Uitruilen Kamp van Zeist

Mogelijke opvang asielzoekers
Mogelijke opvang asielzoekers

Grensoverschrijdend en vernieuwend in alle opzichten. De Soester lokale partijen Partij Ons SOESTerberg (POS) en Democraten Soest Natuurlijk (DSN) hebben samen met Seyst.nu en Nieuw Democratisch Zeist (NDZ), lokale partijen in de raad van Zeist, een plan bedacht om natuurgebied de Oude Tempel in Soesterberg te behouden.

De Soester en Zeister partijen willen het gebied uitruilen tegen Kamp van Zeist. Volgens het provinciale plan ‘Hart van de Heuvelrug’ moet het natuurgebied een woonwijk worden en moet Kamp van Zeist, dat al twee eeuwen bebouwd is, een bosgebied worden. Beide gebieden liggen hemelsbreed nog geen kilometer van elkaar verwijderd.

Onlogisch, onrealistisch en onwenselijk aldus de initiatiefnemers. Plangebied Oude Tempel wordt door de Soester én Zeister raadspartijen té waardevol geacht om om te vormen tot woonwijk. Daarom willen ze in beide gemeenteraden een initiatiefvoorstel indienen om de groene Oude Tempel uit te ruilen tegen het al bebouwde terrein van Kamp van Zeist.

Omdat alle infrastructuur op Kamp van Zeist al aanwezig is, denk aan infrastructuur onder de grond zoals riolering en boven de grond in de vorm van wegen, kan het bebouwen van Kamp van Zeist zelfs meer geld opleveren voor de provincie en volgens eigen berekeningen miljoenen aan belastinggeld besparen. Ook Stichting Milieuzorg Zeist staat achter het voorstel.

“Wij zien onze samenwerking op alle fronten als vernieuwend. Wij willen op basis van voortschrijdend inzicht grensoverschrijdend werken. De afspraken van Hart van de Heuvelrug zijn vijftien jaar oud en kunnen wat ons betreft inmiddels best eens tegen het licht gehouden worden”, aldus Gerben Stormbroek van POS. In het kader van klimaatadaptie en klimaatverandering is bijvoorbeeld bewezen dat het behoud van bosgebieden essentieel is. “Waarom zou je dan de laatste groene long uit Soesterberg verwijderen, terwijl aan de Zeister kant van de A28 een reeds bebouwd gebied prima geschikt is”, vult Roy Luca van Seyst.nu aan.

De Provincie Utrecht wil dat Zeist meer huizen gaat bouwen. Het terrein van Kamp van Zeist is hier volgens Seyst.nu en NDZ perfect voor. “Het is daarmee een win-win voor de Provincie Utrecht. Wij stellen ook dat het meer geld oplevert voor de provincie binnen Hart van de Heuvelrug en wij kunnen als Zeist huizen bouwen.”, aldus Roy Luca. “De mensen die daar gaan wonen zitten er prachtig en zijn gericht op Soesterberg én de Oude Tempel kan blijven wat het is. Een prachtig gebied voor mens en dier.” Daarnaast wordt het wegontsluitingsprobleem van de Oude Tempel, iets waar de Raad van State scherpe kritiek op heeft, in een keer opgelost omdat Kamp van Zeist perfect aansluit op de A28.

Tot teleurstelling van zowel de Soester als Zeister raadspartijen blijft de ‘gevestigde orde’ echter te veel vasthouden aan oplossingen van lang geleden, terwijl nieuwe inzichten nu wellicht tot verbeterde plannen leiden. Zo ook gedeputeerde Maasdam van de provincie.

‘Afspraak is afspraak’ wordt vaak geroepen, ook door haar. Wat weinig ruimte overlaat voor dialoog en kritisch nadenken over de toekomst. “Notabene de rijksoverheid verlangt van iedereen dat we verduurzamen, dan is het vreemd dat een ondergeschikte bestuurslaag de hakken in het zand zet”, aldus Stormbroek. Om die reden starten zowel de Soester als Zeister partijen een gezamenlijke campagne om op zijn minst een gedegen onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van hun voorstel tot uitruil van de Oude Tempel en Kamp van Zeist.

“Wij gaan de raden én de provincie overtuigen. Zeker in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen moet de gedeputeerde sterk in haar schoenen staan om ons te negeren”, aldus Stormbroek en Luca.

5 COMMENTS

  1. Zeker een goed plan!!! De gemeenteraden en de provincie halen zich heel wat onvrede en andere ellende op de hals als ze hier niet mee akkoord gaan. Laten ze zich dat ook goed realiseren!

  2. Wat een geweldig plan. Een totale win win situatie. Daarmee kunnen beide gemeenteraden hun bouwopgave voor de komende 30 jaar realiseren, zonder waardevol groen op te hoeven offeren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here