Stelling 1 en standpunten

Soesterberg.NU daagt alle politieke partijen publiekelijk/openlijk uit om online te reageren op de stellingen die vanuit het maatschappelijk middenveld Soesterberg zijn opgesteld.

De volksvertegenwoordigers en/of fractievoorzitters van de Gemeente Soest krijgen twee weken de tijd om als fractie “exclusief” te reageren op de stelling hieronder aan de hand van een eenmalige persoonlijke partijcode, die onze redactie heeft toegezonden naar alle fractievoorzitters van de Gemeente Soest! De standpunten hebben we beperkt tot 70 woorden, dus wees creatief!

Blijven de standpunten uit of in dit geval leeg, dan is de boodschap richting Soest en Soesterberg helder! Laten we beginnen met de eerste stelling, we zijn allemaal erg benieuwd.

Conclusie stelling 1 (Stelling gesloten 31 januari 2019).
Uit de standpunten hieronder kunnen we concluderen dat onze volksvertegenwoordigers in gesprek willen met de jeugd uit Soesterberg, ideeën tegemoet zien of zelfs jongeren willen uitnodigen voor een jongerendebat. Dat is natuurlijk een mooi gebaar, maar wie gaat deze jongeren uitnodigen en waar kunnen we terecht in Soesterberg? “Misschien een goed moment voor Dorpshuis De Linde om als “buurtcentrum of buurtcoach” de handschoen op te pakken?”, zegt de jeugdige Merlijn uit Soesterberg.

Voor sommige volksvertegenwoordigers gaat het nog niet ver genoeg, want ze willen de straat weer op en in gesprek met de jeugd. Maar voor de meeste partijen is het wachten bij de brievenbus, in de hoop dat jongeren achter de computer kruipen en een mailtje sturen met ideeën.

Wat zijn de wensen, hoe groot is de behoefte aan woningen voor doorstromers en zijn er voldoende sportfaciliteiten voor de jeugd toegankelijk. Moeten we juist de fietspaden veiliger maken (ook in het donker) of maken we het dorp aantrekkelijker, zodat de jeugd zich in Soesterberg ook kan vermaken. Uit de standpunten halen we een overduidelijke conclusie: Er is wederzijds behoefte aan meer informatie uitwisseling!

De eerste stelling voor ‘onze’ volksvertegenwoordigers:

“DE politiek doet TE weinig voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar in soesteRberg!”

 

Wil je overigens als inwoner van Soesterberg reageren op de bovenstaande stelling of op één van de politieke standpunten, dan ben je van harte welkom. Onderaan de pagina kun je vrijblijvend reageren in onze gebruikelijke commentaar velden.

Gezamenlijk doel: Na de reeks stellingen ben je weer helemaal up2date over diverse issues in Soesterberg en weet je glashelder welke volksvertegenwoordigers wel/niet betrokken zijn bij het dorp!

5 COMMENTS

 1. Er wordt al jaren, niks gedaan voor de jeugd van soesterberg. Ik word dit jaar 40 en toen ik 15 jaar was, was er al niks voor de jeugd. Uiteindelijk deed van Rellum iets voor de jeugd. En dan nu klagen dat de jeugd heel vervelend is. Maar de jeugd wordt vervelend als er niks is voor ze. En ja, ik keur ook niet alles goed. Jeugd mag zich ook wel beter gedragen
  Maar asjeblieft doe iets voor onze jeugd

 2. Standpunten en discussies moeten mijn inziens in openbaarheid, niet per mail of achterkamertjes! Stop het niet (weer) weg mensen, maar maak het openbaar bespreekbaar.

  Of weten we nog steeds niet waar jongeren in Soesterberg behoefte aan hebben en willen we dat eerst peilen dames/heren politiek? Kom nou lokale politiek, doe je huiswerk!

