Voorkeurstem belangrijk ?

Op 21 maart aanstaande gaat u waarschijnlijk stemmen op een kandidaat uit “Soesterberg” die op de kieslijst staat van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar gaat deze persoon ook in de gemeenteraad plaatsnemen, is het een politiek bekwaam vertegenwoordiger of is het een zogenaamd “lijstduwer” die enkel zorgt voor de meeste stemmen voor betreffende partij?

Een volksvertegenwoordiger met veel voorkeurstemmen kan normaal gesproken meer invloed uitoefenen op de keuze van onderwerpen die hij of zij namens zijn/haar partij in de raad gaat behandelen en of hij/zij al dan niet woordvoerder voor deze ‘portefeuilles’ wordt. Een fractielid met een grote achterban zal binnen zijn/haar fractie over het algemeen meer in de melk te brokkelen hebben dan een fractielid dat betrekkelijk onbekend is. Maar helaas, in de praktijk worden deze verworven voorkeursstemmen veelal gebruikt als optelsom en zien we de kandidaten niet meer terug op het politiek toneel.

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde op een lijst bepalend. Om te bepalen of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen, worden alle stemmen die de kandidaat in een gemeente heeft gehaald bij elkaar opgeteld. Een kandidaat kan op basis van het aantal behaalde voorkeurstemmen een hoger geplaatste kandidaat passeren, op voorwaarde dat hij de voorkeursdrempel (25% van de kiesdeler) heeft gehaald. 

Het is daarom goed om e.e.a. te overwegen wat er met uw stem gaat gebeuren en of uw voorkeurstem de garantie geeft dat hij/zij in de gemeenteraad zal plaatsnemen en hij/zij zich zal inzetten voor de belangen van Soesterberg! Is er voldoende politieke ervaring, hoe liggen de (persoonlijke) belangen en zal uw stem met veel betrokkenheid vertegenwoordigd worden? Uit een onlangs gehouden politiek onderzoek kunnen we u melden dat kandidaten, die de meeste voorkeurstemmen ontvingen, na één jaar geen of slechts beperkt betrokken blijven bij de fractie! Wie zal er voor Soesterberg de belangen (blijvend) vertegenwoordigen?

Aankomende woensdag is het aan Soesterberg om te stemmen. De verwachting is een hoge opkomst in Soesterberg!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here