Aantal vluchtelingen onacceptabel

Portocabins als verblijf
Portocabins als verblijf

Soesterberg gaat géén 700 vluchtelingen huisvesten, dat liet Burgemeester Metz van Soest deze morgen weten tijdens een persmeeting. Volgens Metz is dat niet bespreekbaar!

Aankomende woensdag 19 januari zal de gemeenteraad van Soest in gesprek gaan met inwoners en omwonende over de wijze waarop Soesterberg de opvang van vluchtelingen gaat inregelen. Volgens Metz is het gecommuniceerde aantal van zevenhonderd vluchtelingen voor Soest of eigenlijk Soesterberg onacceptabel. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente Zeist de hakken niet in het zand zal gaan zetten over ‘een’ minimaal aantal vluchtelingen, want zegt Metz in deze strekking; “we hebben goed overleg met de gemeente Zeist en het college van onze buurgemeente weet inmiddels dat we in Soesterberg géén zevenhonderd vluchtelingen wensen, want dat is gewoonweg onacceptabel”. Hoeveel het er uiteindelijk gaan worden is allemaal nog bespreekbaar, maar volgens zijn zeggen beduidend minder!

De inspraakavond 19 januari in Soest zal overigens enkel gaan over de invullingen van de opvang, veiligheid en het opschalen van handhaving, maar ook over maatschappelijke zaken zoals school en begeleiding van vrijwilligers met bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. “Het is geen inspraakavond die invloed zal kunnen hebben op de komst van de opvang, maar wel over de voorwaarden waarop we met het COA gaan samenwerken” aldus woordvoerster Karen Groenendijk van de gemeente Soest. De gemeenteraad van Zeist moet uiteindelijk op 25 januari nog definitief besluiten, maar volgens Metz is het besluit van het college doorslaggevend.

De huidige ‘oude’ gebouwen op het Kamp van Zeist zijn allemaal in gebruik, maar volgens het COA zullen wederom tijdelijke Portocabins gebouwd gaan worden die al eerder gerealiseerd werden op Kamp van Zeist op het terrein van de Tiny Houses. De Tiny Houses blijven vooralsnog op hun plaats, want volgens onze bronnen zal rondom het oude hoofdgebouw van het voormalige museum ruimte vrijgemaakt worden voor de opbouw van voorgenomen tijdelijke Portocabins.

19 COMMENTS

 1. Zorgen over de asielzoekers in het kleine dorp Soesterberg

  Ik spreek zeker mijn zorgen uit over een AZC hier. Hele grote zorgen.
  Ik wil ten aller eerst zeggen dat ik niet weet wat voor mensen hier komen. Maar wat ik heb gehoord zijn het Syrische vluchtelingen, maar ook Marokkaanse en Tunesiërs. Mensen uit veilige landen hebben hier helemaal niks te zoeken. Ze brengen in veel van de gevallen alleen maar narigheid, omdat ze hier geen toekomst hebben. Ze krijgen geen verblijfsvergunning en zullen zich hier gaan vervelen. Ze kunnen hier het geluk niet vinden wat ze is ‘beloofd’.
  We weten allemaal en kunnen niet ontkennen dat mensen geen zorgen hebben omdat er nooit iets gebeurd. Zelfs de overheid weet dit maar al te goed (bron 1).
  Er zijn honderden berichten uit Europa en Nederland, waar het verband van grote getale aan asielzoekers en criminaliteit vermeld wordt, ook verslavings- en gedragsproblemen komen veel voor (bron 12).
  Verkrachtingszaken vrouwen en meisjes (zie bron 14). Ook is kindermisbruik niet iets ongewoons. (zie bron 15)
  Criminaliteit en treiteren. Verveelde mannen die niks om handen hebben. Stelen, hangen, drugs gebruik en noem het maar op.
  Niemand heeft iets tegen een gezin dat een oorlog moet ontvluchten. Maar de economische vluchtelingen uit landen, met totaal andere normen en waarden dan wij, is ‘zeer gevaarlijk’.
  Het is wachten op de eerste problemen mochten dat ‘soort’ vluchtelingen hierheen komen.
  De Gemeente Zeist moet van te voren hier voor aansprakelijk gesteld worden. Mocht er iets gebeuren, dan hebben zij het vuil aan de handen. Kijk naar Overloon, daar hebben ze het ook geweten (bron 10)

  Wat voor soort asielzoekers?

