Algemene Ledenvergadering ONS

Op 29 september j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van het ONS.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen werd ook afscheid genomen van een tweetal bestuursleden en de voorzitter van de commissie Toerisme van het ONS.

Marc Bouckaert, bestuurslid namens de winkeliers nam afscheid omdat zijn winkel na de Coronacrisis al zijn aandacht vraagt en hij dit langer kon combineren. Het bestuur dankt hem zeer voor zijn inzet de afgelopen jaren, waarbij hij zich onderscheidde door zijn actieve rol en inzet voor Soesterberg en de Rademakerstraat in het bijzonder. Het bestuur gaat hem zeker missen en dankte hem met een fles wijn.

Ook Endré Banki nam afscheid van het bestuur. Mede gezien zijn leeftijd en het volmaken van de 3 zittingstermijnen verliest het bestuur hiermee een zeer betrokken bestuurder die zich langdurig voor Soesterberg heeft ingezet, als bestuurslid maar ook als lid van de commissie Toerisme. Hij was nooit te beroerd om voor het ONS op pad te gaan. Leden te werven, met de gemeente in gesprek te gaan etc. Ook toonde hij zich regelmatig kritisch op het eigen functioneren van het ONS. Het bestuur dankt hem nadrukkelijk voor zijn  ruime inzet en dankt hem met een fles wijn.

In een dankwoord gaat Endré in op zijn boeiende periode in het bestuur van het ONS.

Tenslotte werd ook aandacht besteed  aan het vertrek van Ed Rijnja als voorzitter van de commissie Toerisme. Na een bestuurslidmaatschap vanaf het eerste uur en tevens vice-voorzitter van het ONS, legde hij deze functie 3 jaar geleden neer. Hij bleef echter actief binnen de commissie Toerisme om Soesterberg te blijven promoten als middelpunt van het (militair) Toerisme. Hij was, samen met de commissie initiator van de plaatsing van de helikopter op de overkluizing, het tot stand komen van wandel – en fietsroutes rond Soesterberg en last but not least het stimuleren van het tot stand komen van een shuttle -verbinding tussen Soesterberg en het station Den Dolder. Ook hij wordt door het bestuur hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Bovenstaande betekent ook dat het ONS op zoek is naar nieuwe bestuursleden , die zich willen inzetten voor het ondernemerschap in Soesterberg en het stimuleren van de dynamiek in het dorp voor en door de Soesterbergers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here