Winst voor POS Soesterberg

Op initiatief van POS gaat de gemeenteraad van Soest akkoord met een tussentijdse evaluatie en mogelijke bijsturing van het Masterplan Soesterberg. Onder anderen Gerben Stormbroek zal zitting nemen in de raadswerkgroep die de opdracht gaat voorbereiden aan het college. “Hoe zit het met de uitvoering, heeft het plan bijvoorbeeld nog bijsturing nodig, worden ambities als het zorgen voor betaalbare woningen en het behouden van de groene lanenstructuur gerealiseerd? Op dit soort vragen moeten antwoorden komen”, aldus Stormbroek.

In het dorp Soesterberg tekenen zich grote veranderingen af. Zo is de Rademakerstraat heringericht, is op het evenemententerrein inmiddels een woonwijk verrezen, zijn de eerste sloopwerkzaamheden in Soesterberg-Noord begonnen en is het datzelfde Soesterberg-Noord inmiddels door de overkluizing verbonden met de rest van het dorp. Samen met de plannen die vallen binnen het project Hart van de Heuvelrug hebben die grote impact in het dorp. De komende jaren groeit het dorp naar alle waarschijnlijkheid uit naar ongeveer 9.500 inwoners. Nog even los van de wijk Sterrenberg, die officieel in Zeist staat, maar wel tegen Soesterberg aan ligt.

Het Masterplan is inmiddels tien jaar oud en in de ogen van POS is het dan ook de hoogste tijd om het te gaan evalueren en waar mogelijk bij te sturen. “Of we het eens zijn met het ontstaan van hele masterplan, is een andere discussie. Er is veel weerstand in het dorp tegen allerlei ontwikkelingen die in Soesterberg zijn neergelegd, maar uiteraard zijn er ook mensen die de veranderingen sinds de sluiting van de vliegbasis toejuichen”, aldus Stormbroek. Volgens POS is het wel tijd om, zoals normaal gesproken gebruikelijk bij grote projecten, om eens tussentijds te kijken hoe het plan loopt.

Dat biedt ook de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig en dat kan winst voor Soesterberg betekenen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here