Uitstel is nog geen afstel

Insingerstraat Soest
Insingerstraat Soest

Iedere gemeente in Nederland heeft een wettelijke verplichting om statushouders maar ook andere ontheemden zoals Oekraïners op te vangen, ook de gemeentes Soest en Zeist.

Opvang Kamp van Zeist

Dit leidt niet zelden tot ongemak voor bestaande omwonenden en maatregelen zijn dan vaak ook niet populair. Dit was duidelijk rondom de besluitvorming asielzoekerscentrum aan de Richelleweg in Soesterberg. Toch ging de gemeente Zeist hiermee voortvarend om. Half december werd Soesterberg middels een bewonersbrief geïnformeerd, half januari was de daadwerkelijke besluitvorming daar en een zeer korte tijd later konden de eerste statushouders al intrekken.

Opvang Oekraïners in Soesterberg

Ook binnen de gemeente Soest en dan specifiek rond de opvang van Oekraïners in Soesterberg, werd voortvarend gehandeld. Zowel op de Plesmanstraat als op de van Angerenstraat zijn in samenwerking met Portaal sociale huurwoningen die al op de nominatie staan gesloopt te worden, klaargemaakt voor de (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

In totaliteit zijn er ruim 55 Oekraïners door de gemeente Soest opgevangen in hotels, vakantiehuizen en (sloop)woningen en ook in Huis ter Heide is deze redactie bekend dat er meerdere Oekraïners zijn opgevangen. Voor- of tegenstander: besluitvorming voor opvang van statushouders en Oekraïners in en rond Soesterberg gaat voortvarend en met meerdere tientallen Oekraïners enerzijds en een asielzoekerscentrum voor 400 statushouders anderzijds draagt Soesterberg hier zeker haar steentje bij in dit maatschappelijk dossier. 

In Soest gaat het proces veel stroperiger

Waar de opvang zo voortvarend gaat in Soesterberg, zo stroperig gaat de opvang in Soest. In Soest leeft een project aan de Insingerstraat. Voor de in Soest onbekende lezers: dit is een braakliggend stuk weiland, eigendom van de gemeente Soest, waar een handjevol mensen tegenaan wonen. De gemeente Soest wil op deze locatie een tijdelijke opvang realiseren voor Oekraïners in 150-200 woningen. Zelf spreekt de gemeente over een periode van 5 tot 10 jaar.

Middels een brief heeft de gemeente Soest begin april omwoners geïnformeerd over dit voornemen, wat direct een storm van kritiek en handtekeningenacties te weeg bracht. Nu heeft het college gisteren besloten om eerst verder onderzoek te doen. Volgens Burgemeester Rob Metz gisterenmorgen zeker niet onder druk van deze protesten, want zegt hij; “wij willen inwoners of betrokkenen meer duidelijkheid bieden en een zorgvuldige afweging kunnen maken om recht te doen aan alle belangen”.

Een stroperig proces, pijnlijk voor inwoners uit Soesterberg

Een pijnlijk besluit voor inwoners uit het Vliegdorp gezien de voortvarendheid waarmee projecten in Soesterberg, ondanks dezelfde lokale weerstand, wel uit de grond werden gestampt enerzijds en anderzijds gezien de directe noodzaak voor opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Nog pijnlijker voor Soesterberg is dat de groep omwonenden aan de Insingerstraat, die dus direct gelegen zijn aan het braakliggend stuk weiland waar de opvang voor de oorlogsvluchtelingen zou kunnen komen, haar eigen website (https://www.insingerstraat.nl/) opent met een stuk in het AD medio 2019 waarin gesteld wordt dat opvang van vluchtelingen in Soesterberg van de baan is.

De omwonendengroepering gaat er blijkbaar aan voorbij dat er destijds al een AZC in Soesterberg stond en nu wederom, voor dezelfde duur als waartegen zij ageren en in dezelfde hoeveelheid, statushouders opgevangen worden in ons kleine Vliegdorp.

Geen extra woningen in Soesterberg

Burgemeester Rob Metz liet gisterenmorgen overigens weten dat het aantal tijdelijke woningen in Soesterberg op de Plesmanstraat en Van Angerenstraat niet zal worden uitgebreid met vluchtelingen uit Oekraïne. Wel voegde Metz er aan toe dat zijn zoektocht naar andere of nieuwe opvanglocaties zeker zal doorgaan dit zomerverlof, want de nood is nog steeds erg groot.