  Wat voor soort asielzoekers komen hierheen? Zijn het vluchtelingen, gezinnen uit een oorlogsgebied?
  Of zijn het ook economische vluchtelingen? Jonge mannen, de ‘testosteronbommen’ die heel andere normen en waarden hebben dan wij hier in Nederland. Ze kijken heel anders tegen vrouwen aan en gelijkheid tussen man en vrouw is vaak ver te zoeken. Niks met ons geloof, niks met onze taal en vaak hier ook niks mee te maken willen hebben. Kansloos, wachtend op een verblijfsvergunning die er nooit gaat komen. Getergd door frustraties groeit er een steeds diepere haat naar Nederland en zijn mensen. Het beloofde land bleek niet zo rooskleurig te zijn. Zulke gevallen maakt niemand ‘gelukkiger’
  We kunnen onze koppen niet in het zand steken. Ik kan u duizenden krant en nieuwsberichten laten zien, waarin staat hoe vaak het wel niet misgaat, als je deze mensen in een westerse samenleving plaatst. Verkrachtingen van jonge meisjes en vrouwen. Berovingen, geweld en criminaliteit. Met veel te lage straffe, waardoor uitzetting of langere opsluiting vaak niet het geval is. Het gaat al een tientallen jaren volledig mis met de integratie van deze groepen in Nederland. En er meer plaatsten lost het probleem niet op.

  Je kunt in ieder geval 1 ding vaststellen van het openen van een nieuw AZC “Het wordt er nooit ’veiliger’ op!”

  Soesterberg iets meer dan 7000 mensen

  Ik woon hier nog maar net. Ik kom zelf uit de grote stad Amsterdam en daarvoor Utrecht. Ik weet wat Multiculti is. En ik heb er ook geen problemen mee gehad in een stad waar mensen allemaal al jaren met elkaar wonen.
  Maar moeten we massaal mensen binnen halen die getraumatiseerd zijn en nare dingen hebben meegemaakt? Of mensen die hier komen omdat ze het denken ‘beter’ te krijgen plotseling in een kamp worden geplaatst. In een koud nat land. Met niks te doen, niks voor handen. Aan een bosrand waar mensen veilig joggen of hun hondje uitlaten. Langs donkere fietspaden waar mensen van Soesterberg naar Zeist of Amersfoort fietsen? Ik denk van niet.
  Plaats ze maar aan een rand van bos, in een klein dorp met 7000 mensen.
  ‘700 mensen’ op iets meer dan 7000 mensen! Bijna 10 procent van het bewoners aantal van Soesterberg. Dit is ronduit absurd en zeer onveilig!
  En Zeist kan lekker pronken met hun ‘goede geweten’ want het is grond gebied van Zeist. Maar het is bij ons naast de deur. De Soesterberg-er.
  Het kan niet dat ‘1 op de 10’ van de inwoners van Soesterberg zo meteen een asielzoeker is. Dit is niet te handhaven, mochten er problemen ontstaan.
  Hoe ze dit kunnen verzinnen is ronduit belachelijk. Als het maar niet bij uw eigen achtertuin is? Dan is het goed? Dan wilt iedereen goed doen en vindt niemand het een probleem. Het is hypocrisie van de bovenste plank!

  Het geluk van de asielzoekers zelfs

  Hoe komt de gemeente erbij asielzoekers hier te plaatsen? Worden de mensen hier zelf gelukkig. In een kamp aan een weg en een bosrand. Grote deel van de mensen zullen zich gaan vervelen. En ik blijf mijzelf herhalen, al ben ik zeer voor opvang in eigen land, mensen uit oorlogsgebieden die alles moesten achterlaten, zijn wat mij betreft “welkom”. De ‘gelukzoekers’ uit ‘veilige’ landen wat mij betreft niet.
  Ik ging hier het geluk van de asielzoeker zelf bespreken.
  Wat kunnen ze hier doen? Ze kunnen een beetje rond zwerven, wandelen. En wat nog meer? Vooral nu met de Corona crisis is er niks voor handen. Ze kunnen wat kopen bij de nu al ‘enige overvolle supermarkt’ van Soesterberg. Vaak is het in hun cultuur ook normaal om veel op straat te hangen. Voor de supermarkt groepjes vormen. Wat gaan de jonge mannen nog meer doen? Een beetje rondfietsen , zich uit verveling maar contact gaan zoeken met meisjes en vrouwen, ze lastig gaan vallen.
  Ik denk dat ze niet gelukkig worden hier en dat daar nog meer narigheid van komt. Een toekomstloos voorruitzicht met geen kans op een verblijfsvergunning.
  Nogmaals, een gezin dat alles heeft achtergelaten om te overleven is een heel ander verhaal dan de groepen Marokkanen en Tunesiërs die overlast veroorzaken. Deze groep verpest het voor de “echte vluchteling”.

