voormalige vliegbasis, grenzend aan Soesterberg-Noord, een stap dichterbij. Afgelopen jaren zijn zes bedrijven geholpen met een verhuizing naar bedrijventerrein Richelleweg of ergens anders. Daarmee blijft er zoveel mogelijk werkgelegenheid in Soesterberg. Maar verdwijnt wel veel geluidshinder. Daardoor kunnen we het gebied tussen de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg actief transformeren van bedrijven naar woningbouw.

“Weer een goede ervaring rijker geworden tijdens de transformatie, want bij een volgende ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Soesterberg-Noord zullen omwonenden eerder betrokken worden bij de planvorming” laat de Gemeente Soest weten. Of iedereen blij zal zijn met deze uitspraak, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here