Wens Skatebaan dichterbij

Het artikel op onze website en de concrete bemiddeling van het CDA Soesterberg, over het initiatief van Piet Stevens en Max Bressers om een skatebaan aan te willen leggen in Soesterberg, hebben een positieve reactie los gemaakt bij het College van Soest.

Het college van Soest gaf 20 maart jl. een schriftelijke reactie af aan het CDA Soesterberg. “Ja, we zijn bekend met de artikelen en vinden het fantastisch dat Piet Stevens en Max Bressers zich zo inzetten om iets moois voor de Soesterbergse jeugd te realiseren. Het is een goed burgerinitiatief, we waarderen dit initiatief enorm en zullen waar nodig dit idee ondersteunen”, aldus het college van B&W.

In het laatste gesprek met de wethouder en medewerkers van de gemeente zijn afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om tot een realistisch plan te komen, ook passend binnen de kaders van de gemeente. Er is afgesproken om de regie van dit burgerinitiatief bij de initiatiefnemers te laten. De Gemeente Soest denkt mee, ondersteunt de wens en zal waar nodig het plan faciliteren.

De heren Stevens en Bressers zijn verheugd en onderzoeken momenteel waar een dergelijke voorziening het beste kan komen, daarbij ook rekening houdend met draagvlak in de buurt. Ook maken ze – op verzoek van de gemeente – een ontwerp van de gewenste skatebaanvoorziening voor skaters en steppers met uiteraard een financiële raming, want uiteindelijk moet het ook allemaal betaald worden.

Het vinden van een geschikte plek blijft een lastige opgave. In Soesterberg is immers niet veel openbare ruimte beschikbaar om een dergelijke voorziening te kunnen realiseren, maar beide partijen hebben elkaar intensief gesproken en zijn alle opties in het dorp nagegaan. Hieruit is één mogelijke locatie naar voren gekomen. “Als deze plek geschikt lijkt, dan zal er verder gekeken worden wat er nodig is om dit te kunnen realiseren”, aldus het college van Soest.

De heren Stevens en Bressers zitten voorlopig niet stil, want buiten deze ambitieuze plannen komt er binnenkort ook nog een clinic skateboarden/steppen voor de kinderen in Soesterberg. Dit plan wordt samen met Stichting Balans, die ook betrokken is bij het initiatief, uitgewerkt. We zullen op kort termijn nog veel van de de heren vernemen…

Foto bron: pexels.com

1 COMMENT

  1. “één mogelijke locatie” : Hemel bewaar me. AUB niet naast Den Bergh. Waar ik volgend jaar trotse Soesterberger hoop te worden. Ik ben uit Utrecht weg gevlucht vanwege de voortdurende kletterende plankjes en stuiterende basketballen onder mijn raam.
    Please.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here