  Veiligheid

  De veiligheid van onze mensen staat voorop. En dit moet altijd als eerst gewaarborgd worden. Wij zijn Nederlanders, inwoners van Soesterberg. Hoe cru het ook klinkt, wij horen voor te gaan. Onze veiligheid van onze vrouwen en kinderen staat voorop. En voor mij hoger in het vaandel dan wat dan ook. En zo hoort het ook te zijn. Zorg eerst voor je eigen mensen, zijn zij veilig dan kun je kijken naar passende en veilige oplossingen om mensen uit noodsituaties op te vangen. Met de nadruk op ‘noodsituaties’, dus geen ‘gelukzoekers’.
  Economische vluchtelingen uit veilige landen. Jonge mannen, de testosteronbommen met een enorme seksdrive. Die heel andere normen en waarden hebben dan wij hier in Nederland. Agressiever gedrag vertonen dan we gewend zijn, de taal niet spreken, het geloof of het atheïsme van de Nederlander niet delen. Als ze hier geplaatst gaan worden, dan weet je hoe laat het is. Dan is het ‘te laat’.
  Het kamp ligt gewoon vlak aan een bos. Een bos waar veel vrouwen, meisjes en jonge kinderen hun hondje uitlaten. Vrouwen die hier alleen sporten, joggen, paardrijden.
  We hebben hier veel mensen met een beperking, zowel lichamelijk als geestelijk. Die zich ook moeilijk kunnen weren.
  Al deze mensen zullen voor 5 jaar lang zich minder veilig voelen. En alleen al dat gevoel minder veilig te zijn brengt stress en ongeluk met zich mee. Waar hebben de mensen van Soesterberg dit aan te danken?
  Gezinnen uit een oorlogsgebied wilt iedereen wel een kans bieden (al valt over de manier van opvang nog te spreken). Maar niemand wilt economische vluchtelingen, jongen mannen die voor overlast zorgen.

  5 JAAR lang 700 extra mensen in het kleine Vliegersdorp! Kan dat niet ergens anders?

  Vijf jaar is veel te lang. We zijn een klein dorp met beperkte voorzieningen. 700 mensen extra die niks met ons land hebben. Onze cultuur niet delen en dit vaak ook niet willen.
  Soesterberg is gewoon erg klein, een grote groep van 700 mensen is te voelbaar. En dit dan ook nog 5 jaar lang. Onze eigen bevolking heeft al moeite met he zoeken van een woning.
  Kunnen we dit wel aan?
  Wij spreken onze grote zorgen uit naar het Nederlandse immigratiebeleid en de opening van Azc’s in kleine dorpen. Is opvang niet mogelijk waar de percentages van niet westerse allochtonen al hoog ligt? Waarom gebeurt het vaak in relatief witte autochtonen dorpen? Je zult soms bijna denken dat dit bewust gedaan wordt, maar daar wil je niet aan geloven.

  Ten slotte, ‘mensen helpen’ daar is elk empathisch gezond mens voor. Maar veiligheid van mijn medebewoners vind ik het allerbelangrijkst. Veiligheid is geluk. En als veiligheid weg gaat en daardoor ook je geluk, creëer je een samenleving waar haat naar elkaar alleen maar zal groeien. Dit komt niemand ten goede. De bewoners van Soesterberg niet en de asielzoekers ook niet.

  Aan de gemeente Zeist, Soest en de overheid:

  Kijk naar alle nieuwsberichten in Europa en Nederland waar het echt goed fout gaat met niet westerse immigranten en asielzoekers. We zijn gelukkige mensen hier. Wilt u alstublieft dit geluk waarborgen?
  Niemand wilt verantwoordelijk zijn voor het lijden van mensen. Dus bekijk uw opties goed, luister naar de burger, luister naar de mensen. Want de mensen zijn bang. Iedereen die momenteel een beetje wakker is en niet bang is voor de ‘racisme-kaart’ weet nu wat er gaande is.

  We zijn als land aan het afglijden. We kunnen dit niet meer aan. De criminaliteit stijgt, de verdeeldheid wordt alleen maar groter, we zijn steeds minder veilig op straat. We moeten nu veranderingen gaan brengen.
  Ik vraag u ook te kijken naar alle nieuwsberichten in Europa en Nederland waar het echt goed fout gaat met niet westerse immigranten en asielzoekers.

