Op welke partij ga jij stemmen (2)

Politieke stelling 2
Politieke stelling 2

Wij hebben de politieke partijen van onze gemeente Soest vriendelijk verzocht om te reageren op enkele stellingen die vanuit het maatschappelijk middenveld Soesterberg zijn opgesteld.

Over enkele weken gaan we weer naar de stembus en kiezen we een nieuwe gemeenteraad van Soest. Welke politieke partij zal de meeste zetels bemachtigen in de raad en wie scoort de beste punten volgens de kiezers in onze gemeente Soest. Stemmen we op een persoon of gaan we voor de inhoud en standpunten? Wij proberen je met deze rubriek “Op welke partij ga jij stemmen?” te helpen om een helder beeld te krijgen van de standpunten en waar lokale partijen in onze gemeente voor staan!

De volksvertegenwoordigers en/of fractievoorzitters van de Gemeente Soest krijgen veertien dagen de tijd om als fractie “exclusief” te reageren op iedere stelling aan de hand van een éénmalige “persoonlijke partijcode”, die onze redactie op voorhand heeft toegezonden aan alle fractievoorzitters van de Gemeente Soest!

Na het invullen van de partijcode kunnen de fracties hun standpunten beperkt tot 70 woorden invullen en publiceren/verzenden. De reacties of standpunten komen dan direct online op onze website.

Laten we beginnen met de politieke stelling, want we zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd naar de reacties van onze volksvertegenwoordigers.

De tweede stelling voor de fractie:

“ZEIST HEEFT GOED GELUISTERD NAAR GELUIDEN UIT SOESTERBERG OVER HET AZC!”

 

Wil je overigens als inwoner van Soesterberg reageren op de bovenstaande stelling of op één van de politieke standpunten, dan ben je van harte welkom. Onderaan de pagina kun je vrijblijvend en zoals gebruikelijk reageren in onze comment-box.

9 COMMENTS

 1. Dit vinden wij eigenlijk geen vraag aan de politiek in Soesterberg. Volgens GroenLinks is het nu belangrijk dat Soesterberg zelf invloed kan uitoefenen en in ruime mate ondersteuning krijgt in de opvang die uiteindelijk gerealiseerd wordt. Lang niet alles valt onder zeggenschap van de gemeente. De gemeenteraadsleden van Zeist hebben onmiskenbaar de geluiden uit Soesterberg aangehoord. Het moet nog blijken wat de gemeente Zeist hiermee in de praktijk gaat doen.

 2. De geluiden uit Soesterberg zijn terecht gekomen in Zeist. Deze waren erg duidelijk. Zeist heeft besloten en nu is het van groot belang dat Zeist en Soest samen goede en duidelijke afspraken gaan maken die passen binnen de gemaakte opmerkingen. Wij gaan dit blijven controleren en de portefeuillehouder hier ook op aanspreken.

 3. Zeist heeft wel geluisterd naar de geluiden uit Soesterberg. Met als resultaat dat het aantal is verlaagd van 750 naar 400. Echter steeds hoger dan het advies uit Soesterberg. Hopelijk komen er aanvullen maatregelen om de eventuele overlast te een minimum te beperken.

 4. D66 kan als landelijke partij samen optrekken met collega’s in o.a. Zeist en Den Haag. Ook in andere in ingewikkelde en gemeentegrensoverschrijdende is het belangrijk en nuttig Een gezamenlijk D66 geluid te geven. Bijvoorbeeld waar willen wij windmolens en dus ook bij het asielzoekerscentrum. En ja, de collega’s uit Zeist hebben goed naar de Soesterbergers geluisterd. Een kleiner centrum voor 3 jaar met vooral gezinnen is de hoofdboodschap die Soesterberg teruggeeft aan het COA. We zijn er nog lang niet, maar samen kunnen we werken aan onze idealen, ook op dit vraagstuk

 5. Inwoners van Soesterberg hebben hun mening duidelijk kunnen maken. B.v.k. 250 asielzoekers, gezinnen met kinderen en registreren en tegengaan van overlast. Zeist en Soest moeten hiermee rekening houden en afspraken houden.

 6. Wij zijn content met het aantal, dat verlaagd is van 750 naar 400. Het blijft nog steeds hoger dan de inwoners van Soesterberg wensten. Wij hopen dat er gevolg gegeven wordt aan de wens alleen gezinnen op te nemen.

 7. Het geluid van Soesterberg is zeer duidelijk aan de Soester raad en daarna in helaas mindere mate aan Zeist duidelijk gemaakt. Zeist heeft geluisterd via de raad van Soest. De aantallen zijn verlaagd, de wens van doelgroep is kenbaar gemaakt maar de zorgen en de weerstand zijn nog lang niet weg. En dat begrijpen wij. Daarom is het nu aan ons om aan onze Soesterbergse inwoners te laten zien dat we blijven luisteren en naast hen staan. Dat we goede afspraken maken over veiligheid en leefbaarheid. Daar mag men in Soesterberg wat ons op vertrouwen.

