Zorgen gemeenteraad over proces TBS-terrein

Foto ter illustratie: Gemeente Soest
Foto: Foto ter illustratie: Gemeente SoestSoest

De gemeenteraad van Soest heeft haar bezorgdheid geuit over het proces rondom de ontwikkeling van het voormalige TBS-terrein aan de Beckeringhstraat.

Hoewel de actie van het college om een projectontwikkelaar uit te nodigen plannen in te dienen positief wordt ontvangen, roept het ook vragen op over de inspraak en invloed van de gemeenteraad in dit proces.

In april 2021 vroeg de raad het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor wonen en bedrijvigheid op het TBS-terrein. In november 2023 werd het college vervolgens verzocht om deze kwestie vóór 1 april 2024 te agenderen. Tot hun verrassing ontving de gemeenteraad een bericht van het college dat een projectontwikkelaar nu een plan mag indienen voor de realisatie van wonen en werken op deze locatie.

De raad is verheugd dat er stappen worden ondernomen, maar maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie en inspraak. Om misverstanden te voorkomen en aannames te verduidelijken, heeft de raad een aantal vragen aan het college gesteld. Ze hopen op schriftelijke verduidelijking voor 29 mei, wanneer dit onderwerp op de raadsagenda staat.

Criteria en woon/werkbalans

De raad vraagt om duidelijkheid over de criteria waaraan de projectontwikkelaar moet voldoen om tegemoet te komen aan de intensiveringsopgave van bedrijventerreinen, zoals vermeld in de Omgevingsvisie. Specifiek vragen ze om een cijfermatige indicatie van wanneer aan deze criteria wordt voldaan, evenals voor de woon/werkbalans op de locatie.

Toepassing van het Afwegingskader

Recentelijk presenteerde de raad het Afwegingskader, dat kaders en criteria biedt voor de keuze van bouwlocaties. Dit kader zou transparantie moeten bieden over waarom een bepaalde locatie wordt gekozen. De raad vraagt hoe dit kader is toegepast op het TBS-terrein, wat de doelvraag was en wat de uitkomst hiervan is.

Voortgang en volgorde van het proces

Hoewel de voortgang in het dossier wordt gewaardeerd, is de volgorde van de stappen verrassend. De raad vraagt om toelichting waarom een uitnodiging naar de ontwikkelaar is gegaan voordat de raad over het Afwegingskader heeft gesproken. Ze wijzen erop dat dit kader als referentiepunt dient voor transparante en participatieve besluitvorming.

Compensatie bij bestemmingswijziging

Mocht de projectontwikkelaar een bestemmingswijziging aanvragen en dit door de raad wordt toegekend, zou dit een forse waardevermeerdering van de grond betekenen. De raad stelt voor om de ontwikkelaar te vragen deze waardevermeerdering te compenseren, bijvoorbeeld door een deel van de woningen als sociale huur of betaalbare huur aan te bieden. Ze vragen het college om dit nu al duidelijk te maken om alle partijen helderheid te bieden.

Toekomstige ontwikkelingen

Het TBS-terrein aan de Beckeringhstraat is een belangrijke locatie voor Soest, en de gemeenteraad wil zorgen voor een zorgvuldig en transparant proces met voldoende inspraak. De antwoorden van het college op deze vragen zullen cruciaal zijn voor het verdere verloop van dit project en de betrokkenheid van alle partijen.

De uitkomst van de raadsvergadering op 29 mei zal meer duidelijkheid moeten brengen over de toekomstige ontwikkelingen op deze locatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..