Wandelen door de Lange Duinen

Wandelen door de Lange Duinen
Wandelen door de Lange Duinen

Wie nog niet genoeg gelopen heeft na de gezellige Avondvierdaagse in Soest en Soesterberg (start deze avond) kan zich aankomende zondag aansluiten voor een bijzondere wandeling door de Lange Duinen in Soest.

De reguliere wandeling van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Eemland (IVN) op zondag 12 juni 2022 zal een bijzondere Geoparkwandeling door de Lange duinen van Soest worden van ongeveer twee uur.

De benaming Geopark geeft aan dat het gebied interessant is door zijn ontstaansgeschiedenis. Daarbij wordt niet alleen gedoeld op geologische processen, zoals het ontstaan van aardlagen, maar ook op de invloed die de mens heeft gehad op het ontstaan ervan. Om deze reden zijn de stuifduinen in Soest al in 1995 tot het eerst aardkundig monument van de provincie Utrecht aangewezen.

Het ontstaan van de Lange Duinen gaat terug naar de voorlaatste ijstijd het Saalien, 238.000 tot 126.000 jaar geleden. IJs vanuit Scandinavië veroorzaakte stuwwallen. De ijstong die in de Gelderse Vallei doordrong, drukte aan twee zijden de bodem omhoog: de Utrechtse Heuvelrug aan de westkant en de Veluwe aan de oostkant. De laatste ijstijd, het Weichselien tussen 116.00 jaar en 11.700 jaar geleden, veroorzaakte de komst van dikke lagen zand op de zandruggen. Daarna heeft de mens veel invloed gehad op het gebied. In de Lange Duinen zijn die processen goed zichtbaar.

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht ligt in het hart van Nederland en omvat de hele Heuvelrug en de lager gelegen waterrijke gebieden aan weerszijden (Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, Eemland en de voormalige Zuiderzeekust). Nagenoeg alle processen die impact hebben op onze leefomgeving zijn in onderlinge samenhang in het gebied aan het werk. Deze processen hebben de Heuvelrug gevormd, omringd door een kring van water.

De organisatie Geopark wil mensen daar bewust van maken. Kennis daarvan is de sleutel voor nieuwe ontwikkelingen zoals duurzame landbouw, energietransitie, waterbeheer en bouwmethoden, zo is de gedachte.

Het werkgebied van het IVN Eemland – Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest – maakt onderdeel uit van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Het IVN is een van de 57 partners van het Geopark en een van de doelstellingen van het IVN is dan ook om minimaal één keer per jaar specifiek aandacht te besteden aan het ontstaan en de ontwikkeling van een gebied.

De wandeling begint op de onverharde parkeerplaats op de hoek van de Middenlaan en de Schapendrift in Soestduinen. Dat is 3 minuten lopen vanaf Restaurant Soestduinen. De wandeling is gratis en begint om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here