Waar is het Masterplan Soesterberg

Volgens het College van B & W zitten doorstromers niet “gevangen” in een te groot huis. Dat is het antwoord op de kritische vraag van Partij Ons Soesterberg onlangs tijdens de raadsvergadering. Volgens de fractie van POS zitten doorstromers ‘gevangen’ in hun eigen huis en blijven jongeren noodgedwongen langer thuis zitten. Maar volgens het college is daar geen enkele sprake van!

“Het beeld dat doorstromers ‘gevangen’ zitten in een te groot huis, herkent het college absoluut niet. Tijdens de economische crisis was de doorstroming op de woningmarkt sterk afgenomen, omdat mensen hun woning lastig konden verkopen en de woning soms ‘onder water stond’. Sinds de crisis op de woningmarkt voorbij is, is de doorstroming juist enorm toegenomen”, aldus het college.

De gemiddelde prijs van een woning in Soesterberg bedraagt op dit moment aan huur € 950,-/mnd. en aan koop € 225.000,-. Voor de zogenaamde doorstromers, die evengoed uit de gemeente Soest kunnen komen, bepaald de huidige woningmarkt de verkoopprijs. De gemiddelde verkoopprijs van een woning voor doorstromers is op dit moment rond de € 260.000,- in Soesterberg en dat is blijkbaar voor ambitieuze doorstarters of bewoners van huur naar koop niet meer op te brengen.

Doorstromers kunnen niet verder, blijven in (huur-)woningen zitten en zetten daarmee de doorstroming op slot”, aldus fractielid Gerben Stormbroek van POS.

Volgens de Partij Ons Soesterberg moet het college zich veel meer bezighouden met het originele masterplan Soesterberg, waarin staat dat de Gemeente Soest zich moet inspannen om meer woningen te realiseren met een verkoopprijs tot € 225.000,-. Het college van B & W heeft in de beantwoording naar POS te kennen gegeven een onderzoek te overwegen om meer woningen in het goedkope en midden segment te bouwen in Soesterberg.

“We moeten weer terug naar start, Soesterberg gaat anders dit Monopoly verliezen! Er is geen enkele doorstroom meer mogelijk”, aldus Lieneke uit Soesterberg die graag vanuit een huurwoning wil doorstromen naar een ‘betaalbare’ koopwoning. Ze vergelijkt de woningmarkt van Soesterberg inmiddels met Monopoly; veel te dure huizen en onbetaalbare straten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here