ALV met afscheid van voorzitter

Op donderdag 23 juni j.l. heeft ONS Netwerk haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden waarin wij helaas afscheid genomen hebben van onze voorzitter Evert ten Kate en vice-voorzitter Jan-Marcel van Riet. Gelukkig konden we in deze vergadering ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, namelijk Paul Klein. Hij vertegenwoordigt in het bestuur de sociaal culturele kijk op de ondernemersvereniging. In deze ALV waren er ook 2 inspirerende sprekers, t.w. Reinier Kalt van de Gemeente Soest en Marc Majolée van het Expertteam Winkelgebieden.

Na 6 jaar voorzitter te zijn geweest hebben we afscheid genomen van Evert. Hij heeft vanuit de vereniging de contacten met de gemeente Soest goed onderhouden en daarbij de ONS belangen behartigt. Daarnaast heeft hij zich vooral sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het winkelgebied Rademakerstraat. Hij heeft de winkelierscommissie nieuw leven ingeblazen en gezamenlijk zijn er veel activiteiten ontplooid, zoals een magazine, een (kunst)kerstboom op de Rademakershof, goodiebags voor nieuwe bewoners, Sinterklaas en de meest recente actie, waar ONS een bijdrage aan heeft geleverd, het historisch plaatjesboek om ‘Koop lokaal’ te ondersteunen.

Daarop aansluitend zijn we als ondernemersvereniging ook erg blij met de komst van het Expertteam Winkelgebieden. Met subsidie van de provincie richten zij zich een jaar lang op de drie grote winkelgebieden in de gemeente Soest, namelijk Van Weedestraat, Soest-Zuid en de Rademakerstraat. Onlangs is er een schouw geweest met de winkeliers om de winkelstraat te beoordelen op het onderwerp ‘schoon, heel en veilig’ als uitgangspunt om de winkelgebieden fysiek en visueel te verbeteren. Hier zijn o.a. uitgekomen: er is veel verkeersruimte, maar weinig verblijfsruimte en laden, lossen en parkeren conflicteren op sommige plekken en bepaalde tijden van lossen. Er volgen nog andere onderwerpen die onder de loep worden genomen, zoals hoe creëren wij een levendig en toekomstbestendig winkelgebied en leegstandsaanpak. Binnen het jaar moeten vanuit deze 3 aandachtsgebieden ook verbeterplannen opgesteld zijn. Het ONS gaat graag met de winkeliers en Horeca van de Rademakerstraat en gemeente ondersteunt door bureau Expertteam met deze kans aan de slag .  Op de ALV heeft Marc Majolée van Expertteam hier een presentatie over gegeven.

In de ALV heeft Reinier Kalt ons op enthousiaste wijze bijgepraat over alle beleidsmatige ontwikkelingen die de laatste tijd plaatsvinden in en rondom de gemeente Soest. We hebben niet alleen te maken met de provincie, maar ook een nieuwe bestuurslaag tussen gemeente en Provincie, namelijk de bestuursregio’s. Gemeente Soest valt in de bestuursregio Amersfoort. Deze nieuwe bestuurslaag gaat invloed hebben op bijvoorbeeld de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Richelleweg. Reinier schetste hierbij dat de bestuursregio Amersfoort ook al bezig is met doorkijk en visie voor ontwikkelingen tot 2040. Hierin liggen de nodige kansen voor Soesterberg liggend op de as tussen Amersfoort en Utrecht. Ook hier wil ONS met de ondernemers van Soesterberg aan werken.

De bestuursfuncties van Evert en Jan-Marcel zijn nog niet ingevuld, dus het ONS bestuur is nog op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die deze (of andere) functies zouden kunnen invullen. Bent u zelf geïnteresseerd of weet u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn, laat het ons weten en mail naar info@ons-netwerk.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

Foto Jan van Steendelaar

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here