Twee geschikte plekken voor zonnevelden

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Twee geschikte plekken voor zonnevelden

Het college besloot 1 juni twee plekken voor zonnevelden en drie onderzoekslocaties voor windturbines voor te leggen aan de gemeenteraad. Het gaat om een plek bij de spoordriehoek en een locatie langs de A28. Daarmee luisteren ze naar de bezwaren die er waren tegen de locaties in de polder en bij de landingsbaan. Het college nam dit besluit na een intensief participatietraject. Daarin gaven bijna 1.000 inwoners en andere belanghebbenden hun mening. Voor windturbines stelt het college de gemeenteraad voor samen op te trekken met de buurgemeenten.

In juli besluit gemeenteraad over uitnodigingskader
In juli besluit de gemeenteraad over het uitnodigingskader. Als zij het ermee eens zijn, kunnen initiatiefnemers toestemming vragen voor zonnevelden. Voor windturbines is dat niet het geval.

Samenwerken met buurgemeenten voor windturbines
In het participatieproces gaven inwoners aan het liefst bundeling van windturbines te hebben. Daarom zijn de drie locaties onderdeel van mogelijke groepen windturbines over de grenzen van de gemeente heen. We willen samenwerken met de buurgemeenten en de RES Regio voor participatie en extra onderzoek. Het is dan opnieuw mogelijk dat locaties kleiner worden of afvallen. Er volgt opnieuw een beslissing over geschikte plekken voor windturbines in college en raad.

Uitnodigingskader voor elektriciteitsopwekking
In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. Dan moeten we veel energie besparen en duurzame energie opwekken. Met zon op dak halen we ongeveer 30% van het doel. Daarnaast zijn zonnevelden en windturbines nodig. Met dit Uitnodigingskader geven we ruimte aan initiatiefnemers die aan de slag willen met zonne- en windenergie.

Waarom zonnevelden en windturbines?
Tot 2030 is het, volgens het rijks Klimaatakkoord, nodig om dat met de nu bewezen technieken zon en wind te doen. Zon en wind zijn ook op grote schaal in te zetten.  Na 2030 hopen en verwachten we veel van vernieuwing. In het uitnodigingskader komen de locaties en de voorwaarden waaronder een zonneveld of windturbine gemaakt kan worden. Met het uitnodigingskader sluiten we alle andere plekken voor zon en wind uit.

Veel vragen en twijfels bij zonnevelden en windturbines
De meeste participanten willen het liefst helemaal geen zonnevelden en windturbines. De overgebleven locaties voor zon doen het meeste recht aan de resultaten van de participatie. Zoals ‘zoveel mogelijk uit het zicht’, ‘blijf buiten NNN gebied’, ‘laat voldoende ruimte over voor boeren’. Er zijn ook veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over nut en noodzaak van zonnevelden en windturbines en voorstellen voor andere keuzes. Alle informatie staat op denkmeeover.nl/zonenwindsoest. De vragen en antwoorden die op deze website staan vullen we de volgende weken steeds verder aan.

1 COMMENT

  1. Windmolens moeten 10 x de hoogte van die windmolen afstand hebben van woningen i.v.m. overlast van geluid en trillingen. Daarmee komt de locatie langs de A 28 te vervallen. Zie laatste uitzending van Pointer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here