14 COMMENTS

 1. Heb toch even de behoefte om wat recht te zetten.
  A. Het weiland is niet braakliggend, dus niet aan de functie onttrokken!
  B. De heer Metz wil analoog aan Soesterberg een AZC achtig woonplek creëren voor 400 tot 700 personen echter ZONDER COA.
  C. De “woningen” hebben een vloeroppervlakte van maximaal 52 meter2. Ongeveer net xo groot als uw voortuin

  • Aanvullend:
   Ik vind het niet humaan om daar bv. een moeder met kinderen in op te vangen. Wellicht schuiven opa en oma ook nog aan.
   D. De manier waarop de gemeente gemeend heeft dit te moeten realiseren is uiterst incorrect geweest. Dat is het probleem in eerste instantie. Niet de mensen uit oekraiene.

   • Aanvullend: in Soesterberg is gebleken dat een tijdelijke opvang in tenten, wat nog minder humaan is dan het voorstel in Soest, ook blijkt in prima banen te leiden is voor de doelgroep(en).

    Ik vind het veel minder humaan om niet mee te denken in het oplossen van het probleem in plaats van zelf het probleem te zijn of creëeren.

 2. Aanvullend:
  Ik vind het niet humaan om daar bv. een moeder met kinderen in op te vangen. Wellicht schuiven opa en oma ook nog aan.
  D. De manier waarop de gemeente gemeend heeft dit te moeten realiseren is uiterst incorrect geweest. Dat is het probleem in eerste instantie. Niet de mensen uit oekraiene.

 3. Misschien dat soest meer aandacht aan woningnood ingezetene kan doen. Daar is men jaren laks mee geweest en nu ineens wel andere plannen? Toch niet raar dat burgers weerstand bieden? Soest open je ogen en zorg nu eerst eens voor je eigen burgers.

  • Aanvullend: in Soesterberg is gebleken dat een tijdelijke opvang in tenten, wat nog minder humaan is dan het voorstel in Soest, ook blijkt in prima banen te leiden is voor de doelgroep(en).

   Ik vind het veel minder humaan om niet mee te denken in het oplossen van het probleem in plaats van zelf het probleem te zijn of creëeren.

   • Beste Jaroslav,
    Graag verwijs ik je naar de site: insingerstraat.nl . Daar kun je zien wat wij als buurt aan de gemeente hebben aangedragen om juist wel een fatsoenlijke opvang te creëren. Echter de gemeente is Oost Indisch doof geweest, tot nu toe, voor onze voorstellen/participatie inbreng.

    • Beste APJ Verhees,
     Zoals ook in het artikel vermeld staat op uw site insingerstraat.nl dat in 2019 de komst van een asielzoekerscentrum in Soesterberg van de baan is. Als dat is wat u aan de gemeente aandraagt snap ik niet dat er nu al gebouwd is op de Insingerstraat want destijds stond er al een AZC en deze staat er nu wederom in Soesterberg.
     Overigens feliciteer ik u met uw voortuin van 52m2. Mijn hele woonoppervlak is ca 75m2.

    • Beste APJ Verhees,
     Na jullie site gelezen te hebben, lees in zekere mate dezelfde bezwaren die aangedragen werden als bij de totstandkoming van besluit bij het AZC op Kamp van Zeist. Ik deel uw frustratie hoe besluitvorming en achterkamertjespolitiek in de gemeente Soest bedreven wordt. Echter, Soesterberg heeft haar “lasten” in veelvoud gedragen. Ub ent hopelijk van mening dat Soest ratio dezelfde huisvesting beschikbaar stelt?! Al dan niet aan de Insingerstraat?

 4. Zeker ben ik dat met u, en met vele buurtgenoten van u en mij, eens. Ook wij moeten/ willen in Soest onze fair share bijdragen. Maar geen 200 woningen 2 tot 3 hoog op een weiland ter grootte van anderhalf voetbalveld. Onze buurt groeit dan, analoog aan Soesterberg, met 10% aan inwoners.

  • Beste APJ Verhees, dat kan ik mij goed indenken. Ik hoop voor u dat u de beslissingsbevoegden geheel of gedeeltelijk van uw mening kan overtuigen – en dat u daar ook de ruimte voor krijgt!

 5. Beste Bert, het zou verstandig zijn om u eerst te verdiepen in de materie voordat u een reactie schrijft. Het gaat hier om de opvang van asielzoekers in 35 huisjes op het bungalowpark Het Jachthuis. Dit is geen asielzoekers centrum. Ten tweede is dit door de eigenaar van het park zelf geïnitieerd. Ten derde waren de medewerkers van het COA vol lof over de 35 woningen. Ten vierde was dit niet in 2019 maar het AD artikel is van 22 mei 2020. Ten vijfde is men in gesprek gegaan met de gemeente Soest maar de COA woordvoerder wilde niet zeggen waarom de deal niet is door gegaan. Ook de eigenaar wilde geen commentaar geven. Ten zesde zijn de omwonenden van de Insingerstraat niet tegen de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Zij willen graag in gesprek met de gemeente en participeren.
  U kunt meer informatie vinden op de website http://www.insingerstraat.nl