  We zijn gelukkige mensen hier. Wilt u alstublieft dit geluk waarborgen?

  De Soesterberger

  BRONNEN:

  bron 1______________________________________________________________________________
  Zorgwekkende situatie asielcentra door overlastgevende asielzoekers
  https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2021/06/15/zorgwekkende-situatie-asielcentra-door-overlastgevende-asielzoekers

  bron 2______________________________________________________________________________
  In asielzoekerscentra waar overlastgevende asielzoekers wonen, is de leefsituatie ‘zorgwekkend’. Deze mannen, die uit ‘veilige’ landen komen waardoor ze nauwelijks kans maken om in Nederland te blijven, vertonen asociaal en crimineel gedrag. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid.
  https://www.parool.nl/nederland/inspectie-zorgwekkende-situatie-in-azc-s-door-overlastgevende-asielzoekers~b17b3226/

  bron 3______________________________________________________________________________
  Begin mei werd bekend dat Weert al lange tijd kampt met overlast van asielzoekers uit veilige landen als Algerije en Tunesië die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. Dit leidde tot veel verontwaardiging. Hoe kan het dat deze uitgeprocedeerde asielzoekers, ook als ze voor overlast zorgen, soms nog lang in Nederland blijven?
  https://www.nu.nl/binnenland/5251700/kan-nederland-doen-asielzoekers-overlast-veroorzaken.html

  bron 4______________________________________________________________________________
  Libië en Tunesië
  Het is niet eenvoudig om iets tegen de problemen te doen, zo stelt de inspectie vast. Het gaat over het algemeen om mensen uit Marokko, Algerije, Libië of Tunesië. Die landen werken nauwelijks mee aan de terugkeer van deze groep.
  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5236470/inspectie-asielzoekers-overlast-problemen-aanpak-zwarte-lijst

  bron 5______________________________________________________________________________
  Buschauffeurs Ter Apel staken opnieuw tegen overlastgevende asielzoekers: ‘Gewoon helemaal zat’
  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/misdaad-112/nieuwe-staking-buschauffeurs-ter-apel-overlastgevende-asielzoekers

  bron 6______________________________________________________________________________
  Azc’s zoals die in Budel kunnen overlastgevende asielzoekers niet aan
  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3404651/azcs-zoals-die-in-budel-kunnen-overlastgevende-asielzoekers-niet-aan

  bron 7______________________________________________________________________________

  Anne en haar gezin hebben al tien jaar overlast van 400 buren op het azc: ‘Er zijn al zoveel beloftes gebroken’
  https://www.gelderlander.nl/winterswijk/anne-en-haar-gezin-hebben-al-tien-jaar-overlast-van-400-buren-op-het-azc-er-zijn-al-zoveel-beloftes-gebroken~af2e343c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  bron 8______________________________________________________________________________
  Een klein deel van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt met “asociaal en crimineel gedrag” zorgwekkende situaties in en rond asielzoekerscentra. De normale azc’s zijn onvoldoende in staat om deze problemen te verhelpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek.
  Deze groep mensen kampt vaak met verslaving of psychische problemen. De meeste medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben niet de bevoegdheid of opleiding voor de juiste begeleiding voor deze groep. Volgens de inspectie leidt dit tot een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers, en ontstaan er moeilijke leefsituaties voor de andere asielzoekers en omwonenden.
  https://nos.nl/artikel/2385129-inspectie-zorgwekkende-situaties-bij-azc-s-door-overlast-asielzoekers

  bron9______________________________________________________________________________
  In Budel snappen ze wel waarom de versoberde opvang van ‘veiligelanders’ stopt
  https://www.trouw.nl/binnenland/in-budel-snappen-ze-wel-waarom-de-versoberde-opvang-van-veiligelanders-stopt~be71ee35/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  bron 10______________________________________________________________________________
  Boa’s moeten overlast asielzoekers tegengaan | Omroep Brabant
  https://www.youtube.com/watch?v=RT8dntg9O_I

  Inwoners van Overloon zijn overlast door asielzoekers beu en vragen gemeente om actie.
  https://www.youtube.com/watch?v=H228Ufnu0aI

  Overlast in en rond azc’s door ‘asociaal en crimineel gedrag’ van sommige asielzoekers
  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/06/overlast-azcs-asociaal-crimineel-gedrag-asielzoekers/

  bron 11______________________________________________________________________________
  Nou zo moeilijk moet het toch niet zijn, maar blijkbaar wel: er is weinig grip op overlastgevende asielzoekers en het is niet eenvoudig om daar wat aan te doen, luidt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport de noodklok.

