Groen link, uw keuze?

Soesterberg is de afgelopen jaren grondig ‘opgeschud’. Het Masterplan, Hart van de Heuvelrug en de herbestemming van het Vliegveld zijn drie grote gebiedsoperaties die in en om Soesterberg gerealiseerd worden. Daarmee heeft Soesterberg veel aandacht gekregen en er is veel geïnvesteerd maar niet iedereen is even enthousiast over alle resultaten.

Veel woningen zijn er nog niet bijgekomen, sommige woningbouwlocaties blijven omstreden en de beloofde extra voorzieningen zijn er nog niet gekomen. Volgens sommige inwoners is er vooral veel verdwenen en gaan alle veranderingen ten koste van het animo van Soesterbergers om zich in te zetten voor hun dorp. Er zijn ook zeker positieve punten te noemen maar volgens GroenLinks wordt het tijd voor een evaluatie want de grootste verandering moet nog komen. 

Hoe gaat Soesterberg veranderen als alle bouwplannen zijn uitgevoerd. En wat voor voorzieningen zijn er nodig als de nieuwe inwoners er zijn. Hoe willen de Soesterbergers hun zorg, welzijn, sport en cultuur het liefst hebben?

Wij helpen u graag de juiste keuze te maken voor Soesterberg.

Groen Links staat voor:  

  • Geen nieuwe bouwplannen voordat de oude zijn uitgevoerd, dus geen grootschalige bouw rondom het Officierscasino.
  • Maximale inspraak van omwonenden bij de vormgeving van de bestaande bouwplannen.
  • Een apart digitaal Inwonerpanel voor Soesterberg.
  • Een dorpsbrede evaluatie van het Masterplan tot nu toe. Wat heeft het de Soesterbergers (niet) gebracht? En hoe verder?

Wilt u meer informatie over Groen Link en inhoudelijk programma? Kijk dan op de website van Groen Links: https://soest-soesterberg.groenlinks.nl/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here