Geen vluchtelingen

Het aantal mensen, dat naar Nederland komt en asiel aanvraagt, is de laatste tijd sterk afgenomen.

Daardoor zijn er op dit moment nog maar 50 mensen gehuisvest in de noodopvang op het Kamp van Zeist. Zij gaan binnenkort ergens anders heen in de volgende fase van hun asielprocedure. Er komen voorlopig geen nieuwe vluchtelingen op Kamp van Zeist. Dit betekent dat er op 15 augustus geen bewoners meer zijn en de noodopvang als het ware op stand-by gaat.

Waarom minder asielaanvragen?
Dit komt omdat het erop lijkt dat verschillende afspraken in Europees verband – in ieder geval voorlopig – werken. Op rijksniveau wordt wel benadrukt dat er nog veel onzekerheden zijn over de afspraken. Zo zijn er onzekerheden in de afspraken tussen de EU en Turkije en in de ontwikkeling van migratieroutes en het asielbeleid in de Europese lidstaten.

Waarom niet definitief sluiten?
Het is moeilijk voorspelbaar welke ontwikkelingen zich de komende tijd voordoen als het gaat om de vluchtelingenstromen. Het kan maar zo dat zich ineens weer meer mensen melden voor asiel in Nederland. In dat geval kan het COA snel schakelen en de noodopvang op Kamp van Zeist weer activeren. Uiteraard informeren het COA en de gemeenten Zeist en Soest betrokkenen als daar aanleiding toe is.

Wat gebeurt er met de vluchtelingen die nu nog in de noodopvang zitten?
Alle bewoners van de noodopvang stromen door naar een ‘procesopvanglocatie’ elders in het land. Daar wordt onderzocht of zij in aanmerking komen voor een verblijfstatus in Nederland. Na dat onderzoek krijgt men onderdak in een asielzoekerscentrum. Dat geldt zowel voor de mensen, die de verblijfstatus hebben verkregen en in afwachting zijn van een woning als ook voor mensen, die geen status krijgen en Nederland moeten verlaten.

Het asielzoekerscentrum (AZC) blijft wel open
Voordat er noodopvang kwam op het Kamp van Zeist was er al een asielzoekerscentrum. Hier is plek voor 364 mensen die al verder zijn in de asielprocedure. Deze vorm van opvang op Kamp van Zeist blijft wel open

Dank aan betrokken inwoners
De afgelopen periode hebben vele vrijwilligers geholpen om de vluchtelingen goed op te vangen. Met grote betrokkenheid en creativiteit stonden zij klaar voor de bewoners van de noodopvang. Ook de omwonenden hebben zich positief opgesteld. En bewoners uit de omgeving hebben met allerlei producten zoals speelgoed, kleding en fietsen de vluchtelingen een warm welkom gegeven. Deze spullen worden overigens zorgvuldig op de locatie bewaard in afwachting van de ontwikkelingen in de komende periode. Het COA is iedereen hier zeer dankbaar voor, laat het COA weten.

Informatie voor bewoners
Bewoners die vragen hebben, kunnen terecht bij het inlooppunt in Jan Jelles werkplaats op de Rademakersstraat 5a in Soesterberg. Het inlooppunt is in de vakantieperiode tot en met 21 augustus geopend op dinsdagochtend (10.00 – 11.00 uur) en donderdagavond (19.00-20.00 uur). De medewerkers van het inlooppunt zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-2744 4869 of via e-mail inlooppuntsoesterberg@zeist.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here