Weerstand windturbines

Weerstand windturbines
Weerstand windturbines

Donderdagavond 1 juli a.s. zal de gemeenteraad van Soest debatteren over voorgenomen onderzoeklocaties voor windturbines, maar inmiddels groeit de publieke weerstand.

Ook politiek gezien is er veel weerstand. Diverse lokale partijen zoeken elkaar op buiten de grenzen van Soest om een vuist te maken tegen de geplande onderzoeklocaties voor deze enorme windreuzen. Volgens een overgrote meerderheid dreigt Soesterberg het slachtoffer te worden van keuzes die buurgemeenten Zeist, Leusden en Amersfoort maken.

Recente plannen laten zien dat het gaat om een cluster van vier grote windmolens (5.6 MW en 240 meter hoog) die op zeer korte afstand (300 tot 500 m) van de bebouwing van Soesterberg gaat komen, waarvan één windmolen op het grondgebied Soesterberg. Ook al zou de gemeente Soest positief gehoor geven aan de publieke weerstand in haar gemeente, dan ondervinden we volgens de plannen nog steeds overlast in Soesterberg van de andere windturbines van aangrenzende gemeenten.


Onacceptabel

Voor politieke partij POS is dat onacceptabel. De partij uit Soesterberg stuurde afgelopen week een brandbrief naar alle fracties van alle buurgemeentes met het verzoek om nog eens goed na te denken over de aangewezen locaties nabij Soesterberg. “Wij vinden de keuze voor deze zoeklocatie niet solidair en eerlijk”, stellen fractievoorzitter Gerben Stormbroek en partijvoorzitter Gerard Dercksen van POS in een brief aan de buurgemeentes. Zij zijn van mening “dat je als buurgemeente niet zomaar van alles wat je liever niet hebt in de achtertuin kan neerzetten”.

Vrijwel zeker is dat het cluster van windmolens niet op de, in andere landen gehanteerde, norm van 10x de tiphoogte zullen worden geplaatst. Voor de geplande molens van 240 meter zou dat neerkomen op 2,4 km. Voor referentie, Soesterberg is ca. 1 km groot. Dat betekent dat het hele dorp in de overlastzone zou komen te liggen. Nog afgezien van de dichtbij gelegen woningen, die slechts op een paar honderd meter van de molens zullen komen te liggen, net als het detentiecentrum.

Maar ook de risico’s voor de gezondheid zijn onvoldoende onderzocht, blijkt uit de motie die onlangs is aangenomen in de Tweede Kamer om een diepgaand onderzoek te doen naar de gevolgen. En bovendien heeft de klimaatorganisatie Urgenda aangegeven dat het pleit voor minder zonne- en windenergie in weilanden en natuurgebieden omdat op het land al voldoende windmolens zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

Kort samengevat; de gemeenteraad van Soest gaat deze week nog in debat en volgende week is het definitief stemmen voor of tegen de aangewezen onderzoeklocaties. Wat buurtgemeentes gaan doen met de aangewezen locaties nabij Soesterberg en hoe ze zullen reageren op het urgente verzoek van POS, dat zal moeten blijken.

Ben je voor of tegen Windturbines nabij Soesterberg
Ben je voor of tegen Windturbines nabij Soesterberg

8 COMMENTS

 1. Dit moet je als overheid toch ook niet willen, gezondheidsrisico’s voor je burgers. Wel vreemd dat Nederland een hele andere norm hanteert dan de rest van de EU. Dit is zeker omdat Nederland dichtbevolkt is en er anders helemaal geen turbines geplaatst kunnen worden….

 2. Soesterbergers: laat van je horen! Teken de petities en benader de gemeentes! Zowel Soest als Leusden.

  https://leusden.windalarm.org
  https://amersfoort.windalarm.org
  https://amersfoortregio.windalarm.org

  Het is de gemeente Leusden die nu een 4-tal windmolens beoogd te plaatsen langs de A28. Naar eigen zeggen tussen de tankwerkplaats en de Kolonel H.L. van Roijenweg
  1 juli vergadert de gemeenteraad van Leusden over de RES. Als je je bezorgdheid als Soesterberger wilt uiten stuur dan een inspraakreactie naar de gemeente Leusden (via griffier@leusden.nl).

  https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/01-juli/20:00

 3. Zullen we dan één zo’n windmolen in de tuin van Rob Metz zetten? In het kader van gedeelde smart is halve smart?

 4. We moeten ons gaan concentreren op andere vormen van energie..die energie vretende…afschuwelijk lelijke…gevaarlijke voor vogels en landschap vervuilende molens mogen niet het landschap om ons heen verpesten.
  Ze leveren ook nog eens veel te weinig energie!!

 5. Er is hoop. Raad van State heeft ingegrepen in het te kust en keur pootje lichten van de normen bij het plaatsen van windmolens. Dit kan de reddingsboei worden voor Soesterberg. Laten we ons ook vooral gezamenlijk wapenen tegen de komst van windmolens in Soesterberg uit Soest en buurtgemeenten Leusden en Zeist.

 6. Om te weten wat er speelt zou ik zeggen kijk eens naar de uitzendinggemist https://tvblik.nl/opstandelingen/hoog-spel-in-culemborg. Dit hangt ons boven het hoofd!!!
  Voor alles verzint de gemeente z.g.n. Inspraak/voorlichtings gesprekken met bewoners en nu lopen we door gebrek aan informatie het risico dat we straks opgescheept te zitten met windmolens van 240meter hoog. Vroeger reed er nog wel eens een geluidswagen door het dorp om aandacht te vragen voor iets. Wie,oh wie weet iemand?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here