Burgerbelangen Soest, uw keuze?

Wie een goed woon- en leefklimaat wil, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid, godsdienst, huidskleur en leeftijd zal zich thuis voelen bij de politieke partij Burgerbelangen Soest – Soesterberg. Dat zijn de krachtige woorden die we althans van de website halen. “Wij zijn Soest”, aldus de headlines van deze partij!

Als lokale partij wil BurgerBelangen een wezenlijke bijdrage leveren aan de Soester en Soesterbergse samenleving en daarmee het welzijn en welbevinden van mensen. Ze willen gezien, gehoord en erkend worden als een ervaren en op kwaliteit gerichte partij met veel betrokkenheid, betrouwbaar, goed toegankelijk, bereikbaar, zichtbaar en zeker ook aanspreekbaar.  

Wij help u graag de juiste keuze te maken voor Soesterberg.

Burgerbelangen Soest – Soesterberg staat voor:

  • Samen leven, samen doen in Soest EN Soesterberg
    Voor BurgerBelangen zijn buurten/wijken/kernen Soest en Soesterberg de hoekstenen van onze maatschappij. Normen, waarden, respect en medemenselijkheid leer je in een omgeving waar het individu herkenbaar is.Het gaat de inwoners van de diverse buurten/wijken/kernen, vooral om het behoud van de leefbaarheid. Daarmee wordt meestal bedoeld het behoud of het realiseren van belangrijke voorzieningen en het verenigingsleven.
  • Jongeren betrekken en laten participeren in onze samenleving
    De hele wereld is via de sociale media binnen handbereik van jongeren. Dat leidt af van de gebeurtenissen, waarden en normen in hun eigen omgeving. Participatie betekent, de oordopjes eruit. BurgerBelangen ziet mogelijkheden jongeren te bereiken, onder andere via multiculturele voorzieningen in de buurt/wijk/kern of met hen en organisaties jongerenruimtes te realiseren. We beseffen wel dat dit een zware opgave is. BurgerBelangen streeft ernaar ook dat ook een vmbo-kader opleiding gevestigd wordt. BurgerBelangen is tegen de uitbreiding van het aantal coffeeshops BurgerBelangen is van mening dat De Linde voor de jongeren in Soesterberg, ongeschikt is, mede gezien de ligging
  • Extra aandacht voor de Heijberg en de Luwte
    De inzet is gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. BurgerBelangen zal zich sterk inzetten om de kwaliteit van leven te waarborgen, de reeds bestaande voorzieningen zoals warme maaltijdvoorzieningen, huishoudelijke hulpen en thuiszorg zullen gegarandeerd moeten blijven. Als daarvoor sociale of medische redenen aanwezig zijn, moeten ouderen in een verzorgingshuis terecht kunnen. De Heybergh in Soesterberg dient hiervoor beschikbaar te blijven. Het aantal beschikbare kamers moet de komende jaren naar behoefte worden uitgebreid. Behalve op tv, zie of hoor je weinig over ouderenmishandeling. Bekeken moet worden of en hoe meer aandacht voor dit probleem moet komen.
  • Soest en Soesterberg hebben een hospice. Wij vragen meer aandacht voor hospice “De Luwte” en willen onderzoeken of er meer behoefte aan een dergelijke voorziening is, zeker in Soesterberg nu daar het inwoneraantal de komende jaren met 6500 inwoners zal stijgen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here