Weinig steun voor ouderenbeleid

Systematische Ontmanteling
Systematische Ontmanteling

De actiegroep “De Heybergh blijft open” heeft samen met de Soesterbergers drie jaar lang een felle en intensieve strijd gevoerd om een van de weinige sociale voorzieningen in Soesterberg open te houden. Als het aan de toen zittende wethouder voor zorg (van de VVD) had gelegen was verpleeghuis de Heybergh zonder slag of stoot opgegeven en hadden onze kwetsbare en zieke ouderen ver van hun familie en mantelzorgers een onderkomen moeten zoeken voor hun laatste levensfase.

In de jarenlange strijd die volgde op de aangekondigde sluiting van de Heybergh, werd pijnlijk duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen Soest en Soesterberg, zeker als het gaat om voorzieningen voor onze oudste inwoners. De actiegroep heeft ondanks de aangetoonde scheefgroei, samen met de Soesterbergers, werkelijk alles uit de kast moeten halen om de Heybergh open te houden.

“We hebben veel steun en betrokkenheid ondervonden van Lokaal Anders Soest en de PvdA. Maar onthutsend en schrijnend was de tegenwerking, en het gebrek aan waarneembare inzet van de andere politieke partijen voor dit Soesterbergse belang”, aldus de actiegroep.

Hartverwarmend was de steun die de actiegroep van meet af aan, tot op de dag van vandaag, ontving van Lokaal Anders Soest (LAS) en PvdA. ” Wij waren zèlfs al heel blij met het feit dat de Christen-Unie/SGP bereid bleek te zijn om ècht naar ons te luisteren en mee te denken over goede oplossingen voor Soesterberg. Iets dat zeker niet gezegd kan worden van de andere politieke partijen”, zegt Ans Oude Geerdink van de actiegroep ‘De Heybergh blijft open’. Het gebrek aan brede en actieve steun van de gemeenteraad heeft volgens de actiegroep onlangs geleid tot een magere (en hoogstwaarschijnlijk tijdelijke) zege.

Maar De Heybergh is vooralsnog open. Van de ruim 30 verpleegplaatsen zijn er een magere 15 over voor de snelgroeiende gemeenschap Soesterberg, met straks ca. 10.000 inwoners. Buiten deze bezuinigingsronde zullen binnenkort nog eens 5 appartementen van de Lyvore inleunwoningen de noodzakelijke 24-uurs zorg moeten gaan inleveren. “Een constructie die geen recht doet aan de behoefte en bovendien financieel zeer ongezond is. Vooral dat laatste zal straks wellicht aangevoerd worden om de stekker alsnog uit De Heybergh te trekken”, zegt Ans Oude Geerdink.

De gemeenteraad houdt toezicht, maar hoe gaat het met De Heybergh? De jaarlijkse evaluatie over De Heybergh, die de politieke partijen in februari hadden moeten houden, is geruisloos voorbij gegaan. Alleen de partijen LAS en PvdA hebben zich proactief geïnformeerd. 

De overkoepelende zorginstelling Lyvore ervaart nog steeds dat zij volledige steun krijgen van de meeste Soester politieke partijen en zet haar sterfhuis constructie onverdroten voort met als gevolg: 

  • Van de 10 kamers op de 2e verdieping zijn er 2 in gebruik als kantoor. De overige 8 woningen staan al meer dan een jaar leeg zoals door de actiegroep was voorspeld. “Wie wil daar nu in als kwetsbare oudere. Als je daar iets overkomt moet je meteen weer verhuizen en waarschijnlijk niet naar de andere verdiepingen van de Heybergh”, aldus Ans Oude Geerdink van de actiegroep.
  • Alle ouderen uit Soesterberg die in aanmerking komen voor 24-uurs verpleegzorg kunnen terecht in de Heybergh, zo is keihard afgesproken. De werkelijkheid is echter geheel anders. Uit het aanbod van Lyvore op haar website blijkt dat er in de Heybergh alleen plek is voor psychogeriatrische cliënten met een ZZP 5 indicatie (naast de 8 plaatsen voor mensen met lichamelijke problemen). Dus…., alleen als je beginnend dement bent en (nog) niet dwaalt kun je terecht in de Heybergh, als er al plek is! Verslechtert je toestand dan moet je verhuizen want, evenals alle andere psychogeriatrische cliënten, wordt je dan gewoon geweigerd door Lyvore. In het afgelopen jaar zijn er dan ook verschillende aanmeldingen geweigerd om deze reden.
  • De veel geroemde langdurige zorg aan huis (VPT) lijkt helemaal niet uitgevoerd te worden door Lyvore. Als je in een inleunwoning (van Lyvore of van Alliantie) die zorg nodig hebt, dan wordt die niet verleend zo is uit de praktijk gebleken. Cliënten moeten verhuizen.
  • Dat verklaart ook het nieuws dat Lyvore haar inleunwoningen heeft teruggeven aan de Alliantie. Dus niet langzaam uitbreiden met VPT, zoals zo mooi werd betoogd door Lyvore, maar gewoon stiekem alvast afbouwen.

Tel dat op bij het ontmoedigingsbeleid dat Lyvore bewijsbaar voert richting potentiële cliënten dan lijkt het einde haast onafwendbaar. Daar moest straks nòg meer geld bij en opvolgend zal Lyvore beweren dat zij haar uiterste best heeft gedaan, dat er helaas onvoldoende belangstelling is in Soesterberg en dat de Heybergh onbetaalbaar is geworden.

Als dit doemscenario zich op termijn gaat voordoen, zou De Heybergh dan kunnen rekenen op de politieke partijen die de afgelopen vier jaren aan het stuur zaten? De actiegroep denkt van niet en ziet er weinig of niets van terug in de verschillende verkiezingsprogramma’s. De actiegroep klopt alvast aan bij LAS, PvdA en de Christen Unie/SGP, maar is erg onzeker over de toekomst.

“Er is weinig politieke steun voor het ouderenbeleid in Soesterberg”, aldus Ans Oude Geerdink van de actiegroep “de Heybergh blijft open”.

 

Foto: Piet Creutzberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here