 8. Er is geluisterd, maar is het voldoende? Als landelijke partij kon CDA Soest-Soesterberg makkelijk in gesprek met CDA Zeist en geluiden uit Soesterberg goed toelichten. Daar was men gevoelig voor. Er is geluisterd hoewel het resultaat meer in lijn kon zijn met wat Soesterberg heeft meegegeven (bijv. fors lager aantal en geen gelukzoekers). En die zorgen en bezwaren heeft het CDA ook. De gemeente Zeist heeft een eigen afweging gemaakt. Het CDA zal onze portefeuillehouder aanspreken op de effecten van afspraken voor Soesterberg. CDA Zeist houden we op de hoogte van wat speelt in Soesterberg. Daarom horen we graag van u of de afspraken over veiligheid en leefbaarheid worden nagekomen. en we nemen actie als dat vereist is

 9. POS vindt dat Zeist volstrekt onvoldoende heeft geluisterd naar de inwoners van Soesterberg. Het aantal van 400 is en blijft veel te hoog, 200 werd als limiet aangegeven door de Soesterbergers die hebben ingesproken voor de Soester gemeenteraad. POS vindt het kwalijk dat Zeist geen eigen inspraak heeft georganiseerd voor Soesterbergers rond de komst van het AZC: Kamp van Zeist is immers Zeister grondgebied, maar ligt feitelijk in Soesterberg. Zeist, Soest en het COA hebben een verantwoordelijkheid aangaande de veiligheid en leefbaarheid van Soesterberg: daar horen politie, BOA’s, maar ook voorzieningen bij. Bij overlast moet worden aangestuurd op sluiting van het AZC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..

 • De geluiden uit Soesterberg zijn terecht gekomen in Zeist. Deze waren erg duidelijk. Zeist heeft besloten en nu is het van groot belang dat Zeist en Soest samen goede en duidelijke afspraken gaan maken die passen binnen de gemaakte opmerkingen. Wij gaan dit blijven controleren en de portefeuillehouder hier ook op aanspreken.

 • Er is geluisterd, maar is het voldoende? Als landelijke partij kon CDA Soest-Soesterberg makkelijk in gesprek met CDA Zeist en geluiden uit Soesterberg goed toelichten. Daar was men gevoelig voor. Er is geluisterd hoewel het resultaat meer in lijn kon zijn met wat Soesterberg heeft meegegeven (bijv. fors lager aantal en geen gelukzoekers). En die zorgen en bezwaren heeft het CDA ook. De gemeente Zeist heeft een eigen afweging gemaakt. Het CDA zal onze portefeuillehouder aanspreken op de effecten van afspraken voor Soesterberg. CDA Zeist houden we op de hoogte van wat speelt in Soesterberg. Daa

 • Het geluid van Soesterberg is zeer duidelijk aan de Soester raad en daarna in helaas mindere mate aan Zeist duidelijk gemaakt. Zeist heeft geluisterd via de raad van Soest. De aantallen zijn verlaagd, de wens van doelgroep is kenbaar gemaakt maar de zorgen en de weerstand zijn nog lang niet weg. En dat begrijpen wij. Daarom is het nu aan ons om aan onze Soesterbergse inwoners te laten zien dat we blijven luisteren en naast hen staan. Dat we goede afspraken maken over veiligheid en leefbaarheid. Daar mag men in Soesterberg wat ons op vertrouwen.

 • D66 kan als landelijke partij samen optrekken met collega’s in o.a. Zeist en Den Haag. Ook in andere in ingewikkelde en gemeentegrensoverschrijdende is het belangrijk en nuttig Een gezamenlijk D66 geluid te geven. Bijvoorbeeld waar willen wij windmolens en dus ook bij het asielzoekerscentrum. En ja, de collega’s uit Zeist hebben goed naar de Soesterbergers geluisterd. Een kleiner centrum voor 3 jaar met vooral gezinnen is de hoofdboodschap die Soesterberg teruggeeft aan het COA. We zijn er nog lang niet, maar samen kunnen we werken aan onze idealen, ook op dit vraagstuk

 • Zeist heeft wel geluisterd naar de geluiden uit Soesterberg. Met als resultaat dat het aantal is verlaagd van 750 naar 400. Echter steeds hoger dan het advies uit Soesterberg. Hopelijk komen er aanvullen maatregelen om de eventuele overlast te een minimum te beperken.

 • Dit vinden wij eigenlijk geen vraag aan de politiek in Soesterberg. Volgens GroenLinks is het nu belangrijk dat Soesterberg zelf invloed kan uitoefenen en in ruime mate ondersteuning krijgt in de opvang die uiteindelijk gerealiseerd wordt. Lang niet alles valt onder zeggenschap van de gemeente. De gemeenteraadsleden van Zeist hebben onmiskenbaar de geluiden uit Soesterberg aangehoord. Het moet nog blijken wat de gemeente Zeist hiermee in de praktijk gaat doen.

 • POS vindt dat Zeist volstrekt onvoldoende heeft geluisterd naar de inwoners van Soesterberg. Het aantal van 400 is en blijft veel te hoog, 200 werd als limiet aangegeven door de Soesterbergers die hebben ingesproken voor de Soester gemeenteraad. POS vindt het kwalijk dat Zeist geen eigen inspraak heeft georganiseerd voor Soesterbergers rond de komst van het AZC: Kamp van Zeist is immers Zeister grondgebied, maar ligt feitelijk in Soesterberg. Zeist, Soest en het COA hebben een verantwoordelijkheid aangaande de veiligheid en leefbaarheid van Soesterberg: daar horen politie, BOA's, maar ook voor

 • Inwoners van Soesterberg hebben hun mening duidelijk kunnen maken. B.v.k. 250 asielzoekers, gezinnen met kinderen en registreren en tegengaan van overlast. Zeist en Soest moeten hiermee rekening houden en afspraken houden.

 • Wij zijn content met het aantal, dat verlaagd is van 750 naar 400. Het blijft nog steeds hoger dan de inwoners van Soesterberg wensten. Wij hopen dat er gevolg gegeven wordt aan de wens alleen gezinnen op te nemen.