 3. De grootste partijen van SOEST (ja Soest en niet Soesterberg) hebben zoals gewoonlijk geen belangstelling voor de soesterbergers ( er zijn immers geen gemeentelijke verkiezingen op komst waarbij ze moeten doen alsof). In de 45 jaren dat ik Soesterberg woon is er herhaaldelijk aangegeven wat de jeugd wil. Alleen eigen initiAtieven zoals door AGAVS hebben echt vorm gekregen. Vragen wat nodig is mooi maar echt iets doen is veel beter

 4. In aansluiting op de reactie van Ans Oude Geerdink….Natuurlijk zou AGAVS(met al zijn welwillende vrijwilligers) best wel een jongerensoos(bijvoorbeeld) op willen zetten in de banninghal(sport,spel en ontspanning)maar gelet op Koningsnacht….we zijn alleen maar meer huiverig geworden wat betreft de gemeente Soest en vooral geen politieke bijval van de plaatselijke politieke partijen(wel heftig flyeren in de verkiezingstrijd….maar daarna????),uitgezonderd de POS,die hebben hun nek wel uitgestoken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Partijcode
Standpunt volksvertegenwoordigers Gemeente Soest..

 • Eens, er moet meer aandacht worden geschonken aan o.a. starterswoningen voor de oudere jongeren in Soest en Soesterberg. In Soesterberg moeten er meer activiteiten worden ontplooid voor jongeren. De Linde is niet de juiste locatie. Er zal samen met jongeren worden gekeken naar hun wensen. BurgerBelangen gaat binnenkort, samen met Balans, in Soest en Soesterberg de straat op. Wij gaan met de jongeren in gesprek. Ideeën of wensen? Mail: info@burgerbelangensoest.nl

 • Nog geen standpunt!

 • Zeker mee eens. Jongeren hebben geen plek om naar toe te gaan, te chillen, samen te komen en gewoon lekker samen te ontspannen. Nu hangen ze rond, moeten een plek creëren bij speeltuintjes of op andere (daarvoor niet bedoelde) hangplekken.

 • Soest2002 hecht aan wonen voor starters. In tegenstelling tot veel andere partijen. Tekort aan aandacht vanuit de politiek kan ook zijn omdat de behoeften niet helder zijn. Laat ons weten wat je wilt in Soesterberg: wat heb je nodig om te wonen en je te ontspannen! Mail naar info@soest2002.nl en kom met ons in gesprek!

 • In heel de gemeente doen we nog te weinig voor jongeren. Of het nu gaat om een skatepark of om een plek waar jongeren talenten zich kunnen ontwikkelen. Belangrijk is wel, jongeren moeten zelf aangeven wat de behoeften zijn. Overigens, problemen signaleren is altijd makkelijker dan oplossingen vinden. We nodigen natuurlijk iedereen uit om met ons mee te denken. vrijwel iedere dinsdag vergaderen we in het gemeentehuis. Stuur even een mail naar d.terbeek@soest.nl

 • Oneens! Er is veel meer mogelijk voor jongeren tussen 12 en 24 jaar in Soesterberg en GGS wil daar alle medewerking aan verlenen. We stimuleren om met suggesties te komen en zullen zo veel mogelijk faciliteren. GGS is natuurlijk vooral gedreven om Soesterberg ook voor toekomstige 12- tot 24-jarigen leefbaar te houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het in stand houden van goede en voldoende sportaccommodaties.

 • Sport, cultuur, onderwijs en zorg moeten voor alle jongeren, dus ook uit Soesterberg, voldoende aanwezig en toegankelijk zijn. Daar is de politiek voor verantwoordelijk. Voor uitgaan en ontmoeten zijn voldoende OV en veilige fietsroutes (ook in het donker) belangrijk. Verder moeten jongeren vooral zelf aan het woord komen over wat ze wel of niet missen of zouden willen doen!

 • Dat klopt in meerdere opzichten. Niet alleen als het gaat over een skatepark of een andere plek waar jongeren elkaar vrijelijk en zonder hinder voor omwonenden kunnen ontmoeten, maar ook als het gaat over betaalbare woonruimte. Behalve bij POS is er te weinig aandacht voor starterswoningen voor Soesterbergse jongeren. Veel mensen willen in het dorp blijven wonen, maar worden ook binnen de op stapel zijnde woningbouwplannen onvoldoende bediend: jammer.

 • De PvdA wil meer betaalbare woningen voor starters, zodat jongeren meer kans hebben om in Soesterberg te blijven wonen. Hou als gemeente een enquête onder jongeren en sta open voor haalbare voorstellen als een jongerencafé of de behoefte en lokatie van een skatebaan. Houdt verder de sportvoorzieningen op peil en zorg voor betere busverbindingen en -tijden.

 • Nog geen standpunt!