  U kent die verhalen inmiddels vast wel: winkeldiefstallen, zwartrijden in het openbaar vervoer, (seksuele) intimidatie en ander door God verboden hinderlijk gedrag, het valt af en toe niet mee om asielzoekers in de eigen gemeente te hebben. Die overlast komt volgens de Inspectie vaak voort uit psychische problemen en/of een verslaving en opvanglocaties zijn onvoldoende toegerust om deze mensen te knuffelen te helpen. Dit lukt alleen op speciale locaties.

  Allemaal leuk en aardig, maar de Inspectie zegt ook dat het niet de asielzoekers zijn die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld die crimineel gedrag vertonen, maar dat het slechts een groepje van 350 man is afkomstig uit ‘veilige landen’ als Marokko, Algerije, Libië of Tunesië. Deze mensen zoeken alleen maar een beter leven in het rijke Westen, maar omdat dit geen reden is om een asielaanvraag goed te keuren doen ze zo’n aanvraag vaak ook maar niet.

  Oplossing: de IND, Dienst Terugkeer en Vertrek
  https://www.powned.tv/artikel/inspectie-overlastgevende-asielzoekers-geven

  bron 12______________________________________________________________________________
  DEN HAAG – Overlastgevende asielzoekers veroorzaken met ’asociaal en crimineel gedrag’ problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc’s zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek.

  Gewone azc’s zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie.

  De leefsituatie in azc’s is volgens onderzoekers zelfs ’zorgwekkend’. „Overlastgevers zijn voor het merendeel jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Hun kans om hier te mogen blijven is minimaal”, constateert de inspectie. „De meesten worden in het land van herkomst niet vervolgd om bijvoorbeeld geloof of politieke overtuiging. Ze hebben weinig opleiding en nauwelijks toekomstperspectief. Ze hopen hier op een beter leven maar dat is geen reden voor een verblijfsvergunning.”

  Volgens onderzoekers is het zelfs zo dat de lastposten het personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het leven zuur maken. „Dat leidt bij het COA-personeel tot demotivatie en een hoog ziekteverzuim. Waardoor er weer minder personeel is om in te zetten. Daarnaast bemoeilijken overlastgevers de leefsituatie van andere asielzoekers in de gewone opvang en ervaren omwonenden overlast door hun gedrag.”

  Nederland heeft een locatie waar overlastgevende asielzoekers worden geplaatst. Daar worden ze wel redelijk goed in toom gehouden, ziet de inspectie. Die opvang is in Hoogeveen, maar er is beperkt plek.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1149089239/alarm-over-overlastgevende-asielzoekers-in-en-om-asielzoekerscentra

  bron 13______________________________________________________________________________
  Criminaliteit
  Het azc is sinds 2014 gehuisvest in de voormalige gevangenis in Overloon. De eerste jaren leverde dat volgens het college geen problemen op. Nu wel. „Met de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers uit veilige landen namen de klachten over vandalisme, criminaliteit en overlast toe en verminderde het draagvlak onder de inwoners van met name Stevensbeek en Overloon”, aldus het college woensdag.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/412664599/helemaal-klaar-met-overlast-boxmeer-wil-geen-alleenstaande-minderjarige-vluchtelingen-in-azc

  bron 14______________________________________________________________________________
  Meisje (18) slachtoffer van groepsverkrachting in Freiburg: 7 Syriërs en Duitser opgepakt
  Een achttienjarig meisje is in de Duitse stad Freiburg het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Een van de daders zou haar een drankje – met daarin een verdovende drug – aangeboden hebben. Ondertussen zijn acht mannen opgepakt waaronder 7 Syrische vluchtelingen en een 25-jarige Duitser. Maar mogelijk waren er meer daders bij betrokken.
  https://www.hln.be/buitenland/meisje-18-slachtoffer-van-groepsverkrachting-in-freiburg-7-syriers-en-duitser-opgepakt~a5a91f14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F

  bron 15_____________________________________________________________________________
  Irakese vluchteling verkracht jongetje (10) in wc zwembad: “Was seksueel noodgeval”
  Een Irakese vluchteling van twintig heeft in een wc-hokje van een Weens zwembad een jongetje van amper tien gruwelijk verkracht. De knaap was er zo erg aan toe dat hij in het kinderziekenhuis moest opgenomen worden voor zijn verwondingen. De dader besefte zijn “grote fout”, maar beweerde dat het om een “seksueel noodgeval” ging. Het misdrijf dateert van 2 december vorig jaar, maar de Oostenrijkse politie bevestigt het nu pas officieel.
  https://www.hln.be/buitenland/irakese-vluchteling-verkracht-jongetje-10-in-wc-zwembad-was-seksueel-noodgeval~a7019e34/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

