Windturbine nabij detentiecentrum

Windturbine nabij detentiecentrum
Windturbine nabij detentiecentrum

Ze doen veel stof opwaaien, niet letterlijk want daarvoor zijn ze veel te hoog: windturbines, maar ook zonnevelden moeten een bijdrage gaan leveren aan de zogeheten energietransitie.

Ook Soesterberg kan zonnevelden en windmolens verwachten, want op 1 juli gaat de gemeenteraad van Soest zich buigen over deze kwestie en op 8 juli zal er een besluit genomen worden over zonnevelden en windmolens.

De politieke partij POS uit Soesterberg heeft inmiddels een uitgesproken mening klaarliggen. “Wat ons betreft is het heel helder, de windmolens die gepland staan aan de rand van Soesterberg zijn volstrekt onacceptabel”, aldus Michel Janssen die zich namens POS bezighoudt met ruimtelijke vraagstukken en energie.

Volgens de eerste ambitieuze plannen die worden voorgelegd aan de gemeenteraad staat in ieder geval één megawindmolen gepland in de buurt van het detentiecentrum. Het is één van de twee zoekgebieden voor windmolens die de gemeente heeft aangewezen in haar zogeheten ‘Uitnodigingskader Grootschalige Energie-opwek. Het andere gebied is aan de rand van de Isselt bij Amersfoort en aan de rand van de polder in Soest. Die laatste locatie leidt tot veel commotie in Soest. “Opmerkelijk dat de geplande windmolens in Soesterberg veel dichter bij woningen komen dan de windmolens aan de rand van de Eempolder”, aldus Michel Janssen.

Raadslid Stormbroek van POS vult aan: “We zijn zeer alert op de geplande windmolens aan de overzijde van de A28. Terwijl de discussie over deze molens een beetje verstomt bij de discussie in Soest. Er schuilt namelijk een groot risico achter deze windmolens, ik zeg het in meervoud, want de geplande windmolen van Soesterberg kan zomaar worden aangevuld met molens uit Leusden én uit Zeist. Soesterberg ligt namelijk precies op de gemeentegrenzen en windmolens worden altijd regionaal geclusterd geplaatst”.


Windmolens kunnen wel 240 meter hoog worden

In Nederland zijn vooralsnog geen afstandsregels voor windmolens, maar gelden geluidsnormen. In andere landen, denk aan de Belgische deelstaat Wallonië, maar ook aan Beieren in Duitsland en Polen en Italië zijn de afstandsregels veel strenger. Soms wel tot tien keer de afstand van de tiphoogte van een windmolen. De windmolens kunnen 240 meter hoog worden, dus de afstand – als je ze überhaupt al zou moeten willen –  zou dus minstens 2400 meter van woningen moeten zijn. “Neem daarbij dat gezondheidsrisico’s nog onvoldoende in beeld zijn – het RIVM is nu notabene nog bezig met een onderzoek. Verder is schade aan landschap en natuur voor ons te groot”, aldus Janssen. 

Het nobel streven is 49 procent duurzaam opgewekte energie in 2030. Met het volplaatsen van zonnepanelen op daken haalt de gemeente Soest inmiddels rond de 30 procent. Volgens Janssen moeten we veel serieuzer kijken naar alternatieven.

“De geplande windmolens in Soesterberg staan in verhouding veel dichter op woningen gepland dan in de Soester polder. Bovendien is ons nieuwe natuur beloofd op het Kamp van Zeist. Zeist heeft die locatie ook aangewezen als zoektocht voor de plaatsing van windmolens. Dan zouden er zomaar nóg meer windmolens kunnen komen aan de grenzen van Soesterberg. Voor ons volstrekt onacceptabel” aldus Michel Janssen van POS Soesterberg.

Op 23 juni aanstaande is er een ‘Avond Samenleving’ over de grootschalige energieopwekking. Tot vrijdag 18 juni aanstaande kunnen inwoners zich aanmelden om hun standpunt met de gemeenteraad te delen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

2 COMMENTS

  1. Geen windmolens bij Soesterberg, zonnepanelen prima langs de A-28 maar geen horizonvervuilende windmolens die ook nog eens een hoop geluid produceren. Het stuk bij het kamp van Zeist wordt teruggegeven aan de natuur. Zo’n windmolen of meerdere geven geen rust voor de dieren.

  2. Ongeschikte lokatie! De oude tempel volbouwen om rondom Soesterberg delen terug aan de natuur te geven en dan daar een industriële windmolen bouwen?! Geen windmolens aan de rand van Soesterberg!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here