Minder overlast, meer overleg jongeren

Rekenkamer Soest over Jongeren

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit moment effectief te zijn.

Dit heeft de Rekenkamercommissie Soest onderzocht. De Rekenkamercommissie presenteert de resultaten van het onderzoek naar jongerenoverlast in de rapportage ‘Minder overlast, meer overleg’. Jongerenoverlast is een actueel thema dat om blijvende aandacht vraagt. Onderzocht is o.a. hoe de gemeente Soest jongerenoverlast aanpakt, hoe groot het probleem van jongerenoverlast is en wat de jongeren en degenen die overlast melden van de aanpak vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemelde overlast sinds 2017 afgenomen is en zich bevindt op een vergelijkbaar niveau met andere gemeenten. De samenwerking met partners als de politie en het jongerenwerk komt goed uit de verf. Dat komt onder meer doordat er meer capaciteit is bij zowel de gemeente, als de politie en het jongerenwerk om de overlast aan te pakken. Overlastmelders hebben vooral contact met de politie en vinden het lastig om zelf tot oplossingen met jongeren te komen. Jongeren hebben vooral behoefte aan plekken waar ze buurtbewoners niet storen en staan open voor gespreken met buurtbewoners.

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeente Soest om het gesprek tussen jongeren en overlastmelders te ondersteunen. Het gaat hierbij om het bieden van veiligheid, structuur, ondersteuning en feedback. Bij de meeste overlastsituaties zouden professionals automatisch in moeten zetten op het ondersteunen van het gesprek tussen jongeren en overlastmelders. Het advies is om dit gesprek ook sneller op gang te brengen zodat er sneller oplossingen bedacht kunnen worden. Als laatste adviseert de Rekenkamercommissie het voortgezet onderwijs als partner te betrekken bij de aanpak van jongerenoverlast.

Hopelijk zet de trend door en kunnen we toezien op nog minder overlast en nog meer gesprekken met jongeren!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here