  bron 16_________________________________________________________________________
  Criminaliteit 2020 CBS
  https://longreads.cbs.nl/integratie-2020/criminaliteit/

  bron 17______________________________________________________________________________
  Toestroom asielzoekers
  “De laatste weken zien wij echt een piek in het aantal meldingen van overlast,” zegt Wim Eilert, vakbondsbestuurder van de Vakbond van Machinisten en Conducteurs (VVMC). Hij vermoedt dat de oorzaak deels ligt bij de grotere toestroom van asielzoekers. “De piek concentreert zich met name op ‘veiligelanders’, die geen kans maken op asiel.” Inmiddels zitten er drie Arriva-medewerkers thuis.
  https://www.spoorpro.nl/personeel/2021/10/25/sterke-toename-van-overlast-door-asielzoekers-in-trein-emmen-zwolle/?gdpr=accept

 2. Helemaal mee eens…..net gelezen in Ghet AD van 13 januari dat Gemeente Zeist al toestemming heeft gegeven om die 700 op Kamp van Zeist te plaatsen 😡😡
  Hoe ******* kan een Gemeente zijn ??!! 19 januari a.s. wordt een informatie in het Casino in Soesterberg gegeven over die 700 asielzoekers….Wat voor zin heeft het als het achter onze ruggen van het Soesterbergse volk al is beslist ??! Ik heb een uitnodiging gekregen die ik géén gebruik wens te maken. Maar wél gezegd om dan grote hekken rondom Kamp Zeist te zettenen en ook de fietspaden wegen die naar Soesterberg af te zetten. Boa neerzetten op kruisingen van bospad en fietspaden voor die smerige jongens/ mannenhanden voor aanrandingen te belemmeren. Ohhhhh…wát ben ik boos !!😡😠😡

 3. Welke minister heeft nu écht ballen om alle migranten, vluchtelingen én allochtonen te splitsen…..Uit veilige landen én economische vluchten per direct het land uit te zetten !!
  Ook voor dubbele paspoorten en IS vrouwen die geëmigreerd zijn naar landen waar ze jaren hebben verbleven hun Ned.paspoort én hun Nederlandschap af te nemen !
  Wij belastingbetalers hebben geen enkele greintje tolerantie en medelijden meer……juist die ellendige groeperingen die hier NIETS te zoeken hebben trekken ons portemonnee helemaal leeg!!

 4. Rob: perfect verwoord. Na de vorige opvangperiode is er bij geen enkele inwoner of winkelier in Soesterberg achteraf gepolst hoe de ervaring is geweest. Echt niet iedereen is positief. Na een paar nare ervaringen durfde ik met mijn hondje in ieder geval het bos naast het AZC niet meer in. En ik ben echt niet bang aangelegd. Ongelofelijk dit. De overheid zou zijn burgers moeten beschermen. Echter bekommert men zich alleen om de vluchteling. We moeten ze een veilige haven bieden. En hoe zit het met onze veiligheid?

 5. Laat ze maar komen, iedereen is welkom in ons mooie dorp. Niet iedereen in Soesterberg is bang voor niet westerse allochtonen.

 6. Wat een goed pleidooi Rob. Ik denk inderdaad dat je met deze woorden de mening het gros van de Soesterbergers hebt verwoord.
  Ik word ook oprecht woest als ik lees dat er op 19 januari geen gesprek meer zal plaatsvinden óf de vluchtelingen komen, maar hoe! Schaamteloos! Het is allemaal al beklonken..

 7. Ik sluit mij aan bij alle commentaren, naar de inwoners van Soesterberg wordt niet geluisterd of überhaupt iets gevraagd door de ambtenaartjes in Zeist 😡😡😡😡😡😡😡

 8. Mooi pleidooi Rob. 6 jaar geleden heb ik regelmatig mijn dochter tegemoet gefietst als zij vanuit haar school uur Zeist naar Soesterberg moest fietsen. Dit deed ik omdat zij ook lastig was gevallen door groepje asielzoeker. Het is heel bedreigend als je als meisje van 14 haar naar huis fietst en erkenen 3 mannen om je heen fietsen.

