Asielzoekers wel/niet welkom

Op dit moment heeft het COA te maken met een dusdanige stijging van de bezetting op de opvanglocaties dat uitbreiding van capaciteit nodig is. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere van mensen uit Syrië. Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders, waarbij er niet altijd snel genoeg woningen in gemeenten beschikbaar zijn om hen te laten uitstromen.

 Door gebruik te maken van leegstaande gebouwen van de Rijksgebouwendienst wil het COA efficiënt omgaan met de middelen van de overheid. Het COA maakt minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar gebruik van het gebouw op Zeister grondgebied. Na die periode van twee jaar kunnen het COA en de gemeenten een verlenging overeenkomen. Mocht een verlenging na die datum nog nodig zijn, dan zullen daar nadere afspraken over moeten worden gemaakt.

Gebouw 4 op het terrein van het Kamp van Zeist bleek geschikt om in korte tijd om te bouwen naar een veilig, leefbaar en toegankelijk opvangcentrum dat voldoet aan de kwaliteitseisen die daar aan worden gesteld. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan, zoals het verwijderen van hoge hekwerken, het plaatsen van speeltoestellen, de inrichting van de slaapruimten en het plaatsen van keukenvoorzieningen, zodat bewoners zelf kunnen koken.

Er is plaats voor ongeveer 370 asielzoekers. De bewoners van de opvanglocatie zijn in afwachting van de uitkomst van hun procedure. Zij krijgen begeleiding gericht op de fase van hun asielprocedure en voorlichting over de regels en gebruiken in Nederland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here