  • Beste Hallohans, Ik ben uitstekend ingelezen, maar bedankt voor uw interesse. Is u ook bekend dat Het Jachthuis in 2020 failliet verklaard en later is doorgestart met nieuwe eigenaren en een nieuw concept? De oude eigenaar lag met enige regelmaat (terecht of onterecht, geen idee) juridisch met de gemeente in de clinch. Los daarvan doet Soesterberg aan de van Angerenstraat, de Plesmanstraat en het AZC aan de Richelleweg beduidend meer dan een braakliggend stuk weiland. Maar goed, volgens mij gooit u (bewust?) ruis in het punt van het artikel: de besluitvorming ging in Soesterberg razendsnel en met weinig inspraak ging en in vergelijkbare gevallen gaat dit bv aan de Insigerstraat beduidend stroperiger. Wat is uw mening hierover?

 6. Beste Bert, ik ben het met u eens dat het in Soesterberg erg snel ging. Ondanks de petitie en reacties van de burgers is er in hoog tempo vaart gemaakt. Misschien komt dit omdat hier sprake was van een AZC en het gebied een andere bestemming had. Geen idee. In Soest heeft het weiland een agrarische bestemming en is er geen sprake van een AZC. Het weiland is verpacht en geclassificeerd als landelijk groen in de Omgevingsvisie van de gemeente Soest. De gemeente spreekt graag van een braakliggend weiland of grasveld om hier een bepaald label aan te hangen. Ondanks dat het COA vol lof was over de 35 bungalows bij het Jachthuis is het plan afgeketst. Dat was in mei 2020. Dus ruim voordat het Jachthuis failliet werd verklaard op 23
  Beste Bert, ik ben het met u eens dat het in Soesterberg erg snel ging. Ondanks de petitie en reacties van de burgers is er in hoog tempo vaart gemaakt. Misschien komt dit omdat hier sprake was van een AZC en het gebied een andere bestemming had. Geen idee. In Soest heeft het weiland een agrarische bestemming en is er geen sprake van een AZC. Het weiland is verpacht en geclassificeerd als landelijk groen in de Omgevingsvisie van de gemeente Soest. De gemeente spreekt graag van een braakliggend weiland of grasveld om hier een bepaald label aan te hangen. Ondanks dat het COA vol lof was over de 35 bungalows bij het Jachthuis is het plan afgeketst. Dat was in mei 2020. Dus ruim voordat het Jachthuis failliet werd verklaard op 23 december 2020. Ik denk niet dat dit ruis is zoals u aangeeft. Het is voor mij althans niet verklaarbaar. In Soest gaat het om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen waar de burgers graag in mee willen denken en participeren. Alleen het blijkt een schijnparticipatie te zijn zonder gehoord te worden. De door u genoemde stroperigheid heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er een complete infrastructuur aangelegd moet worden plus dat de flexwoningen terug verdient moeten worden en het hier geen AZC betreft. Dus de gemeente wil voorkomen dat ze terug gefloten worden door de rechtbank. Normaal gezien zou hier een wijziging van het bestemmingsplan moeten gebeuren maar de kruimel regeling gaat sneller, echter is beperkt in de tijd. En zoals de burgemeester zelf zegt in de kranten is het onwaarschijnlijk dat de aangelegde infrastructuur wordt verwijderd. De gemeente zet hoog in en wil niet in overleg met de burgers zoals in Soesterberg ook niet is gebeurd. De gemeenteraad staat buitenspel en het wantrouwen is groot. Ik denk niet dat dit ruis is zoals u aangeeft. Het is voor mij althans niet verklaarbaar. In Soest gaat het om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen waar de burgers graag in mee willen denken en participeren. Alleen het blijkt een schijnparticipatie te zijn zonder gehoord te worden. De door u genoemde stroperigheid heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er een complete infrastructuur aangelegd moet worden plus dat de flexwoningen terug verdient moeten worden en het hier geen AZC betreft. Dus de gemeente wil voorkomen dat ze terug gefloten worden door de rechtbank. Normaal gezien zou hier een wijziging van het bestemmingsplan moeten gebeuren maar de kruimel regeling gaat sneller, echter is beperkt in de tijd. En zoals de burgemeester zelf zegt in de kranten is het onwaarschijnlijk dat de aangelegde infrastructuur wordt verwijderd. De gemeente zet hoog in en wil niet in overleg met de burgers zoals in Soesterberg ook niet is gebeurd. De gemeenteraad staat buitenspel en het wantrouwen is groot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here