 9. Mooi pleidooi Rob. 6 jaar geleden heb ik regelmatig mijn dochter tegemoet gefietst als zij vanuit haar school uit Zeist naar Soesterberg moest fietsen. Dit deed ik omdat zij ook lastig was gevallen door groepje asielzoeker. Dat is heel eng voor meisje van 14 jaar.

 10. Politie midden Nederland heeft zwaar tekort aan agenten, en hebben komende jaren weinig tot geen tijd voor kleine vergrijpen. Fijn vooruitzicht.

 11. Ook ik heb er na de laatste keer genoeg van. Vrouwen en meisjes worden weer lastig gevallen, het bos is niet meer veilig en wordt weer zwaar vervuild, diefstallen en inbraken nemen toe, ziektes waaronder tuberculose en scabies worden ingesleept. Bij incidenten geven politie, COA, lokale politiek niet thuis. Weet men nog hoe lang het geduurd heeft voordat de ergste overlastplegers destijds eindelijk overgeplaatst werden naar een ander AZC? En was er niet beloofd aan Soesterberg dat, als we gingen instemmen met uitbreiding en verlenging destijds, er daarna geen AZC meer zou komen?

  Waarom nog een ‘inspraak’avond? Welke inspraak is er dan nog mogelijk, want het besluit is toch al buiten de bewoners van dit dorp om genomen? Beste gemeentebestuur van Zeist en Soest, deze gang van zaken is wel de denkbaar slechtste manier om begrip en draagvlak te kweken onder de bewoners van dit dorp! O, er zullen vast een paar inwoners van het dorp met vochtige ogen verklaren dat elke overlastpleger hier welkom is. Floor zal klaarstaan met zijn aanhanger, en waarschijnlijk vindt de gemeente zelfs een vrijwilliger die taalles wil geven. Voor mijzelf zie ik geen enkele reden om de ‘inspraak’avond nog bij te wonen.

  Maar gezien de politiek zich niet correct gedraagd naar ons toe, welke reden hebben wij dan nog om ons politiek correct te gedragen? Mogelijkheden zijn er ook binnen de grenzen de wet. Bijvoorbeeld (structurele) zicht- en hoorbare demonstraties. Dorpswandelingen in groepjes van 4 vanaf dag 1 dat het AZC weer in gebruik is, om overlast zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Cursussen organiseren in zelfverdedigingstechnieken voor vrouwen en meisjes. Smurfenspray (X-marker) op zak voor noodsituaties, pepperspray mag helaas niet in NL. Incidenten niet alleen melden aan een of ander omwonendenberaad, BOA’s/ wijkagenten en lokaal politiek bestuur, maar alles protocolleren en regelmatig gebundeld doorspelen naar de pers. Publiciteit dwingt bestuurders en handhavers dan hopelijk deze keer tot snellere acties.

 12. Hoeveel kritische reacties op dit bericht heeft de ‘onafhankelijke’ redactie al weg gemodereerd? Ook dat zal de boosheid alleen maar doen toenemen bij de Soesterbergers die het niet eens zijn met weer een AZC in de achtertuin.

  Ook ik heb er na de laatste keer genoeg van. Vrouwen en meisjes worden weer lastig gevallen, het bos is niet meer veilig en wordt weer zwaar vervuild, diefstallen en inbraken nemen toe, ziektes waaronder tuberculose en scabies worden ingesleept. Bij incidenten geven politie, COA, lokale politiek niet thuis. Weet men nog hoe lang het geduurd heeft voordat de ergste overlastplegers destijds eindelijk overgeplaatst werden naar een ander AZC? En was er niet beloofd aan Soesterberg dat, als we gingen instemmen met uitbreiding en verlenging destijds, er daarna geen AZC meer zou komen?

  Waarom nog een ‘inspraak’avond? Welke inspraak is er dan nog mogelijk, want het besluit is toch al buiten de bewoners van dit dorp om genomen? Beste gemeentebestuur van Zeist en Soest, deze gang van zaken is wel de denkbaar slechtste manier om begrip en draagvlak te kweken onder de bewoners van dit dorp! O, er zullen vast een paar inwoners van het dorp met vochtige ogen verklaren dat elke overlastpleger hier welkom is. Floor zal klaarstaan met zijn aanhanger, en waarschijnlijk vindt de gemeente zelfs een vrijwilliger die taalles wil geven. Voor mijzelf zie ik geen enkele reden om de ‘inspraak’avond nog bij te wonen.

