Voorlopig ontwerp voor nieuwe inrichting Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

De komende jaren richten we de hoofdwegen in Soesterberg opnieuw in. Dat zijn de Kampweg, Banningstraat, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Postweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan. Deze herinrichting is onderdeel van het Masterplan Soesterberg en beoogd een goede doorstroming en verkeersveiligheid. De eerste wegen die we opnieuw inrichten zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van deze wegen is nu gereed. De suggesties en ideeën die omwonenden met ons deelden hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in dit voorlopig ontwerp.

Wethouder Nermina Kundić:
“Veel mensen hebben gehoor gegeven aan onze vraag om mee te denken over de nieuwe inrichting van de wegen. Ik dank iedereen heel hartelijk voor hun inbreng! Omwonenden maken dagelijks gebruik van deze wegen en weten heel goed wat de knelpunten in de huidige inrichting zijn. Met de ingebrachte suggesties en ideeën hebben we een voorlopig ontwerp kunnen maken dat volgens ons goed aansluit bij de wensen van de meeste omwonenden.”

Voorlopig ontwerp op denkmeeover.nl/infrasoesterberg
Normaal gesproken organiseren we een bijeenkomst om het voorlopig ontwerp toe te lichten aan omwonenden. In verband met de geldende corona maatregelen is dit helaas niet mogelijk. We maken daarom nu gebruik van ons nieuwe online participatieplatform. Daar vinden inwoners alle beschikbare informatie. Via www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg zijn de tekeningen van het voorlopig ontwerp te bekijken. Dat geldt ook voor het overzicht met de suggesties en ideeën die wij ontvingen van omwonenden met daarbij onze reactie. Dit overzicht is te vinden via ‘Doe mee, denk mee’ in het menu. Op sommige onderdelen ontvingen wij tegengestelde verzoeken en moesten wij een afweging maken. Het was daarom niet mogelijk om alle verzoeken te honoreren.

Planning
De volgorde voor het verbeteren van de wegen en straten is dat er eerst gebouwd wordt en daarna de wegen en straten worden aangepakt. De bouwactiviteiten rond de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn inmiddels gereed. Deze wegen zijn daarom het eerst aan de beurt. De start van de werkzaamheden aan de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg verwachten we halverwege 2021. De straten die daarna volgen worden bekend zodra we zicht hebben op de voortgang en snelheid van de andere bouwontwikkelingen in Soesterberg.

Meer informatie
Inwoners die meer informatie willen, vinden die op www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg of kunnen contact opnemen met projectleider Walter de Jong via soesterberg@soest.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here