  Maar gezien de politiek zich niet correct gedraagd naar ons toe, welke reden hebben wij dan nog om ons politiek correct te gedragen? Mogelijkheden zijn er ook binnen de grenzen de wet. Bijvoorbeeld (structurele) zicht- en hoorbare demonstraties. Dorpswandelingen in groepjes van 4 vanaf dag 1 dat het AZC weer in gebruik is, om overlast zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Cursussen organiseren in zelfverdedigingstechnieken voor vrouwen en meisjes. Smurfenspray (X-marker) op zak voor noodsituaties, pepperspray mag helaas niet in NL. Incidenten niet alleen melden aan een of ander omwonendenberaad, BOA’s/ wijkagenten en lokaal politiek bestuur, maar alles protocolleren en regelmatig gebundeld doorspelen naar de pers. Publiciteit dwingt bestuurders en handhavers dan hopelijk deze keer tot snellere acties bij overlast.

 13. Hoeveel kritische reacties op dit bericht heeft de ‘onafhankelijke’ redactie al weg gemodereerd? Ook dat zal de boosheid alleen maar doen toenemen bij de Soesterbergers die het niet eens zijn met weer een AZC in de achtertuin.

  Ter herinnering een paar cijfers: geregistreerde incidenten AZC en noodopvang Zeist in 2015: 184, waarvan bij 63 de politie betrokken. Dat is om de dag een incident, en bij 1/3 daarvan de politie erbij.
  Gedocumenteerde incidenten waarbij vrouwen en meisjes lastig gevallen zijn, zijn gebeurd in 2016, terug te lezen in de krantenarchieven.

  Ook ik heb er na de laatste keer genoeg van. Vrouwen en meisjes worden weer lastig gevallen, het bos is niet meer veilig en wordt weer zwaar vervuild, diefstallen en inbraken nemen toe, ziektes waaronder tuberculose en scabies worden ingesleept. Bij incidenten geven politie, COA, lokale politiek niet thuis. Weet men nog hoe lang het geduurd heeft voordat de ergste overlastplegers destijds eindelijk overgeplaatst werden naar een ander AZC? En was er niet beloofd aan Soesterberg dat, als we gingen instemmen met uitbreiding en verlenging destijds, er daarna geen AZC meer zou komen?

  Waarom nog een ‘inspraak’avond? Welke inspraak is er dan nog mogelijk, want het besluit is toch al buiten de bewoners van dit dorp om genomen? Beste gemeentebestuur van Zeist en Soest, deze gang van zaken is wel de denkbaar slechtste manier om begrip en draagvlak te kweken onder de bewoners van dit dorp! O, er zullen vast een paar inwoners van het dorp met vochtige ogen verklaren dat elke overlastpleger hier welkom is. Floor zal klaarstaan met zijn aanhanger, en waarschijnlijk vindt de gemeente zelfs een vrijwilliger die taalles wil geven. Voor mijzelf zie ik geen enkele reden om de ‘inspraak’avond nog bij te wonen.

  Maar gezien de politiek zich niet correct gedraagd naar ons toe, welke reden hebben wij dan nog om ons politiek correct te gedragen? Mogelijkheden zijn er ook binnen de grenzen de wet. Bijvoorbeeld (structurele) zicht- en hoorbare demonstraties. Dorpswandelingen in groepjes van 4 vanaf dag 1 dat het AZC weer in gebruik is, om overlast zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Cursussen organiseren in zelfverdedigingstechnieken voor vrouwen en meisjes. Smurfenspray (X-marker) op zak voor noodsituaties (geen pepperspray, die mag niet in NL). Incidenten niet alleen melden aan een of ander omwonendenberaad, BOA’s/ wijkagenten en lokaal politiek bestuur, maar alles protocolleren en regelmatig gebundeld doorspelen naar de pers. Publiciteit dwingt bestuurders en handhavers dan hopelijk deze keer tot snellere acties bij overlast.

  • Wij modereren het comment op de website enkel op taalgebruik. Iedereen kan en mag gebruik maken van de comment-optie, omdat wij juist meningen een belangrijke toevoeging vinden aan het onderwerp of artikel.

 14. De vorige groep asielzoekers heeft veel overlast bezorgd. Zelfs een vrouw van destijds 74 jaar aangerand in het bos. Wildplassen in onze voortuinen. Nee!!! Niet weer. Voel me zo langzamerhand genoodzaakt om weg te trekken uit Soesterberg!

 15. Blijkbaar is voor dhr Metz zijn status belangrijker dan het welzijn van de bewoners in Soesterberg. Schandalig!

 16. Laatste jaren miljoenen geïnvesteerd om het dorp weer leefbaar te maken en nu weer dit…..lijkt weggegooid geld…..goed bezig, Metz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here